Direktion

Jesper Hermansen

Direktør

Jesper Hermansen har inden han blev direktør i Slots- og Kulturstyrelsen været direktør i Kulturstyrelsen og konstitueret direktør i Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme. Før det var han afdelingschef i Kulturministeriets departement, og han har tidligere været vicedirektør i Fødevarestyrelsen og fungerende direktør og underdirektør i Miljøstyrelsen. Jesper Hermansen er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet.

 

Morten Lautrup-Larsen 

Vicedirektør

Morten Lautrup-Larsen er tidligere vicedirektør i Kulturstyrelsen og desuden været vicedirektør i Fødevareministeriet, som afdelingschef og som ministersekretær. Morten har arbejdet i både EU og Nordisk Råd og som selvstændig, hvor han drev konsulentvirksomheden Green Light Advice. Morten er uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet.

 

 

Gerti Axelsen

Vicedirektør

Gerti Axelsen har tidligere været bygge- og udviklingschef i Lejerbo, byggechef i Københavns Ejendomme og bygnings- og ejendomschef i Frederiksberg Ejendomme. Inden da har Gerti været afdelingschef hos 3XN Architects og Arkitema Architects, og hun har erfaring som arkitekt fra blandt andet Henning Larsens Tegnestue og som underviser på Kunstakademiets Arkitektskole. Gerti er uddannet Cand. Arch. fra Kunstakademiets Arkitektskole.

Opdateret 03. august 2022