Nyheder

253 nyheder på slks.dk

Her er de nominerede til Forfatterprisen og Illustratorprisen for børne- og ungdomsbøger

Tre forfattere og tre illustratorer er nomineret til Kulturministeriets Forfatterpris og Illustratorpris for børne- og ungdomsbøger. Med...

Børn og unge, Litteratur

15. april 2021

Slots- og Kulturstyrelsen udbetaler bibliotekspenge til mere end 10.000 personer

10.313 personer modtager bibliotekspenge for i alt 182,9 millioner kroner. Godt 7 procent flere modtager bibliotekspenge for deres e-bøger...

Biblioteker, Bibliotekspenge, Litteratur

9. april 2021

Nye pejlemærker for udviklingsmidlerne til folkebiblioteker

Midlerne til udvikling af folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre vil over de kommende tre år blive brugt til at understøtte...

Biblioteker

8. april 2021

Medienævnets årsrapport for 2020 er klar

Medienævnets rapport om det forgangne års aktiviteter er netop blevet offentliggjort på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Medier

8. april 2021

Demokratipuljen skal bekæmpe ”fake news”

Den helt nye Demokratipulje er netop åbnet, og det er nu muligt at søge støtte til projekter, der har til formål at højne valgdeltagelsen...

Medier

24. marts 2021

Bibliotekspenge for musik og lyd

I dag modtager blandt andet komponister og musikere årets udbetaling for udlån af musik på landets biblioteker

Biblioteker, Bibliotekspenge, Musik

22. marts 2021

Pilotprojekt afdækker nye veje for genopretning af nødlidende bygninger

Slots- og Kulturstyrelsen har netop sat gang i et pilotprojekt, der skal undersøge, hvordan man kan tage hånd om såkaldt nødlidende...

Bygningsbevaring, Fredede bygninger

26. februar 2021

Nu går restaureringen af Hofteatret i gang

Slots- og Kulturstyrelsen har nu indgået kontrakt med de entreprenører, der skal stå for en nænsom restaurering af Hofteatret i København....

Byggeprojekter, Slotte og Haver

25. februar 2021

12 nye kulturaftaler på plads

Kulturministeren har underskrevet nye aftaler for de 12 kulturregioner, som gælder for 2021-2024. Kulturaftalerne er bindende aftaler, der...

Kulturaftaler

10. februar 2021

Nye folkeoplysningsprojekter modtager støtte til at fremme demokrati

Fire foreninger modtager knap 400.000 kr. fra Folkeoplysningspuljen til projekter, der skal skabe nye engagerende rum, hvor deltagerne har...

Folkeoplysning

22. januar 2021
Opdateret 16. august 2023