Nyt initiativ giver flere bøger i børnehøjde

22.06.2021
Slots- og Kulturstyrelsen udbyder til efteråret en pulje, der skal understøtte og stimulere børns adgang og lyst til litteratur i deres hverdag uden for hjemmet og skolen.

På Finansloven for 2021 er der afsat 25 millioner kroner til et litteraturinitiativ målrettet børn i alderen 0-12 år. Midlerne skal primært bruges til at forny bogsamlinger i institutioner via indkøb af bøger, men der skal også udarbejdes et vejlednings- og inspirationsmateriale, der skal inspirere pædagogerne til mere aktivt at inddrage litteraturen som en del af hverdagen sammen med børnene.

I forbindelse med initiativet er der nedsat en følgegruppe med en bred kreds af interessenter, der skal være med til at konkretisere initiativet og give kvalificeret sparring.

Enhedschef i Slots- og Kulturstyrelsen og formand for følgegruppen Annette Bach siger:

”Håbet er, at den nye pulje kan styrke samarbejdet på tværs af institutioner og faggrupper og være startskuddet til at skabe varige samarbejder mellem biblioteket og de deltagende institutioner.

Tiltaget skal medvirke til, at børnene får gode erfaringer med litteratur fra en tidlig alder, og give grobund for at fastholde lysten til litterære oplevelser og læsning for de større børn. Litteraturen skal være et mere aktivt tilvalg i børnenes hverdag, blandt andet ved at børnene oplever bøger som en del af hverdagen i institutionerne på lige fod med de øvrige aktiviteter, der tilbydes.”

Følgegruppen er i gang

I forbindelse med initiativet er der nedsat en følgegruppe, som skal inddrages i processen med at konkretisere initiativet og give kvalificeret sparring i forbindelse med udmøntningen, så initiativet på bedste vis når i mål med at understøtte og stimulere børns adgang og lyst til litteratur. Følgegruppen har afholdt sit første møde torsdag den 17. juni og er nedsat for perioden juni 2021 til udgangen juni 2022.

I følgegruppen sidder repræsentanter fra:

  • BUPL
  • Danmarks Biblioteksforening
  • Bibliotekschefforeningen
  • Forbundet Kultur og Information, faggruppen BØFA
  • Dansk Forfatterforening
  • Danske Skønlitterære Forfattere
  • Danske Forlag
  • Landsforeningen af Læsepædagoger
  • Nationalt Videncenter for Læsning
  • Slots- og Kulturstyrelsen

Slots- og Kulturstyrelsen afholder desuden møder med andre, relevante aktører for særligt at samle input til vejlednings- og inspirationsmaterialet og generelt få sparring på, hvordan indsatsen får størst mulig effekt inden for de rammer, der er udstukket. 

Mere konkret information om puljen?

Man kan forvente at puljen slås op i begyndelsen af september. Puljen vil kunne søges af biblioteker og kommuner til indkøb af primært fysiske bøger til fornyelse af bogsamlinger i daginstitutioner, SFO’er, fritids- og klubtilbud for børn i alderen 0-12 år. Mere information om ansøgningsrunden, puljekriterier m.m. følger efter sommerferien.

Læs mere om initiativet målrettet børn og unges møde med litteraturen

Se tidligere pressemeddelelse fra Kulturministeriet

Yderligere oplysninger:

Konsulent Signe Thomsen, Slots- og Kulturstyrelsen, litt@remove-this.slks.dk
Konsulent Marie Starup, Slots- og Kulturstyrelsen, litt@remove-this.slks.dk
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

 

Opdateret 25. juni 2021