11 projekter modtager tilskud fra Demokratipuljen

28.05.2021
Slots- og Kulturstyrelsen har udbetalt tilskud til i alt 11 ansøgere til Demokratipuljen, der har til formål at forbedre den demokratiske debat frem mod Kommunal- og regionsrådsvalg den 16. november 2021 og bekæmpe ”Fake News”. Ansøgernes aktiviteter er s

Slots- og Kulturstyrelsen har netop uddelt i alt 3.880.000 kroner fra Demokratipuljen, der har til formål at styrke demokratiet og den demokratiske debat. Puljen blev vedtaget i 2019 i forbindelse med en tillægsaftale til Medieaftalen 2015-2018 vedrørende fordeling af overskydende licensmidler for aftaleperioden.

Demokratipuljen støtter projekter, der dels har til formål at højne valgdeltagelsen forud for efterårets Kommunal- og regionsrådsvalg, dels at øge danskernes bevidsthed om ”Fake News”. Projekternes hovedfokus er medieindhold, der retter sig mod unge. 

Vicedirektør Morten Lautrup-Larsen, Slots- og Kulturstyrelsen, siger:

”I efteråret er der Kommunal- og regionsrådsvalg, og et af målene med Demokratipuljen er at få flere unge til at møde op i stemmeboksen. Midlerne er nu udbetalt, så støttemodtagere kan få deres projekter ud at leve blandt de unge. Flere af projekterne, som er støttet af Demokratipuljen, skal desuden øge opmærksomheden og indsigten i forhold til ”Fake News”. Der giver det også rigtig god mening at målrette indsatsen på de unge, så de bedre kan navigere i en nyhedsverden, der i stigende grad er præget af høj hastighed og et komplekst mediebillede.

Ved ansøgningsfristen i april måned havde Slots- og Kulturstyrelsen modtaget i alt 43 ansøgninger, hvoraf 11 nu har fået tilskud.

Se liste over tilskudsmodtagere

Projekter dækker hele landet

De 11 projekter fordeler sig over alle landets fem regioner og indeholder aktiviteter, som spænder fra det tekstlige og audiovisuelle i form af eksempelvis artikler og podcasts til det auditive og digitale med for eksempel explainer-videoer og hjemmesider målrettet unge mennesker. 

Bag de støttede projekter er både medievirksomheder og kommuner i partnerskaber med civilsamfundets organisationer.

Fakta om Demokratipuljen

I ”Tillægsaftale til Medieaftale 2015-2018 – fordeling af endeligt opgjort overskydende licensprovenu for aftaleperioden” er der afsat et beløb, som fratrukket administrationsomkostninger udgør i alt 3.880.000 kroner til etablering af puljen.

”Tillægsaftalen til Medieaftalen 2015-2018” blev indgået af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. 

Læs mere om Demokratipuljen og søg 

Læs ”Tillægsaftalen til Medieaftalen 2015-2018”

Yderligere oplysninger:

Specialkonsulent Eva Sønderstrup-Andersen, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95 

Opdateret 09. december 2021