Søg puljer

Nedenfor finder du alle Slots- og Kulturstyrelsens, Kulturministeriets samt Statens Kunstfonds åbne puljer. Når puljefristen udløber kan du ikke længere ansøge og det er ikke muligt at åbne ansøgningsformularen via ansøgningslinket.

84 muligheder

Program Frist

Kunstkritik, viden og debat

Tilskud til professionelle aktørers produktion og facilitering af kunstkritik, viden og debat inden for billedkunstområdet.

Billedkunst

15.08.2024, kl. 14:00

Børn og unges møde med billedkunst

Tilskud til projekter, der giver børn og unge i hele landet mulighed for at møde billedkunst af høj kvalitet i eksperimenterende formidlingsformater, som er målrettet dem.

Billedkunst , Børn og unge

15.08.2024, kl. 14:00

Koncertvirksomhed

Tilskud til afholdelse af koncerter i Danmark

Musik

15.08.2024, kl. 14:00

Festivaler

Tilskud til festivaler og festivalaktiviteter i Danmark, hvor musik er det bærende element

Musik

15.08.2024, kl. 14:00

Magasinpuljen - Ansøgning

Tilskud til publicistiske magasiner

Medier

15.08.2024, kl. 14:00

NORDISK UDVEKSLING: PRODUKTIONSMILJØER, VIDEN OG KUNNEN

Tilskud til ophold eller residency ved produktionsmiljøer på tværs af Norden.

Kunsthåndværk og design , Internationalt

29.08.2024, kl. 14:00

Kunsthåndværk og Design sætter dagsordenen

Tilskud til samarbejdsprojekter, der gennem visionære formater sætter kunsthåndværk og design på dagsordenen og skaber udveksling mellem kunsthåndværk- og designfeltet og andre samfunds-, videns-, og praksisområder.

Kunsthåndværk og design

29.08.2024, kl. 14:00

Pulje 1 til oplysning om jødisk liv og kultur i Danmark 2022-25

Som led i regeringens handlingsplan mod antisemitisme er der oprettet to puljer med fokus på oplysning om jødisk liv og kultur. Der er afsat 3 mio. kr. årligt i perioden 2022 til 2025 til en ansøgningspulje målrettet Dansk Jødisk Museums samarbejde med landets museer og biblioteker. Formålet med puljen er, at der gennemføres tematiske udstillinger og debatarrangementer om dansk-jødisk kulturhistorie og nutidigt liv. Både udstillingerne og debatarrangementerne skal rette sig mod den brede befolkning, og målet er at sikre, at værnet mod antisemitisme fastholdes og styrkes i hele landet.

Museer , Folkeoplysning , Tværgående , Biblioteker

01.09.2024, kl. 14:00

Pulje 2 til oplysning om jødisk liv og kultur i Danmark 2022-25

Som led i regeringens handlingsplan mod antisemitisme er der oprettet to puljer med fokus på oplysning om jødisk liv og kultur. Der er afsat 3 mio. kr. årligt i perioden 2022 til 2025 til en ansøgningspulje målrettet unge. Formålet med puljen er, at flere forskellige aktører herunder højskoler, biblioteker, museer, oplysningsforbund, ungdoms- og idrætsorganisationer indgår partnerskaber, der via undervisningsforløb, oplysende indsatser og vidensformidling har fokus på at højne unge danskeres viden om dansk jødisk kulturhistorie og liv. Målet er at sikre oplysning af danske unge så tidligt som muligt, og generelt sigter initiativet mod at styrke kritisk tænkning samt forebygge antisemitisme og hadforbrydelser og ekstremisme blandt unge.

Biblioteker , Museer , Børn og unge , Almen kultur , Tværgående , Idræt , Folkeoplysning

01.09.2024, kl. 14:00

Etableringstilskud fra Innovationspuljen - Medier

Tilskud til etablering af nyhedsmedier. Tilskud ydes til forundersøgelser og til projekter, hvor der etableres et nyt selvstændigt nyhedsmedie.

Medier

02.09.2024, kl. 14:00
Opdateret 09. april 2024