Udbud af ny digital public service-radiokanal

Radio- og tv-nævnet har nu truffet afgørelse i udbud af ny public service-radiokanal på DAB.

Baggrunden for nævnets afgørelse kan læses i evalueringsrapporten nedenfor.

Det fremgår af evalueringsrapporten, at radiokanalen Radio LOUD (i dag 24syv) har vundet udbuddet, fordi kanalen har opnået en højere samlet score for skønhedskriterierne ”kvaliteten og realismen i ansøgers plan for driften”, ”størrelsen af det samlede tilskud for hele tilladelsesperioden” samt ”ansøgers bindende tilsagn om programplaner”.

Der henvises i øvrigt til begrundelserne i evalueringsrapporten, som kan læses nedenfor.

I Radio- og tv-nævnets evalueringsrapport kan man læse, hvordan de tre ansøgere er blevet vurderet i forhold til de kriterier, som stilles i udbudsmaterialet og hvilke point, de enkelte ansøgere er blevet tildelt.

I det eksterne bidrag kan man læse en vurdering af ansøgernes finansielle kompetencer og formåen.

Modtagne ansøgninger

Radio- og tv-nævnet havde ved ansøgningsfristen udløb modtaget tre ansøgninger fra PeopleGroup Five A/S, Kulturradio Danmark A/S og dk4 - Radio ApS.

Læs mere om ansøgningerne her.

Rigsrevisionens undersøgelse af udbuddet

Rigsrevisionen har gennemført en undersøgelse af udbuddet af den ny DAB-kanal. Rigsrevisionen vurderer i sit notat, at Radio- og tv-nævnet i al væsentlighed har fulgt de gældende forvaltningsretlige regler på området og har overholdt bestemmelserne i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og udbudsbekendtgørelsen i forbindelse med afgørelsen om den nye DAB-kanal.

Læs Rigsrevisionens notat af 30. marts 2020 her.

Stævning af Radio- og tv-nævnet samt Nævnets svarskrift

Svar på spørgsmål fra de tre ansøgere

Tirsdag, den 29. oktober 2019 kl. 12.00, var der frist for spørgsmål til Radio- og tv-nævnet fra de tre ansøgere til den nye digitale public service-radiokanal med fokus på kultur. Spørgsmål fra de tre ansøgere til Radio og tv-nævnet blev besvaret fredag den 1. november kl. 12.00.

Nævnets svar kan læses nedenfor.

Evalueringsrapport

Radio- og tv-nævnets evalueringsrapport.

Opdateret version 24. oktober 2019.

Efter henvendelse fra en af ansøgerne er en enkelt linje i rapporten blevet undtaget.

Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Opdateret 01. marts 2023

Kontakt

E-mail til Radio- og tv-nævnet