Biblioteksafgiftsnævnet

Klager over fordelingen af biblioteksafgift skal indsendes til Slots- og Kulturstyrelsen. Klagen skal være os i hænde senest den 15. oktober det pågældende år.

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelser kan indbringes for Biblioteksafgiftsnævnet, der er nedsat af kulturministeren og har den endelige administrative afgørelse.

Se liste over nævnets medlemmer på Kulturministeriets hjemmeside

Din klage til Biblioteksafgiftsnævnet skal være styrelsen i hænde senest den førstkommende hverdag 8 uger efter, at Slots- og Kulturstyrelsen har truffet endelig afgørelse.

Klager til nævnet indsendes til:

Biblioteksafgiftsnævnet
Kulturministeriet
Nybrogade 2
1203 København K
E-mail: kum@remove-this.kum.dk

Opdateret 24. september 2020