Bibliotekernes Koordinationsforum

Bibliotekernes Koordinationsforum samler centrale aktører og interessenter på biblioteksområdet inden for fag-, forsknings og folkebibliotekerne. Forummets formål er i videst muligt omfang at sikre samarbejdet og sammenhængen i den brede bibliotekssektor.

Med koordinationsforummet sikres muligheden for videndeling aktørerne imellem om tiltag, overvejelser og strategiudvikling på tværs af bibliotekssektoren, så der samlet set er et bedre overblik over udviklingsretninger de forskellige aktører imellem og dermed bedre grundlag for koordinering af indsatser.

Udvalgets opgaver

Koordinationsforummet er et videndelings- og orienteringsnetværk blandt centrale aktører på biblioteksområdet. Forummet har ikke formel beslutnings- eller rådgivningskompetence, men vil kunne bidrage med synspunkter og anbefalinger i medfør af drøftelserne på møderne.

Medlemmer af Bibliotekernes Koordinationsforum

Nedenstående organisationer og foreninger indkaldes af Slots- og Kulturstyrelsen til at indstille medlemmer på ledelsesniveau til udvalget i efteråret 2020. Udvalgets medlemmer meldes ud efter den endelige sammensætning.

  • Et medlem fra Slots- og Kulturstyrelsen
  • Et medlem fra Det Kongelige Bibliotek
  • Et medlem fra Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker.
  • Et medlem fra Nota
  • Et medlem fra Centralbibliotekerne
  • Et medlem fra Kommunernes Landsforening
  • Et medlem fra Danmarks Biblioteksforening
  • Et medlem fra Bibliotekschefforeningen
  • Et medlem fra Det Digitale Folkebibliotek
  • Et medlem fra PLC-området på ledelsesniveau udpeget af Undervisningsministeriet

Udvalgets møder

Bibliotekernes Koordinationsforum mødes første gang i december 2020. 

Kommissorium for udvalget

 Se kommissoriet for Bibliotekernes Koordinationsforum (pdf)

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)