Oplæg og film fra projekterne

Oplæg og film fra projekterne

Konferencen bød på plenumoplæg, markedspladsoplæg og en samtale om eftermiddagens mellem repræsentanter for projektpartnerne, der gav deres bud på udfordringer og fremtidsdrømme. Nedenfor finder du et udvalg af oplæg, præsentationer og materiale fra konferencen.

Plenumoplæg

For at skabe en fælles ramme for at forstå og tale om partnerskaber indledte Merete Cornét Sørensen, lektor og ph.d. i drama og æstetiske læreprocesser, konferencen med oplægget "Partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner".

Kulturbørnehaven Fjordvang Kulturskolen Kulturskibet og Børnehaven Fjordvang i Kerteminde. Se stopmotion film lavet af storbørnene i Børnehaven Fjordvang, som en del af projektet (Film: Mette Dahlquist). Læs specialet "Kulturbørnehaven. Rationaler og praksis i børnekulturformidling." af Signe Lebahn & Sofie Mechlenborg Højrup, Syddansk Universitet (pdf).

Kunst i dit kvarter 2200Kultur (Osramhuset og Nørrebro Bibliotek), Røde Rose integrerede institution, Krible Krable integrerede daginstitution, Nørrebro Jazzklub og, Salaam Film & Dialog. Se projektpræsentationen (pdf).

Rytmerollinger i Aabenraa Aabenraa Musikskole, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Dagplejen i Aabenraa samt aldersintegrerede institutioner og vuggestuer. Se projektpræsentationen (pdf).

Kul.turkontrakten Gammel Estrup – Danmarks Herregårdsmuseum, børnehaverne i distrikterne Allingåbro og Auning samt Norddjurs Kommune. Se projektpræsentationen (pdf) Projektet har bidraget til udviklingen af disse faste tilbud henvendt til dagtilbud. Se tilbuddene (pdf).

På små ben i billedrum ARKEN, Ishøj Bibliotek, daginstitutionerne Regnbuen og Firkløveren, Ishøj Kommune, Rødovre Bibliotek, Heerup Museet og daginstitutioner fra Rødovre Kommune. Læs projektpublikationen (pdf). Publikationen kan også rekvireres som trykt materiale ved henvendelse til undervisning@remove-this.arken.dk.

Hva’ laver de? – små børns indtryk og udtryk, når de ser teater Det Lille Teater og Marionet Teatret i Kongens Have; Filiorum samt Klynge NBB i København N (seks dagtilbud). Læs projektoplæg (pdf).

På Spor af Kunst og Ord Børnekulturhuset i Aarhus, Kultur- og Borgerservice, Aarhus Kommune; ARoS – Aarhus Kunstmuseum samt Børnehaven Klodshans og dagtilbuddet Sødalen. Læs mere om projektet på Børnekulturhusets hjemmeside og se projektfilmen via Dropbox.

Børnehaven på biblioteket Bibliotek og Borgerservice, Frederikshavn Kommune; Børnehuset Pilekvisten samt Børnehuset Hånbæk. Se projektoplægget (pdf).

Åben kunst – drama, billeder, musik, leg – børn til kulturen, kulturen til børn Holbæk kultur- billede og musikskole; Teateret Fair Play; Teaterskolen Harlekin; Kunstforeningen Galleri Æglageret samt Daginstitutions Distrikt Holbæk By (to dagtilbud). Se projektpræsentationen (pdf).

Dans i dagtilbud i Roskilde Aaben Dans, egnsteater i Roskilde; Studerende fra pædagoguddannelsen på University College Sjælland og to dagtilbud i Roskilde Kommune. Se filmen på Aabens Dans' hjemmeside

Hvad nu hvis Brandts Museum for Kunst og Visuel Kultur, Odense; Sekretariat for dagtilbud, Odense Kommune; Børnehuset Himmelrummet, Tommerup og Granparken, Vollsmose, Odense. Se projektpræsentationen (pdf).

Samtale Konferencen blev afrundet af en samtale mellem syv repræsentanter for partnerskaberne, som alle blev opfordret til at dele deres tanker om, hvad der er særlig vigtigt, når vi arbejder med at udvikle og forankre partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner. 

Se videointerviews med paneldeltagerne

  • Anja Reiff, Formand for DMKL - Danske Musik- og Kulturskoleledere og leder af Gladsaxe Musik- og Billedskole 
  • Maria Sjøblom, Aalborg Bibliotekerne og Danmarks Biblioteksforening 
  • Marianne Gilbert Nielsen, formand BUPL Århus 
  • Marianne Grymer Bargeman, Formidlingschef, ARoS, Aarhus Kunstmuseum 
  • Merete Cornét Sørensen, ph.d. og lektor ved professionshøjskolen Absalon 
  • Ole Grøn, professionel billedkunstner 
  • Steen Lindgaard, kulturchef i Viborg Kommune og formand for Børne- og Kulturchefforeningens Kultur- og Fritidsnetværk og medlem af BKF’s bestyrelse

Slots- og Kulturstyrelsen takker alle projekter og repræsentanter for deres bidrag til konferencen, som kan give inspiration til endnu flere partnerskaber i landets kommuner. 

Opdateret 05. maj 2020