Europa-Nævnet

Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa (Europa-Nævnet) blev nedsat som følge af afstemningen om Maastricht-traktaten i 1992. Nævnets formål er at ruste danskerne til at tage stilling til europapolitiske spørgsmål gennem upartisk at støtte oplysnings- og debatskabende initiativer i den danske offentlighed.

Europa-Nævnet giver tilskud gennem fire puljer. Både partier, organisationer, visse virksomheder og privatpersoner har mulighed for at søge tilskud til initiativer, der handler om Europa.

Europa-Nævnets medlemmer

Nævnet består af fem medlemmer, der er indstillet af de fem største partier i Folketinget og udpeget af kulturministeren. Nævnet beskikkes for fire år. Det siddende nævn var beskikket fra 1. januar 2020 til 31. december 2023.

Nævnet består af:

Erik Skov Christensen (formand), indstillet af Socialdemokratiet
Minna Charlotte La Cour Antonsen (næstformand), indstillet af Venstre
Svend Thorhauge, indstillet af Radikale Venstre
Peter Westermann, indstillet af Socialistisk Folkeparti
Lone Vase Langballe, indstillet af Dansk Folkeparti

Læs mere på Europa-Nævnets hjemmeside

Opdateret 15. juli 2020