Dansk-indisk kulturudveksling kickstartes i New Delhi

15.11.2022
Starten på det dansk-indiske kulturudvekslingsprogram markeres i dag, den 16. november, med åbningen af tekstiludstillingen ”Tradition is Contemporary – Danish textile craft in art and design” på National Crafts Museum i New Delhi.

Tekstil, sølv og design er omdrejningspunkterne for første del af kulturudvekslingsprogrammet mellem Danmark og Indien, der blev underskrevet i foråret 2022. Aftalen, der løber frem mod 2026, skal understøtte udvekslingen af dansk og indisk kunst og kultur og samarbejdet mellem danske og indiske kulturinstitutioner og kunstnere.

Kulturudvekslingsaftalen vil berøre en lang række kulturområder, men fokus i 2022 og 2023 er på aktiviteter inden for tekstil, sølv og musik. Åbningsudstillingen ”Tradition is Contemporary – Danish textile craft in art and design” på National Crafts Museum i New Delhi, er således blot den første af en række aktiviteter, der markerer starten på kulturudvekslingsprogrammet. 

Foruden tekstiludstillingen er der også planlagt mesterlæreophold i 2023 for fem danske kunsthåndværkere og designere i Indien, samt en række workshops om tekstilarbejde med indiske mesterlærere i Danmark. Derudover vil Museum Kolding og Nationalmuseet i New Delhi, samarbejde omkring deres sølvsamlinger, og JazzDanmark og indiske Spic Macay lancerer et samarbejde om dansk jazz i indiske skolekoncerter.

Direktør Jesper Hermansen, Slots- og Kulturstyrelsen, siger: 

”Kulturudvekslingsaftalen er ikke alene en anledning til at vise, hvad Danmark har at byde på inden for kunst og kultur, men er en kilde til gensidig inspiration og læring – godt eksemplificeret ved åbningsudstillingen på National Craft Museum, hvor man bliver klogere på det traditionsrige, indiske tekstilhåndværk og samtidig får øje på, hvordan danske kunstnere og designere har ladet sig inspirere heraf. Forhåbentlig kan kulturudvekslingsaftalen skabe afsæt for flere inspirerende samarbejder og aktiviteter mellem Danmark og Indien.”

Ambassadør Freddy Svane, Danmarks Ambassade i Indien, siger:

”Danmark og Indien har en meget længere tradition for udveksling i kunst og kultur end de fleste måske går og forestiller sig, og der er mange ting vi kan lære af hinanden – både hvad angår traditionerne og det moderne. Med kulturudvekslingsprogrammet håber vi på at styrke de kulturelle bånd mellem Danmark og Indien, og at skabe grobund for samarbejder og projekter mellem danske og indiske kunstnere og institutioner.” 

Om kulturudvekslingsaftalen mellem Danmark og Indien

Den dansk-indiske kulturudvekslingsaftale har til formål at skabe relationer og fremme samarbejdet mellem danske og indiske kulturaktører, under en række områder fra musik og dans til film og arkæologi. Aftalen blev underskrevet under premierminister Narendra Modis officielle besøg i Danmark i foråret 2022.

Som et led i aftalen vil der blive afholdt en lang række besøgsprogrammer mellem Danmark og Indien i perioden 2022-2026, for at fremme relationer og skabe grobund for øget samarbejde og konkrete projekter.

På vegne af Kulturministeriet og Udenrigsministeriet er det Slots- og Kulturstyrelsen, sammen med ambassaden i Indien, der har ansvaret for at udfolde kulturudvekslingsprogrammet.

Læs mere om kulturudvekslingsprogrammet 

Læs kulturudvekslingsaftalen

Yderligere oplysninger:

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95 

Opdateret 16. november 2022