Radio- og tv-nævnet er klar med public service-udtalelser for 2021

28.11.2022
Radio- og tv-nævnet har afgivet sine udtalelser om DR’s og TV2 Danmark A/S’ public service-redegørelser for DR og TV2 Danmark.

Radio- og tv-nævnet har netop offentliggjort sine udtalelser om DR’s og TV2 Danmark A/S’ public service-redegørelser for 2021. 

På baggrund af sin gennemgang af DR’s og TV 2 Danmark A/S’ public service-redegørelser for 2021 finder Radio- og tv-nævnet, at DR og TV 2 Danmark A/S i 2021 opfylder public service-kontraktens og -tilladelsens krav, og at redegørelserne giver et fyldestgørende og retvisende billede af DR’s og TV 2 Danmark A/S’ programudbud og danskernes brug heraf i 2021.

Radio- og tv-nævnet har inden afgivelsen af sine udtalelser om public service-redegørelserne gennemført en offentlig høring over samtlige public service-redegørelser, herunder DR’s og TV 2’s.

Nævnet forventer at afgive sin udtalelse om public service redegørelsen for Radio FM4 A/S (Radio4) gældende for 2021 ultimo december 2022.

Radio- og tv-nævnets udtalelse om DR’s public service-redegørelse for 2021

Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/Danmarks A/S’ public service-redegørelse for 2021

Læs mere om høringen over public service-redegørelserne for 2021:

Høring over public service-redegørelserne (slks.dk)

Yderligere oplysninger:

Radio- og tv-nævnet: rtv@remove-this.slks.dk

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 28. november 2022