Søg puljer

Nedenfor finder du alle Slots- og Kulturstyrelsens, Kulturministeriets samt Statens Kunstfonds åbne puljer. Når puljefristen udløber kan du ikke længere ansøge og det er ikke muligt at åbne ansøgningsformularen via ansøgningslinket.

91 muligheder

Program Frist

Specialpædagogisk støtte (SPS) til elever på Folkehøjskoler

Højskolekurser skal være åbne for alle, der opfylder lovens alders- og betalingsbetingelser. Kurserne skal være åbne for alle med forskellige forudsætninger, og loven indeholder ikke mulighed for, at der kan afholdes kurser for særlige grupper. SPS skal derfor sikre, at elever kan deltage i kurser på folkehøjskoler på lige fod med andre, selv om de har en funktionsnedsættelse.

Folkeoplysning

Løbende

Kulturministeriets Forskningspulje

Næste ansøgningsrunde er i foråret 2024.

Arkitektur , Billedkunst , Litteratur , Musik , Internationalt , Kunsthåndværk og design , Medier , Biblioteker , Almen kultur , Almennyttige formål , Børn og unge , Museer , Kommuner , Film , Tværgående , Forskning , Folkeoplysning , Idræt

Løbende

Performancetolkning af koncerter, scenekunstforestillinger mm.

Aktører der producerer og/eller arrangerer professionelle koncert- og scenekunstaktiviteter kan søge om honorar inklusiv forberedelse, afvikling og eventuelle rejse- og opholdsudgifter til professionelle tegnsprogstolke med speciale i performancetolkning i forbindelse med enkeltstående opførelser af koncerter eller scenekunstforestillinger. Ordningen har til formål at give døve og hørehæmmede børn, unge og voksne i hele landet mulighed for at opleve koncerter og forestillinger på lige fod med alle andre.

Scenekunst , Musik

Løbende

Pulje til energiforbedrende tiltag på kulturinstitutioner

Puljen yder tilskud til energiforbedrende tiltag til kulturinstitutioner, som modtager driftstilskud fra Kulturministeriet, og hvis primære formål er at udøve publikums- eller deltagerrettet virksomhed. Der kan søges om tilskud til tiltag med umiddelbar fysisk tilknytning til kulturinstitutionen, der reducerer institutionens energiforbrug, samt til forprojekter, der afdækker løsninger til energioptimering, der vil reducere institutionens energiforbrug. Der er afsat 33,9 mio. kr. til puljen, og der kan søges om tilskud på højest 0,5 mio. kr.

Arkitektur , Billedkunst , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Museer

Løbende

Redaktionel produktionsstøtte - Ansøgning

Tilskud til trykte og skrevne internetbaserede nyhedsmedier til produktion af redaktionelt indhold.

Medier

Ikke angivet

Tilladelse til kommerciel lokalradiovirksomhed

Medier

Ikke angivet

Redaktionel produktionsstøtte - Indberetning

Indberetning af redaktionelle omkostninger for trykte og skrevne internetbaserede nyhedsmedier, der fortsat gerne vil have tilskud til produktion af redaktionelt indhold.

Medier

Ikke angivet

Humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål

Målet med denne pulje er at støtte foreninger med almennyttigt, humanitært og velgørende arbejde.

Almennyttige formål

Ikke angivet

Hædersydelser

Arkitektur

Arkitektur

Ikke angivet

Refusion af lærerløn

Refusion til kommunalt støttede musikskoler

Musik , Børn og unge

Ikke angivet
Opdateret 31. maj 2023