Registrering af radio- og tv-foretagender

Hvis du vil sende radio eller lineært tv i Danmark, skal du først registreres som "radio- eller fjernsynsforetagende" hos Radio- og tv-nævnet.

Kunstområde :

Frist

 • Løbende

Hvem kan søge?

Hvis man udøver programvirksomhed via satellit, fællesantenneanlæg, jordbaserede digitale sendemuligheder, kortbølgesendemuligheder eller internet, skal man ansøge om at blive registreret hos Radio- og tv-nævnet.

Registrering af programvirksomhed i radio og tv

Hvis du vil sende radio eller lineært tv i Danmark, skal du først registreres som "radio- eller fjernsynsforetagende" hos Radio- og tv-nævnet. Registreringspligten gælder for udøvelse af programvirksomhed både via kabel, satellit eller internet. MUX 1-stationer, internetradio og udbydere, der udelukkende stiller programmer til rådighed on demand, er undtaget fra registreringspligten.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet er bl.a. at sikre, at radio- og tv-foretagender kender til reglerne på området, herunder f.eks. reglerne for beskyttelse af mindreårige.

Endvidere fører Radio- og tv-nævnet tilsyn med registreret programvirksomhed. Nævnet påtaler overtrædelser og kan i grove tilfælde træffe afgørelse om midlertidig eller endelig indstilling af programvirksomheden.

Sådan vurderes din ansøgning

Først ses der på de objektive kriterier, herunder om foretagendet hører under dansk myndighed, om der udøves registreringspligtig programvirksomhed m.v.

Dernæst ses der på, om foretagendet har besvaret alle spørgsmålene i ansøgningsskemaet tilfredsstillende (se spørgsmålene nedenfor).

Endelig træffer Radio- og tv-nævnet afgørelse.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Når du skal udfylde ansøgningsskemaet, er det en god idé at have den relevante bekendtgørelse ved hånden. Den hedder "Bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt on demand-audiovisuel programvirksomhed".

Ansøgningsskemaet kan hentes nederst på denne side. Ansøgningen skal indeholde præcise svar på de spørgsmål, der stilles i ansøgningsskemaet. Foretagendets vedtægter vedhæftes, hvis det har nogle.

Ansøgningsskemaet indeholder spørgsmål om:

 • Selve foretagendet, herunder navn, adresse m.v.
 • Programvirksomhedens type (radio eller tv, samt hvorvidt der sendes via satellit, fællesantenneanlæg, jordbaserede digitale sendemuligheder, kortbølgesendemuligheder eller internet)
 • Organisationsform.
 • Økonomiske forhold.
 • Programvirksomhedens karakter.
 • Målgrupper, som programvirksomheden retter sig imod.
 • Kodning.
 • Geografisk område.
 • Sendetider.
 • Starttidspunkt for programvirksomheden.

Hvornår får du svar?

Du vil få svar få dage efter, at Radio- og tv-nævnet har behandlet din ansøgning. Radio- og tv-nævnet holder møde én gang om måneden.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du  har indsendt ansøgningen, vil sekretariatet for Radio- og tv-nævnet påbegynde forberedelsen af sagen. Har du glemt at indsende oplysninger el.lign., vil sekretariatet kontakte dig med henblik på at få sagen fuldt oplyst. Sagen vil herefter komme på dagsordenen til det førstkommende møde i Radio- og tv-nævnet.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

For registrerede foretagender, der udøver radio- eller fjernsynsvirksomhed, gælder følgende regler:

Generelle regler:

 • Programmer, som i alvorlig grad kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, herunder navnlig programmer, som indeholder pornografi eller umotiveret vold, må ikke udsendes.
 • Andre programmer, som kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, må ikke sendes, medmindre det ved valget af sendetidspunkt eller ved tekniske foranstaltninger sikres, at mindreårige i udsendelsesområdet normalt ikke ser eller hører udsendelserne. Når programmerne udsendes i ukodet form, skal der forud for dem gives en akustisk advarsel, eller de skal under hele deres varighed være markeret med et visuelt symbol.
 • Programmerne må ikke på nogen måde tilskynde til had på grund af race, køn, religion, nationalitet eller seksuel observans.

Regler for optagelse og opbevaring af programmer:

Radio- og tv-foretagender har pligt til at optage alle programmer i deres fulde udstrækning. Det vil sige at alt, der udsendes - også annoncering og afmelding af programmer, reklamer, jingles osv., skal optages.

Optagelserne skal opbevares i 6 måneder og må ikke ændres, slettes eller destrueres.

Du kan læse mere om optagelse og opbevaring af programmer på retsinformation.dk

Regler om reklamer, sponsorering og produktplacering:

For registrerede radio- og tv-stationer gælder reglerne om reklamer, sponsorering og produktplacering i radio- og fjernsynslovens kapitel 11 og i bekendtgørelse om reklamer og sponsorering i radio, fjernsyn og on-demand audiovisuelle medietjenester samt indgåelse af partnerskaber. Det vil sige, at der gælder de samme regler som for traditionelt tv og radio.

Du kan læse om reglerne her

Identifikation og information til seerne:

Registrerede fjernsynsforetagender skal sikre, at seerne og brugerne har vedvarende og umiddelbar adgang til følgende oplysninger:

 • Navnet på foretagendet.
 • Den fysiske adresse, hvor foretagendet er etableret.
 • Kontaktoplysninger om foretagendet herunder foretagendets e-post-adresse eller web-sted.
 • Oplysninger om Radio- og tv-nævnet som den kompetente tilsynsmyndighed.

Hvem vurderer ansøgningen

Radio- og tv-nævnet.

Ansøgningsskema

Det udfyldte ansøgningsskema skal sendes pr. mail til rtv@slks.dk 

Opdateret 31. marts 2023