Afgørelser om Boxer TV

Anmodning om overdragelse af aktierne i Boxer TV AS til SE a.m.b.a

Boxer TV A/S ("Boxer") har ved henvendelse af 17. maj 2017 anmodet Radio- og tv-nævnet om at godkende at aktierne i Boxer TV A/S kan overdrages til SE a.m.b.a.

Radio- og tv-nævnet har godkendt, at aktierne i Boxer kan overdrages til energi- og telekommunikationsselskabet SE a.m.b.a.

Boxer vil fortsat blive drevet som en selvstændig virksomhed frem til udløbet af deres tilladelse den 3. april 2020.

Boxer TV skal derfor også fortsat leve op til sine forpligtelser som gatekeeper af digitale tv-sendemuligheder, jf. tilladelsen.

Boxer TV A/S’ anmodning om ophævelse af forpligtelsen til at lancere mobil-tv via DTT

Boxer TV A/S har ved henvendelse af 9. februar 2017 til Radio- og tv-nævnet ansøgt om ophævelse af sin forpligtelse til at lancere mobil-tv via DTT.

Boxer TV A/S har i sin ansøgning anført, at forpligtelsen ikke længere er relevant, idet det sædvanlige tv-signal i stigende grad kan modtages også via mobile enheder, hvilket vil opfylde hensigten bag det relevante udbudsvilkår, mens der ikke længere er udsigt til, at der udvikles en særskilt transmissions-teknologi til mobil-tv.

Kammeradvokaten har i relation til Boxer TV A/S’ tidligere henvendelser vedrørende anmodning om ophævelse og udskydelse af forpligtelsen udtalt, at det vil være i strid med EU-udbudsreglernes grundlæggende formål, hvis en forpligtigelse til at levere en ydelse på en bestemt teknologi opretholdes, når markedet er gået bort fra den pågældende teknologi.

Der er fortsat ikke udviklet en teknologi til mobil-tv via DTT-nettet, og der er ingen efterspørgsel herefter. På den baggrund og sammenholdt med den korte tid, som er tilbage af tilladelsens levetid, er det Radio- og tv-nævnets opfattelse, at nævnet ikke bør fastholde Boxer i forpligtelsen til at lancere mobil-tv i den distributionsteknologi.

Radio- og tv-nævnet finder på den baggrund, at Boxers forpligtelse til at lancere mobil-tv via DTT-nettet bør ophæves.

Afgørelser 2014

Den 14. oktober 2016 anmodede Radio- og tv-nævnet af egen drift Boxer TV A/S om en redegørelse vedrørende Boxers opfyldelse af forpligtelserne vedrørende andelen af ”high-pay” kanaler i Boxers udbud.

Radio- og tv-nævnet har truffet afgørelse om, at det på baggrund af Boxers oplysninger lægges til grund, at Boxer ikke udbyder tv-pakker, som indeholder både ”high-pay” kanaler og andre, dvs. billigere tv-kanaler, i overensstemmelse med bekendtgørelsens § 4, stk. 4.

Nævnet har endvidere truffet afgørelse om, at det på baggrund af Boxers oplysninger lægges til grund, at andelen af ”high-pay” kanaler i Boxers udbud, ikke udgør mere end 25 pct. af Boxers samlede kapacitet målt i båndbredde, i overensstemmelse med bekendtgørelsens § 4, stk. 5.  

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)