Integrer dit system til FBB via webservice

Fredede og Bevaringsværdige bygninger udstiller en SOAP-webservice. Den kan bruges til at hente information ud fra FBB og vise det frem på en anden hjemmeside. Den kan også bruges til at opdatere FBB dynamisk, hvis kommunen foretrækker at opdatere oplysninger om de bevaringsværdige bygninger i et eget system. 

Nedenstående systemer trækker alle oplysninger fra FBB til dynamisk at opdatere deres egen hjemmeside. Vi har ikke nogen eksempler på anvendelsen af SOAP webservicen til opdatering af FBB.

Byg og Miljø https://www.bygogmiljoe.dk

Byg og Miljø, hvor man kan søge om byggetilladelse, trækker oplysninger om fredning fra FBB.

Møn Kulturarvsatlas http://www.moen-atlas.dk/

Møn Kulturarvsatlas trækker oplysninger fra FBB om bevaringsværdier på Møn.

Det kræver specialviden at anvende webservicen. Så hvis du er interesseret i at hente oplysninger dynamisk ud fra FBB til opdatering af kommunens hjemmeside eller andet, så tag fat i it-afdelingen eller et it-konsulenthus. 

Tekniske oplysninger om webservicen findes på denne side:

Webservices

Opdateret 03. august 2022