Ret SAVE-undersøgelse

Fremsøg den SAVE-sag, du vil rette, og klik på rediger.

På fanebladet Sagsoplysninger kan du rette de generelle oplysninger om sagen. Der er hjælp til de enkelte felter, hvis du klikker på de små spørgsmålstegn. 

Klik til sidst på GEM

På fanebladet Bygninger kan du rette i de tilknyttede bygninger. Hvis du vil fjerne bygninger fra sagen, så klik på det lille -tegn ud for bygningen.

Hvis du vil tilføje bygninger til sagen, så klik på Søg og tilknyt bygninger.

En søgeformular vises i pop up.

Udfyld søgeformularen og klik på Søg. Søgeresultaterne vises på siden bag søgeformularen, så du kan lukke søgeformularen, når de kan ses.

Søgeresultatet vises nederst i venstre spalte. Tilknyt bygninger ved at klikke på det lille + i kolonnen Tilknyt.

Hvis alle bygningerne skal tilføjes, kan du klikke på Tilknyt alle.

 

Hvis du vil rette oplysninger om de enkelte bygninger tilknyttet sagen, så skal du kigge på listen over de tilknyttede bygninger.

Rediger oplysninger om de enkelte bygninger ved at klikke på det lille ikon i kolonnen "Unders." (undersøgelse).

 

Den pop up, som åbnes, er en online version af SAVE-skemaet. 

Indtast de nye oplysninger, du har indsamlet om bygningen, eller ret fejl og tryk ok, når du er færdig.

Et alternativ til manuel indtastning i det online SAVE-skema er csv-import.

Når pop up-skemaet er lukket, skal du huske at klikke på GEM, så sagen og de tilknyttede bygninger gemmes.

Opdateret 01. februar 2019

Slots- og Kulturstyrelsens vejledning til SAVE metoden