Søg sag

Sådan søger du efter en sag i FBB:

1. Klik på SAG på forsiden af FBB

2. Nu vises en søgeformular

Du kan afgrænse din søgning efter følgende søgekriterier:

  • Kommune
  • Sagsnavn
  • Sagstype
  • Fritekst
  • Kortafgrænsning

Bemærk - det er ikke nødvendigt at udfylde alle felterne.

Avanceret søgning

Hvis du har et kompliceret spørgsmål, som den simple søgeformular ikke kan hjælpe dig med, så klik på "Skift til avanceret søgning" øverst på søgeformularen. Det åbner den avancerede søgeformular.

 

Her kan du frit kombinere søgekriterier.

Vælg et søgekriterium i dropdownboksen, og indtast bagefter den værdi, du vil søge efter.

Hvis du for eksempel vil søge efter alle sager i FBB som omhandler komplekstypen Gasværk, så skal din søgeformular se ud som herunder.

Fordelen ved den avancerede søgning er, at den er meget fleksibel, og du kan lave meget avancerede søgninger.

Vores bedste råd er - prøv dig frem!

Opdateret 01. februar 2019

Hvad er en SAG i FBB?

En sag er en samling af bygninger. Kommunerne kan oprette SAVE sager, der samler SAVE-vurderede bygninger, og bevaringssager, der samler bygninger, som er udpeget som bevaringsværdige.

 

Slots- og Kulturstyrelsen kan oprette fredningssager, statslige bevaringssager, og typen "anden sag" - for eksempel en sag, der indeholder alle fredede bygninger i Danmark.

 

En sag i FBB svarer altså ikke til en journalsag.