Upload billeder

Du kan knytte billeder til både bygninger og sager i FBB. Denne vejledning viser tilknytning af et billede til en bygning, men processen er ens for sager.

Fremsøg først den bygning, du vil knytte billeder til.

Tryk på Rediger og derefter på fanebladet "Billeder"

Klik på tilføj billeder. Det åbner en lille formular, som du udfylder.

Klik på Gennemse for at vælge billedet på din computer eller dit netværksdrev.

Sæt flueben i Offentligt?, hvis billedet må vises på den offentlige del af FBB. Billedet skal være taget fra offentlig vej. Man må ikke offentliggøre billeder optaget på privat grund uden ejerens tilladelse.

Til sidst klikker du på OK

Klik på GEM

Billedet kan nu ses på bygningen og i søgeresultater.

Opdateret 01. februar 2019