Introduktion til FBB

Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) er Slots- og Kulturstyrelsens national register over landets arkitektoniske kulturarv. FBB er et redskab, som skal give myndighederne – især kommunerne – private firmaer, interesseorganisationer og borgere overblik over bevaringsværdierne i den danske bygningsmasse.

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der vedligeholder oplysningerne om de fredede bygninger, mens kommunerne har ansvaret for at opdatere de bevaringsværdige og SAVE-vurderede bygninger i FBBs administratordel.

Få adgang til FBB

Bygning og Sag

Forenklet sagt består FBB af to store ”siloer”. Den ene ”silo” indeholder alle de bygninger, som findes i Bygnings- og Boligregisteret (BBR), i alt ca. 4 mio.

Bygningsoplysningerne i FBB opdateres automatisk og løbende fra Offentlig Informationsserver (www.ois.dk) og kan ikke ændres i FBB. Hvis man konstaterer fejl i basisoplysningerne om en bygning, skal kommunen rette fejlen i BBR, hvorefter rettelsen bliver overført til FBB den følgende nat.

Den anden ”silo” indeholder sager, som er oprettet af kommunerne eller Slots- og Kulturstyrelsen. Det er gennem sagerne, at bygningerne tilføres oplysninger om fredning og bevaringsværdi. Ved at tilknytte bygninger til en sag kan Slots- og Kulturstyrelsen registrere, at den pågældende bygning er fredet. På tilsvarende måde kan kommunerne registrere bygninger, der er udpeget som bevaringsværdige eller har fået tildelt en karakter efter SAVE-systemet (Survey of Architectural Values in the Environment).

En sag kan have en eller flere bygninger tilknyttet. Til fredningssagerne er der som oftest kun tilknyttet en enkelt eller nogle få bygninger. Til SAVE- og bevaringssagerne er antallet af tilknyttede bygninger normalt højere. Den største sag i FBB er ”Kommuneatlas for Københavns Kommune” med ca. 30.000 tilknyttede bygninger.

En bygning kan omvendt også være tilknyttet en eller flere sager. F.eks. kan en fredet bygning samtidig være SAVE-vurderet og indgå i en kommunal SAVE-sag. De fleste bygninger i FBB er (endnu) ikke tilknyttet nogen sag.

Brug os!

Denne vejledning er en hjælp til kommunernes daglige brug af FBB:

Hvordan opretter man en ny sag?
Hvordan knytter man bygninger til en sag?
… registrerer en SAVE-vurdering?
… søger og udtrækker oplysninger i forskellige formater?
… uploader fotografier af bygninger?

Er der spørgsmål, som vejledningen ikke giver svar på, tøv ikke med at skrive til: fbb-support@remove-this.slks.dk.

Opdateret 07. september 2022