Udpeg bevaringsværdige bygninger

Først skal du oprette en kommunal bevaringssag.

På forsiden af FBB klikker du på genvejen "Opret ny sag".

Alternativt klikker du på "Sag" i topmenuen, og derefter på "Opret sag" øverst til venstre over søgeformularen.

 

I pop up vælger du muligheden "Kommunal bevaringssag" og klikker på "Opret sag".

Nu kan du udfylde information om din sag. Klik på de små spørgsmålstegn ud for hvert felt for specifik hjælp. Det er ikke obligatorisk at udfylde alle felter.

Det er vigtigt at give sagen et sigende navn, der gør det nemt at finde den i en søgning. Undgå navne som "Bygningsregistrering" og lign.

Under status vælger du "Aktiv" hvis sagen må offentliggøres. Vælg "Under forberedelse", hvis du gerne vil gøre sagen helt færdig, før du offentliggør den.

Når du er færdig med at indtaste information om din sag, klikker du på Gem øverst på siden.

Nu skal du knytte de relevante bygninger til din nye bevaringssag.

Klik på Rediger, og vælg derefter fanebladet Bygninger. 

Klik på Søg for at tilknytte bygninger

En søgeformular vises i pop up.

Udfyld søgeformularen, og klik på Søg. Søgeresultaterne vises på siden bag søgeformularen, så du kan lukke søgeformularen, når de kan ses.

I søgeresultatet vælger du de bygninger, som skal tilføjes til sagen, enten ved at klikke på Tilknyt alle, eller ved at klikke på det lille grå + tegn ud for enkelte bygninger. Når du klikker på en bygning, tilføjes den til listen over tilknyttede bygninger øverst. På samme måde kan du fjerne tilknyttede bygninger ved at klikke på det lille - tegn ud for den enkelte bygning.

Du kan gentage proceduren, hvis du har brug for at fremsøge flere bygninger.

Når du er færdig med at tilknytte bygninger, klikker du på Gem.

Opdateret 01. februar 2019

Vi anbefaler

Når man skal udpege kommunens bevaringsværdige bygninger i FBB, skal man oprette en Kommunal Bevaringssag.

 

Slots- og Kulturstyrelsen anbefaler, at kommunerne opretter en bevaringssag, som indeholder alle de bevaringsværdige bygninger, der er udpeget i kommuneplanen. Her kan man beskrive de retslige virkninger af, at bygningen er udpeget som bevaringsværdig.

 

Desuden anbefales det at oprette en bevaringssag for alle kommunens bevarende lokalplaner. Her kan man beskrive, hvilke specifikke regler der gælder for netop den lokale bebyggelse.