Opdater mange bygninger på en gang med csv

Hvis du gerne vil opdatere oplysninger om en lang række bygninger tilknyttet en sag, så er csv-import en mulig metode. Du slipper for at indtaste oplysninger om bygningerne en for en.

Metoden er mest anvendt i forbindelse med SAVE-sager, hvortil der skal knyttes rigtig mange bygninger. Den kan dog også bruges til kommunale bevaringssager.

Start med at oprette din sag og tilknytte de relevante bygninger. Der er mere information her:

Udpeg bevaringsværdige bygninger (Kommunal bevaringssag)

Registrer resultat af en SAVE-undersøgelse (SAVE-sag)

Her ses et eksempel på en sag med 6 tilknyttede bygninger. 

Tryk på Rapport

Vælg formatet Eksport - regneark (CSV)

Klik på generer nederst

Gem csv-filen på din computer eller netværksdrev

Der er nu genereret en csv-fil med grundoplysninger om de tilknyttede bygninger. 

Du skal nu udfylde filen med de informationer, du har indsamlet om bygningerne. 

Det er ikke helt enkelt at udfylde regnearket. Systemet kræver, at felterne udfyldes med ganske bestemte værdier, ellers kan du ikke importere dine oplysninger. Du kan downloade en vejledning til at udfylde csv-arket via linket i højre kolonne.

Søg din sag frem igen.

Tryk rediger, og vælg fanebladet Bygninger.

Klik på CSV-import.

Tryk på Gennemse for at vælge csv-filen på din computer eller netværksdrev.

Tryk på ok. Nu importeres dine oplysninger til FBB og lagres på hver enkelt af de bygninger, der er tilknyttet sagen.

Husk til slut at trykke på GEM.

Tjek, at dine oplysninger er blevet korrekt importeret.

 

Opdateret 12. maj 2023