Registrer resultat af SAVE-undersøgelse

Når du har gennemført en SAVE-undersøgelse, kan du registrere resultaterne i FBB.

Først skal du oprette en SAVE-sag.

Fra forsiden klikker du på SAG og derefter på Opret sag i øverste venstre hjørne. Der er også en genvej på forsiden.

 

Vælg SAVE-sag og klik på Opret sag

Udfyld de generelle oplysninger om sagen. Der er hjælp til de enkelte felter, hvis du klikker på de små spørgsmålstegn. 

Klik til sidst på GEM

Nu kan du knytte de relevante bygninger til sagen.

Klik på rediger og vælg derefter fanebladet Bygninger. 

En søgeformular vises i pop up.

Udfyld søgeformularen og klik på Søg. Søgeresultaterne vises på siden bag søgeformularen, så du kan lukke søgeformularen, når de kan ses.

Tilknyt bygninger ved at klikke på det lille + i kolonnen Tilknyt.

Hvis alle bygningerne skal tilføjes, kan du klikke på Tilknyt alle.

 

De tilknyttede bygninger vises øverst. 

Rediger oplysninger om de enkelte bygninger ved at klikke på det lille ikon i kolonnen "Unders." (undersøgelse).

 

Den pop up, som åbnes, er en online version af SAVE-skemaet. 

Indtast de oplysninger, du har indsamlet om bygningen, og tryk ok, når du er færdig. Vær opmærksom på, at der kun er plads til 256 tegn i fritekstfelterne.

Et alternativ til manuel indtastning i det online SAVE-skema er csv-import.

Når pop up-skemaet er lukket, skal du huske at klikke på GEM, så sagen og de tilknyttede bygninger gemmes.

Opdateret 01. februar 2019

Slots- og Kulturstyrelsens vejledning til SAVE metoden