COVID-19 / Information

Kompensationsordninger

Herunder finder du alle kompensationsordninger, som du kan søge på Kulturministeriets område. Øvrige kompensationsordninger kan findes på virksomhedsguiden.

Bemærk, at der kan gå et stykke tid fra en kompensationsordning besluttes i en politisk aftale, til den kan søges her på siden, og pengene udbetales. Det skyldes, at et større arbejde går i gang. Først skal der udarbejdes et såkaldt aktstykke, som skal vedtages i Folketingets Finansudvalg, så der er sikkerhed for, at pengene er til rådighed. Herefter skal der udarbejdes en bekendtgørelse, som beskriver de detaljerede regler og bestemmelser for kompensationsordningen. Når pengene er til rådighed, og reglerne for kompensationsordningen er fastlagt, skal den nødvendige it-understøttelse på plads. Derudover skal der udarbejdes ansøgningsvejledning og ansøgningsskema mv. der offentliggøres her på siden. Først efter dette arbejde kan puljen åbne for ansøgninger, og Slots- og Kulturstyrelsen kan påbegynde sagsbehandling, og pengene udbetales. 

Ansøg den midlertidige kunststøtteordning


Søg om støtte fra ordningen

Apply in English

Hvem kan søge kunststøtteordningen?

Professionelle kunstnere med et differentieret indkomstbillede. Din indkomst fra kunstnerisk virke kan være sammenstykket af A- og B-indkomst samt overskud fra egen kunstnerisk virksomhed. Du har mulighed for at søge den midlertidig kunststøtteordning for tabt indtægt fra dit kunstneriske virke som følge af COVID-19. Du kan søge om støtte for tabt indtægt for enten 3 eller 4 måneder:

 • For perioden 9. marts - 8. juni 2020
 • For perioden 9. marts - 8. juli 2020

Du kan søge ordningen, hvis du er professionel kunstner med en væsentlig tilknytning til den danske kunstscene inden for arkitektur, billedkunst, film, litteratur, kunsthåndværk og design, musik, scenekunst og andre kunstområder.

Bemærk, at Erhvervsstyrelsen også har en kompensationsordning til freelancere og selvstændige, som kan være relevant for nogle kunstnere at søge, og vi anbefaler, at du tjekker, om denne ordning passer bedre til dine indkomstforhold mv. Det er op til den enkelte ansøger at vurdere, hvilken ordning det giver mest mening at søge. Det er ikke muligt at få støtte fra begge ordninger.

Du kan ikke søge ordningen, hvis du hører ind under en anden ordning. Her henviser vi til Virksomhedsguiden.

Du kan heller ikke søge ordningen, hvis du er studerende og modtager SU, eller hvis du har ret til andre offentlige ydelser, med undtagelse af efterløn og folkepension.

Hvis du allerede har søgt

Hvis du allerede har søgt om støtte fra denne ordning for tabt indtægt for dit kunstneriske virke i perioden 9. marts - 8. juni 2020, har du modtaget en mail fra os vedrørende forlængelse af ordningen, som det er vigtigt at du læser.

Du har nu mulighed for at søge om støtte til tabte kunstneriske indtægter for den nye periode 9. marts til d. 8. juli 2020, eller du kan vælge at fastholde din gamle ansøgning.

Tjek din mail for mere information om, hvad du skal gøre, hvis du allerede har søgt.

Flere spørgsmål til ordningen?

Se ofte stillede spørgsmål til ordningen
På kunst.dk kan du også finde svar på en del spørgsmål vedrørende ordningen

Hvis ikke du kan finde svar på dit spørgsmål, kan du ringe til vores hotline på 33 74 50 00 på hverdage kl. 9-16. 

Kompensation til selvejende kulturinstitutioner mv. (Åbningsdato følger)

Slots- og Kulturstyrelsen arbejder i øjeblikket på at udforme de konkrete rammer for puljen. Når puljen er klar, vil den kunne søges her på siden.

Hvem kan søge kompensation?

Selvejende institutioner, organisationer mv. på Kulturministeriets område, som modtager mere end halvdelen af institutionernes ordinære driftsudgifter i offentlige tilskud.

Institutioner, som modtager under 50 pct. i støtte, vil forsat skulle søge kompensation via Erhvervsstyrelsen, som administrerer de generelle hjælpepakker i relation til lønkompensation og faste omkostninger.

Hvad kan man søge kompensation for?

Selvejende institutioner, organisationer mv. på kulturområdet, som i dag modtager 50 pct. eller mere i offentligt tilskud, vil kunne søge kompensation for faste omkostninger samt for lønudgifter til fast personale.

Læs mere i pressemeddelelsen og aftaletekst på Kulturministeriets hjemmeside

Særligt vedrørende kompensation for faste omkostninger 

Det forventes, at ordningen vil blive tilrettelagt efter de samme generelle kriterier, der gælder for den tilsvarende ordning under Erhvervsstyrelsen for virksomheder finansieret med mindre end 50 pct. i offentlig støtte – om end der er aftalt særskilt ordning for opgørelse af fald i omsætning. For institutioner, som modtager 50 pct. eller mere af deres omsætning i offentlig støtte, beregnes faldet i omsætning ud fra faldet i den kommercielle omsætning (fx entré, billetsalg, omsætning i boghandel og cafe, rådgivning mv.). Efterfølgende korrigeres for den kommercielle andel af institutionens samlede økonomi.

Nærmere oplysninger om ordningen under Erhvervsstyrelsen findes på virksomhedsguiden

Særligt vedrørende lønkompensation

Ordningen vil blive tilrettelagt efter de samme kriterier, der gælder for den tilsvarende ordning under Erhvervsstyrelsen for virksomheder finansieret med mindre end 50 % i offentlig støtte.

Vi tager forbehold for ændringer, justeringer og tilpasninger i forhold til den støtteordning, der skal administreres på Kulturministeriets område.

Flere spørgsmål til puljen?

Der kommer til at ligge flere oplysninger om puljen, når der åbnes for ansøgninger. Hvis dit spørgsmål ikke kan vente, kan du ringe til vores hotline på 33 74 50 00 på hverdage kl. 9-16.

Ansøg om kompensation til aftenskoler og daghøjskoler

Ansøg om kompensation her

Flere spørgsmål til puljen?

Du finder flere oplysninger om puljen og dens kriterier, når du klikker på linket ovenover. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du ringe til vores hotline på 33 74 50 00 på hverdage kl. 9-16.

Ansøg om kompensation til Folkeuniversitet

Ansøg om kompensation her

Flere spørgsmål til puljen?

Du finder flere oplysninger om puljen og dens kriterier, når du klikker på linket ovenover. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du ringe til vores hotline på 33 74 50 00 på hverdage kl. 9-16.

Ansøg om kompensation til højskoler

Ansøg om kompensation her

Flere spørgsmål til puljen?

Du finder flere oplysninger om puljen og dens kriterier, når du klikker på linket ovenover. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du ringe til vores hotline på 33 74 50 00 på hverdage kl. 9-16.

Kompensation til medier (åbningsdato følger)

OBS! Der bliver fortsat arbejdet på udformningen af ordningen, så den kan åbne snarest muligt. Når åbningsdatoen er endeligt fastsat, vil det blive udmeldt her på siden.  

Der er indgået en aftale om kompensationsordning for medievirksomheders tabte annonceindtægter i forbindelse med COVID-19. Kompensationsordningen er rettet mod tabte annonceindtægter som følge af COVID-19 hos trykte og digitale dagblade, fritstående digitale nyhedsmedier, ugeaviser, kommercielle radioer, magasiner og fagblade.

Ordningen kompenserer for ovenævnte medietypers tabte annonceindtægter i perioden 9. marts til og med 8. juli 2020 efter følgende satser:

 • 60 pct. af den samlede nedgang i annonceindtægter, hvis nedgangen i annonceindtægter har været på 30-50 pct.
 • 80 pct. af den samlede nedgang i annonceindtægter, hvis nedgangen i annonceindtægter har været på 50-100 pct.

Beregningen af tabet i annonceindtægter sker på baggrund af en sammenligning med den enkelte udgivelses/titels/radiostations gennemsnitlige annonceindtægter i hele 2019.

Flere informationer, om hvordan man søger kompensation, kommer snarest på denne side.

Kompensation for aflyste eller udskudte landsindsamlinger

Ansøg om kompensation

Flere spørgsmål til puljen?

Du finder flere oplysninger om puljen og dens kriterier, når du klikker på linket ovenover. 
Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du ringe til vores hotline på 33 74 50 00 mandag til fredag kl. 9-16 og fredag kl. 9-15.

Kompensation til lokale idræts- og spejderforeninger

Regeringen har sammen med et flertal blandt Folketingets partier besluttet at yde et ekstraordinært tilskud på 50 mio. kr. til lokale idræts- og spejderforeninger og fortrinsvis til de foreninger, der er hårdest ramt af eksempelvis medlemstilbagegang og aflyste mindre arrangementer med under 500 deltagere.

Midlerne fordeles forholdsmæssigt i de tre foreningspuljer, der allerede eksisterer på idræts- og spejderområdet til lokalforeninger, og som administreres af hhv. Firmaidrætten, DIF og DGI i fællesskab samt DUF. De 50 mio. kr. afsættes med 23 mio. kr. til DIF, 21 mio. kr. til DGI, 3,5 mio. kr. til Firmaidrætten og 2,5 mio. kr. til DUF øremærket spejderne.

Læs mere om aftalen på Kulturministeriets hjemmeside.

Læs mere og søg støtte på de respektive foreningers hjemmeside:

Kompensationsordning til arrangører (åbningsdato følger)

Slots- og Kulturstyrelsen arbejder i øjeblikket på at udforme de konkrete rammer for puljen. Når puljen er klar, vil den kunne søges her på siden.

Hvem kan søge kompensation?

Arrangører på kultur- og idrætsområdet, der modtager mere end 50% i offentligt driftstilskud, og som ikke kan modtage støtte fra de øvrige hjælpepakker.

Puljen udmøntes til følgende formål:

 • Kompensation for underskud ved enkeltstående arrangementer.

Ordningen omfatter:

 1. Arrangementer med min. 350 deltagere.
 2. Arrangementer, der er enestående i deres indholds- og/eller formidlingsmæssige udtryk fra gang til gang.
 3. Arrangementer, som er planlagt til at finde sted mindre hyppigt end dagligt (højest hver anden dag, fx sportsbegivenheder, der finder sted ugentligt) eller finde sted dagligt i en afgrænset periode på op til 4 ugers varighed. Perioden på 4 uger gælder for hver lokation, hvor et arrangement afholdes.
 4. Arrangementer, der skulle finde sted i perioden 6. marts-31. august 2020.

Hvad kan man søge kompensation for?

Arrangørerne kan søge om kompensation for underskud ved aflyste arrangementer. Herunder kontraktlige forpligtelser med leverandører, venues og kunstnere, arrangørerne ikke kan frasige sig. Såfremt arrangøren modtager kompensation for udgifter til leverandører og kunstnere, som ikke efterfølgende anvendes til at betale leverandøren, venue eller kunstner, vil kompensationen skulle tilbagebetales. Er man som aktører både venue og arrangør, kan man søge både denne ordning og de øvrige kompensationsordninger, men ikke få dækket den samme udgift flere gange.

Læs pressemeddelelsen:
Flere aflyste koncerter, festivaler og store motionsløb kan få kompensation  

Kompensation til særligt nødlidende kulturinstitutioner mv.

 

Hvem kan søge kompensation?

Særligt nødlidende kulturinstitutioner og kulturinstitutioner, som falder igennem de øvrige hjælpepakker.

Puljen udmøntes til følgende formål:

 1. Kompensation til særligt nødlidende kulturinstitutioner for at sikre, at ellers veldrevne kulturinstitutioner ikke går konkurs som følge af COVID-19.
 2. Kompensation til sæsonbetonet scenekunstvirksomhed, som falder uden for den generelle arrangementspulje.
 3. Kompensation for produktionsomkostninger, som ikke kan kompenseres via kompensationsordningerne for faste omkostninger og løn.
 4. Kommunale kulturinstitutioner mv., der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet samt seks større navngivne kommunale koncert- og kulturhuse.

Søg den midlertidig kompensationsordning for produktionsomkostninger til kulturinstitutioner mv. der modtager driftstilskud mv. fra Kulturministeriet eller visse driftslignende tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet

 

Søg den midlertidig kompensationsordning for særligt nødlidende kulturinstitutioner mv. der som følge af COVID-19-foranstaltninger er i risiko for at gå konkurs

 

Det forventes, at der snarest vil blive åbnet for yderligere tre ordninger henvendt til kulturinstitutioner mv.: Lønkompensation, kompensation for faste omkostninger samt kompensation til kommunale institutioner og visse større kommunale koncert- og kulturhuse.

Flere spørgsmål til ordningen?

Hvis ikke du kan finde svar på dit spørgsmål, kan du ringe til vores hotline på 33 74 50 00 på hverdage kl. 9-16. 

 

 

Pulje til udsatte, sårbare og ældre under corona-krisen

Søg puljen for mindre projekter på 10.000 til 50.000 kr. 

 
Søg puljen for større projekter på 51.000 til 2.000.000 kr.


Formålet med puljen er at mindske ensomhed og mistrivsel blandt sårbare, udsatte og ældre borgere under corona-krisen. Puljen giver tilskud til kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter, der forøger livskvaliteten for sårbare, udsatte og ældre og dermed bidrager til at hjælpe disse borgere igennem krisen. Puljen er i alt på 19,4 mio. kr.

Puljen kan søges på to måder:

Mindre projekter (10.000-50.000 kr.) med løbende ansøgningsfrist

 • Ansøgere kan søge tilskud på 10.000-50.000 kr. til mindre projekter. For disse projekter er ansøgningsfristen løbende, indtil de 5 mio. kr., som er afsat til mindre projekter, er forbrugt. Der kan dog senest søges den 1. oktober 2020. Ansøgningerne bliver behandlet løbende
  Læs mere om krav og kriterier til mindre projekter og søg tilskud.

Større projekter (51.000-2.000.000 kr.) med ansøgningsfrist den 8. juni og den 1. september 2020

Baggrund for puljen
Puljen er etableret på baggrund af to politiske aftaler på henholdsvis social- og indenrigsministerens og sundheds- og ældreministerens område, hvori der indgår en samlet pulje på i alt 20 mio. kr. til kultur- og idræts- og foreningsaktiviteter for sårbare, udsatte og ældre i forbindelse med corona-krisen. Puljen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Læs mere om de politiske aftaler:

Aftalen om hjælp til sårbare og udsatte grupper

Aftalen om hjælp til ældre under corona-krisen

Øvrige tiltag og initiativer

Har du modtaget et projekttilskud, er du fra en kulturinstitution, som modtager driftstilskud eller er du bruger af vores slotte og haver? Nedenfor kan du finde informationer om øvrige ændringer og initiativer indenfor alle vores fagområder, som er afledt af COVID-19. 

Der er indført midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter e.l., hvor flere end 10 personer er samlet. Forbuddet gælder både indendørs og udendørs og omfatter både offentlige og private arrangementer, begivenheder m.v. 

Læs mere om myndighedernes tiltag på politiets hjemmeside

Retningslinjer for genåbning

Den gradvise genåbning af Danmark er i gang, og kulturinstitutioner, højskoler, aftenskoler, musik- og kulturskoler samt idræts- og foreningsorganisationer bliver atter genåbnet. 

Der vil dog være særlige retningslinjer, der gælder for at forhindre smittespredning af Coronavirus, som samtidig skal medvirke til blandt andet at skabe tryghed blandt ansatte, publikum, besøgende og idrætsudøvere. 

Få en oversigt over retningslinjer og bekendtgørelser på Kulturministeriets område

Fremrykket udbetaling af driftstilskud fra Kulturministeriet

Driftstilskudsmodtagere på Kulturministeriets område, der har likviditetsproblemer som følge af COVID19-situationen, kan få fremrykket udbetaling af ét kvartals driftstilskud.

Hvem er omfattet?

Ordningen gælder modtagere af driftstilskud på Kulturministeriets område, uanset om det udbetales af Slots- og Kulturstyrelsen, Kulturministeriets departement eller af Det Danske Filminstitut. Ordningen omfatter også tilskudsmodtagere, der får udbetalt driftstilskud fra Kulturministeriet via en kommune, forudsat kommunen vil fremrykke udbetaling af tilskuddet.

Det er en betingelse, at der i forvejen er hjemmel til at forudbetale driftstilskuddet. Det gælder for hovedparten af Kulturministeriets driftstilskud.

Du kan læse mere i nedenstående vejledning samt orientere dig på Kulturministeriets hjemmeside 

Vejledning til tilskudsmodtagere om fremrykket udbetaling (pdf)

Ved tvivlsspørgsmål bedes I henvende jer til den sagsbehandler, der har underskrevet jeres tilsagn om driftstilskud.

Udbetaling af mediestøtte

Med henblik på at styrke de skrevne mediers likviditet og hjælpe de lokal radio- og tv-stationer og dermed modvirke konsekvenserne af COVID-19 har regeringen iværksat følgende initiativer:

 • Alle mediestøttemodtagernes likviditet styrkes ved, at hele mediestøtten for 2020 udbetales hurtigst muligt i én samlet rate frem for over tre rater i løbet af 2020. Samlet drejer det sig om, at medierne i april i én samlet rate får udbetalt 368,1 mio. kr. frem for 119,4 mio. kr. i redaktionel produktionsstøtte.
 • Der dispenseres ved bekendtgørelsesændringer for, at ikkekommercielle tv-stationer, der modtager tilskud, hver uge som minimum skal udsende mindst to timers egenproduceret førstegangsudsendt programindhold. Der dispenseres også for, at ikkekommercielle lokale radiostationer skal udøve selvstændig programvirksomhed i form af 15 sendetimer pr. uge for at modtage det maksimale tilskud. 

Støttede projekter og udbetalte tilskud

Har du i forbindelse med dit projekt fået udbetalt tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen, så skal du være opmærksom på følgende: 

Udsættelse eller andre væsentlige ændringer af dit projekt

Hvis du har modtaget tilskud til et projekt eller aktivitet og får brug for at udsætte eller ændre projektet som følge af Coronavirus/Covid19, skal du kontakte os. Ring eller skriv til den sagsbehandler, der har underskrevet dit brev med tilsagn.

Udsættelse af regnskaber

Hvis du har modtaget tilskud til et projekt eller en aktivitet og får brug for at udsætte fristen for aflevering af regnskab som følge af Coronavirus/Covid19, kan du kontakte os, så vi kan fastsætte en ny frist. Ring eller skriv til den sagsbehandler, der har underskrevet dit brev med tilsagn.

Er dit tilskud fra Statens Kunstfond? Læs mere på kunst.dk om aflyste/udsatte aktiviteter

Aflyste aktiviteter med tilskud fra Statens Kunstfond

Der er indgået en politisk aftale for aflyste kunstprojekter og aktiviteter, som har modtaget tilskud fra Statens Kunstfond.

COVID-19 har resulteret i en række aflysninger af projekter, som har modtaget tilskud fra Statens Kunstfond. For at holde hånden under kunstnerne i denne ekstraordinære situation, lempes der på tilskudsreglerne i forhold til projekter og de kunstnere, der som følge af COVID-19 ikke får mulighed for i perioden 9. marts til og med 8. juni 2020 at gennemføre deres projekter.

Ordningen medfører, at tilskud ikke kræves tilbagebetalt, uanset om aktiviteten er påbegyndt eller skulle være påbegyndt i perioden 9. marts til og med 8. juni 2020.

Læs om retningslinjer, afrapportering mv. på kunst.dk

Læs Kulturministeriets pressemeddelelse

Ændret frist for indsendelse af årsrapporter

Frist for indsendelse af årsrapporter udsat til 15. august 2020

Der er i øjeblikket iværksat mange tiltag, som skal medvirke til at bremse spredningen af coronavirus-covid19 i Danmark. For at afbøde nogle af konsekvenserne af disse tiltag, har kulturministeren besluttet at dispensere for frister for aflevering af årsrapporter fastsat i bekendtgørelserne for henholdsvis driftstilskud, egnsteatre og små storbyteatre, således at fristen for aflevering af årsrapporter for 2019 udskydes til den 15. august 2020.

Slots- og Kulturstyrelsen er i gang med at udsende nærmere information om dispensationerne til kommuner og de forskellige modtagere af driftstilskud.

Kontakt gerne den sagsbehandler, der har underskrevet jeres tilsagn om driftstilskud, hvis I har spørgsmål.

Adgang til slotshaver og anlæg

For at mindske smitten af COVID-19 har myndighederne fra den 18. marts 2020 kl. 10.00 indført et forbud mod arrangementer, begivenheder m.v. med flere end 10 personer.

Slots- og Kulturstyrelsen driver en lang række haver og anlæg, hvoraf mange er åbne for besøgende. Dette gælder således også styrelsens ejendomme som blandt andet tæller følgende slotshaver:

 • Bernstorff Slotshave
 • Charlottenlund Slotshave
 • Fredensborg Slotshave
 • Frederiksberg Have
 • Søndermarken
 • Frederiksborg Slotshave
 • Kongens Have
 • Sorgenfri Slotshave

Du kan læse mere om reglerne for forsamlinger på politiets hjemmeside

Information om COVID-19 fra andre myndigheder

En række myndigheder har også informationer om COVID-19. På ’Coronavirus/covid-19 i Danmark’ finder du myndighedernes samlede information omkring COVID-19. 

Information til virksomheder om COVID-19

På virksomhedsguiden.dk (fælles offentlig platform) kan du læse vejledning om COVID-19 for virksomheder

Hjælpepakker

Kompensationsordning for selvstændige erhvervsdrivende

Regeringen har fremlagt en ordning for kompensation for selvstændige erhvervsdrivende, der ikke er omfattet af trepartsaftalen om lønkompensation

Midlertidig lønkompensation for lønmodtagere på det private arbejdsmarked

Kompensationsordning for aflysning af større arrangementer i marts som følge af COVID-19

Læs mere om kompensationsordningen på virksomhedsguiden

Forlængelse af virksomheds betalingsfrister vedr. moms, A-skat og arbejdsmarkedsbidrag

Læs mere om den midlertidige udskydelse af betalingsfrister for moms, AM-bidrag og A-skat på virksomhedsguiden  

Refusion fra dag ét, når medarbejderen er syg af COVID19 eller i karantæne 

Ordningen med arbejdsfordeling bliver mere fleksibel

Læs mere om fleksibel arbejdsfordeling i pressemeddelelsen fra Finansministeriet 

Andet

Indendørs offentlige kulturinstitutioner, biblioteker, fritidstilbud o.l. indendørs aktiviteter lukkes midlertidigt

Senest nyt om COVID-19 fra myndighederne

Her kan du følge med i de seneste udmeldinger fra de danske myndigheder 

HOTLINE | 33 74 50 00

Mandag - torsdag: kl. 9:00 - 16:00
Fredag kl. 9:00 - 15:00

E-mail: corona@kum.dk

Vi besvarer spørgsmål om, hvordan du kan gøre brug af de støtteordninger, der er etableret under Kulturministeriet.

Slots- og Kulturstyrelsen arbejder hjemmefra

Slots- og Kulturstyrelsen følger myndighedernes anbefalinger for at begrænse spredningen af coronavirus/COVID-19. Det betyder, at det ikke er muligt møde op på Slots- og Kulturstyrelsens adresser i København og Nykøbing Falster. Det vil fortsat være muligt at komme i kontakt med styrelsen via mail og telefon, ligesom styrelsens arbejde som udgangspunkt forsætter uændret.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)