COVID-19

Få overblik over afrapportering og afsluttede hjælpepakker herunder.

Har du modtaget afgørelse med en klagefrist?

Har du modtaget en afgørelse fra Slots- og Kulturstyrelsen, hvor der er anført en klagefrist på fire uger, gør Slots- og Kulturstyrelsen opmærksom på, at denne frist ikke er gældende. Afgørelser fra Slots- og Kulturstyrelsen vedrørende afgørelser på COVID-19-hjælpepakker kan fortsat påklages til Kulturministeriet og kan indsendes via denne side. Slots- og Kulturstyrelsen videresender klagen med sagens materiale og en udtalelse til Kulturministeriet, som behandler klagen.