Ønsker du at klage?

Hvis du har modtaget en afgørelse fra Slots- og Kulturstyrelsen vedrørende en COVID-19-hjælpepakke, kan afgørelsen påklages til Kulturministeriet.

Klagen kan indsendes via klageformularen, som du finder via knappen "Indsend klage" nedenfor, eller kan rettes til Slots- og Kulturstyrelsen, Hammerichsgade 14, 1611 København V, telefon 33 95 42 00, post@remove-this.slks.dk.

Slots- og Kulturstyrelsen videresender klagen med sagens materiale og en udtalelse til Kulturministeriet, som behandler klagen.

Har du modtaget afgørelse med en klagefrist?

Har du modtaget en afgørelse fra Slots- og Kulturstyrelsen, hvor der er anført en klagefrist på fire uger, gør Slots- og Kulturstyrelsen opmærksom på, at denne frist ikke er gældende. Afgørelser fra Slots- og Kulturstyrelsen vedrørende afgørelser på COVID-19-hjælpepakker kan fortsat påklages til Kulturministeriet.

Opdateret 24. februar 2023