COVID-19: Kompensationsordningen for produktionsomkostninger kan nu søges igen

15.03.2022
Kulturinstitutioner kan nu søge om kompensation for aflyst, udskudt eller væsentligt ændret produktioner. Ordningen kan søges af institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet, og som noget nyt kan kulturaktører der har modtaget eller anvendt projekttilskud direkte fra Kulturministeriet, herunder Statens Kunstfond, også søge.

Kulturinstitutioner kan nu igen søge om kompensation for produktionsomkostninger til publikumsrettede aktiviteter, der er blevet aflyst, udskudt eller afviklet med væsentlige ændringer på grund af COVID-19-restriktionerne.

Ansøgningsfristen er den 30. april 2022.

Hvem kan søge?

Ordningen kan søges af kulturinstitutioner mv., der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet, samt af egnsteatre, hvor Kulturministeriet yder refusion til kommuner af deres driftstilskud til egnsteatret, Aveny-T Fonden, Det Ny Teater, herunder produktionsselskaber som producerer forestillinger til Det Ny Teater, og professionelle musicalproducenter uden egen fast scene.

Kulturaktører der har modtaget eller anvendt projekttilskud direkte fra Kulturministeriet, herunder Statens Kunstfond, i tre på hinanden følgende år inden for de seneste fem år – dvs. fra og med 2017-2021 - samt videnspædagogiske aktivitetscentre, der modtager driftslignende tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet, kan også søge ordningen.

Ordningen dækker op til 80 % af ansøgers produktionsomkostninger, for eksempel omkostninger til markedsføring, genstandslån, royalties og scenografi.

Der kan søges for perioden fra og med den 19. december 2021 til og med den 15. januar 2022, og afhængigt af hvilke restriktioner man har været underlagt, kan der søges for perioderne 19. december 2021-31. januar 2022 eller 19. december 2021-15. februar 2022.

Ordningen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen. Fristen for at søge er den 30. april 2022.

Læs mere om ordningen og søg

Se oversigt over alle Kulturministeriets initiativer, puljer og kompensationsordninger

Yderligere oplysninger:

Kulturministeriets Corona-Hotline tlf.: 33 74 50 00 på hverdage fra kl. 9-16 – fredag til kl. 15.00.
Lukket hver dag mellem 12.00 og 12.30

Opdateret 25. marts 2022