COVID-19: Ordningen for konkurstruede kulturinstitutioner åbner på ny

15.03.2022
Kulturinstitutioner, som er i risiko for at gå konkurs som følge af COVID-19-foranstaltninger, kan nu søge kompensationsordningen for særligt nødlidende kulturinstitutioner. Der kan søges for perioden fra og med den 19. december 2021 til og med den 15. januar 2022. Ansøgningsfristen er den 30. april 2022.

Ordningen for særligt nødlidende kulturinstitutioner dækker omkostninger, som institutionen ikke har disponibel formue til at dække efter at have udtømt andre muligheder for støtte gennem de generelle hjælpepakker.

Hvem kan søge?

Ordningen kan søges af kulturinstitutioner mv., der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet, samt af egnsteatre, hvor Kulturministeriet yder refusion til kommuner af deres driftstilskud til egnsteatret.

Aveny-T Fonden, Det Ny Teater, herunder produktionsselskaber som producerer forestillinger til Det Ny Teater, og professionelle musicalproducenter uden egen fast scene kan ligeledes søge, ligesom videnspædagogiske aktivitetscentre, der modtager driftslignende tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet, også kan søge ordningen.

Der kan søges for perioden fra og med den 19. december 2021 til og med den 15. januar 2022, og afhængigt af hvilke restriktioner institutionen har været underlagt, kan der søges for perioderne 19. december 2021-31. januar 2022 eller 19. december 2021- 15. februar 2022.

Ordningen dækker op til 100% af institutionens omkostninger, som ikke er dækket på anden vis. Ordningen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen, og kan søges frem til og med den 30. april 2022.

Læs mere om ordningen og søg 

Se oversigt over alle Kulturministeriets initiativer, puljer og kompensationsordninger 

Yderligere oplysninger:

Kulturministeriets Corona-Hotline tlf.: 33 74 50 00 på hverdage fra kl. 9-16 – fredag til kl. 15.00.
Lukket hver dag mellem 12.00 og 12.30.

Opdateret 25. marts 2022