Ophold via Statens Kunstfonds særlige residencyaftaler: Nuuk, Seoul, New York

Kunstner- og kuratorophold på de tre residencies, Kunstfonden har aftaler med
Note:

Der er én årlig ansøgningsfrist.

Fristen udløber kl. 14:00.

Puljen er åben for indsendelse af ansøgninger en måned før fristen. Bemærk, at der kan forekomme ændringer i puljen op til dette tidspunkt.

Vi anbefaler, at du i god tid forbereder de obligatoriske bilag, der skal vedhæftes til ansøgningsskemaet. Se under "Hvad skal ansøgningen indeholde".

Tilmeld dig infomail fra billedkunst www.kunst.dk/tilmeld-nyhedsbrev

Kunstområde :

Frist

 • 01.04.2025, kl. 14:00

Hvem kan søge?

Alle der som profession skaber billedkunstneriske værker, producerer udstillinger med samtidskunst eller formidler samtidskunst og som har væsentlig tilknytning til den danske kunstscene. 

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst ønsker at fremme samtidskunst i Danmark og dansk samtidskunst i udlandet ved at give danske kunstnere og kuratorer mulighed for at få ophold på internationale residencies, der giver den enkelte mulighed for at udvikle og fordybe sig i sin kunstneriske praksis og styrke sit internationale netværk. 

Projektstøtteudvalget har derfor indgået aftaler med tre internationale residencies, som danske kunstnere og kuratorer kan søge ophold på:

 • Nuuk Kunstmuseum
  Danske kunstnere og kuratorer kan ansøge om fire måneders ophold i 2025
  Der udbydes to pladser hhv. 1. marts – 30. juni 2025 og 1. august - 30. november 2025.
 • MMCA - Museum of Modern and Contemporary Art, Seoul, Changdong
  Danske kunstnere og kuratorer kan ansøge om fire måneders ophold i 2025
  Der udbydes to pladser hhv. 1. marts – 30. juni 2025 og 1. august - 30. november 2025. 
 • ISCP - International Studio & Curatorial Program, New York
  Der stilles ét atelier til rådighed. Danske kunstnere og kuratorer kan ansøge om ophold af 1-12 måneders varighed, fra 1. maj 2025- 30. april 2026.
  Ansøgeren skal selv angive den foretrukne periode og udvalget vil så vidt muligt forsøge at imødekomme den. 

Bemærk, at du højest kan søge om ophold på to af de tre residencies.

Læs om optagelseskriterier og hvad er der er inkluderet i ophold på de forskellige residencies

Sådan vurderes din ansøgning

Udvalget behandler ansøgninger ud fra følgende kriterier:

 • Ansøgeren kan dokumentere høje kunstneriske og kunstfaglige kvalifikationer
 • Ansøgerens planer for residencyopholdet har et højt kunstnerisk og kunstfagligt niveau
 • Det ansøgte residency har en tydelig relevans for ansøgerens kunstneriske eller kunstfaglige projekt og praksis 

Det er afgørende, at ansøgeren har en velbegrundet faglig plan for residencyopholdet og kan beskrive, hvorfor og hvordan et ophold, netop på det ansøgte sted og i den ansøgte periode, vil styrke praksis.
Udvalget vurderer også om det ansøgte residency har en tydelig relevans for ansøgerens kunstneriske eller kunstfaglige projekt og praksis.

 • Særligt med hensyn til Nuuk Kunstmuseum: Det er kunstfondens udvalg, der vurderer kunstnerisk kvalitet og kunstfagligt niveau. Udvalget udvælger et antal ansøgninger, som sendes til Nuuk Kunstmuseum, der træffer den endelige beslutning.

  Nuuk Kunstmuseum prioriterer ansøgninger, som har lokal relevans, går ud over stereotyper og ikke har til formål at studere det grønlandske folk og/eller kultur. Dette kan omfatte kunstnere og kuratorer, der arbejder med historiske narrativer, kolonialisme eller hvis arbejdsmetoder og praksis taler til noget, der er universelt for mennesker uanset deres geografiske tilhørsforhold.

  Det er ikke umuligt at producere værker under et ophold, men i udgangspunktet er forholdene i Nuuk ikke egnet til produktion eller store fysisk krævende projekter. Et ophold er heller ikke egnet til projekter om fx Ilulissat Isfjord. Dit projekt skal ikke nødvendigvis handle om Nuuk, men du skal være indstillet på, at det er dér i Grønland, opholdet finder sted, da rejser til andre byer og lokaliteter i Grønland er både omkostningstungt og besværligt. Derfor skal du have lyst til at opholde dig i Nuuk og arbejde med lokale samarbejdspartnere, såsom Grønlands Nationalmuseum, Nuuk Lokalmuseum m.fl.
   

 • Særligt ift. MMCA: Man kan ikke blive tildelt ophold, hvis man allerede har haft ophold på MMCA. Residenciet har kun bolig til én kunstner, og duoer/grupper skal derfor være indstillet på, at finde andet sted at bo på egen hånd.  

Kunstnerisk kvalitet og kunstfagligt niveau

Udvalget vurderer ansøgerens kunstneriske og kunstfaglige kvalifikationer ud fra den vedlagte dokumentation. Ud fra denne vurderer udvalget om ansøgeren i sin praksis har:

 • Medtænkt dialog med modtageren i sine værker – f.eks. ift. væsentlighed, relevans, fortælling og/eller budskab.
 • Inddraget interessante idémæssige kontekster - f.eks. en relation til en specifik situation, et specifikt emne, til historie/samtid med videre.
 • Reflekteret over de fysiske kontekster - f.eks. relationen mellem værk og institutionel ramme og/eller stedsspecificitet.
 • Udført gennemtænkte projekter - dvs. arbejdet velovervejet med medier, materiale, særpræg, personligt udtryk, kunnen, præcision, teknik og/eller færdigheder.
 • Udvist nytænkning - f.eks.: mod, forventningsbrud, gentænkning, nye perspektiver og/eller koncept.

Alle fem forhold behøver ikke at være til stede, men det er afgørende, at ansøgeren i sin praksis har arbejdet med flere af dem.

Ud fra en samlet vurdering af ovenstående tildeler udvalget residencypladser.

Bæredygtighed
Statens Kunstfond opfordrer ansøgere til at indtænke grøn bæredygtighed i deres virke. Hvis du ønsker at følge projektets forbrug og blive klogere på indsatsområder, kan du finde inspiration og værktøjer til arbejdet med grøn bæredygtighed her.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du indsender ansøgningen via Tilskudsportalen, som du finder her på siden. Når du først har oprettet din profil på Tilskudsportalen, kan du til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bilag og oplysninger med, inden du indsender ansøgningen.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.  

Hvis du er fritaget for Digital Post eller grundet helt særlige forhold ikke kan anvende den digitale selvbetjeningsløsning skal du skrive til post@slks.dk.

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • Motivation
  Kort beskrivelse af din motivation for opholdet (maks. 2.500 tegn).
  Beskrivelsen skal udfyldes i den obligatoriske skabelon, som du henter her.
  Ansøgning til ophold på Nuuk Kunstmuseum må gerne være på dansk.
  Ansøgninger til ophold på MMCA og ISCP skal være på engelsk.

  I skabelonen skal du beskrive dit mål for det residencyophold du søger tilskud til. Det kan for eksempel være at styrke dit internationale netværk, etablere samarbejder med udenlandske kunstnere eller kuratorer, få indgående kendskab til kunstscenen, der hvor du opholder dig i eller lignende. Hvis du skal afrapportere for et eventuelt tilskud, ser vi nemlig på, om du har opfyldt de mål, du skriver i din ansøgning.

  Hvis du søger ophold på to residencies, skal du indsende en særskilt beskrivelse af din motivation for et ophold på hvert enkelt residency. I det digitale skema skal du prioritere de to residencies du søger ophold på.
   
 • CV
  Udvalget ønsker kun at se de 10 vigtigste punkter fra dit CV. Du skal udfylde dem i denne CV skabelon. 
 • Billeder
  For kunstnere: Billedmateriale, der dokumenterer din praksis. Min. 5 billeder der svarer til maks. 5 A4-sider.
  For kuratorer: dokumentation af kuratorisk praksis i form af f.eks. billeder af kuraterede udstillinger, publikationsliste. Min. 5 billeder der svarer til maks. 5 A4-sider.

Du skal være opmærksom på

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 25 MB i alt
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word, MP3 og MP4. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du før ansøgningsfristens udløb har mulighed for at redigere en allerede indsendt ansøgning og indsende en ny version på samme sag
 • at du efter ansøgningsfristens udløb ikke kan redigere din ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har indsendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet
 • at bilag modtaget efter ansøgningsfristens udløb ikke vil blive vedlagt din ansøgning 
 • som udgangspunkt kan du ikke overdrage din ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden juridisk person eller virksomhed. Derfor er det vigtigt, at du får afklaret, hvem der er ansøger, inden du indsender din ansøgning. Samtidig skal du sikre, at der er knyttet en NemKonto til det CVR-nummer, du benytter.

Økonomi

Alle tre residencies er forskellige og tilbyder hver især forskellige faciliteter. Men uanset hvor du bliver tildelt en residencyplads, får du et tilskud til at dække almindelige leveomkostninger, tilskud til returrejse og eventuelt boligtilskud. 

Du kan finde deltaljer om, hvad der er inkluderet i ophold på de forskellige residencies her på vores hjemmeside.

Udbetaling

Hvis du får et legat, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har tilknyttet en NemKonto, inden du indsender din ansøgning.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Du modtager et eventuelt tilskud snarest muligt.

Dit tilskud vil blive indberettet til SKAT, da vi har indberetningspligt. Det er uanset om og hvordan du skal beskattes af tilskuddet. Langt de fleste af vores tilskud bliver indberettet med AM-bidrag.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning senest 8 uger efter ansøgningsfristen. Du modtager en notifikationsmail, når dit svar ligger klar på din profil i Tilskudsportalen, medmindre du har fravalgt dette.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, får alle ansøgere svar i Tilskudsportalen eller via email, og samtidig bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Hvis du ikke har ansøgt via Tilskudsportalen, kan du se hvordan du får svar her.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din ansøgning i Tilskudsportalen, får du en skærmkvittering, som du kan downloade, hvis du vil, men du kan altid se din ansøgning og dens status i Tilskudsportalen under ”Mine ansøgninger". Når den er indsendt korrekt, har den status som "Indsendt".

Du modtager ikke en kvitteringsmail, når du har indsendt en ansøgning.

På din ansøgningssag i Tilskudsportalen kan du også se de bilag, du har vedhæftet til ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgning godt igennem.

Du kan redigere i en ansøgning, selvom du allerede har indsendt den. Så længe det er før fristens udløb. Hvis du redigerer i en indsendt ansøgning skal du igen sikre dig, at alle nødvendige bilag er sendt med. Udvalget forholder sig udelukkende til den senest indsendte ansøgning.  

Hvis du har brug for at kontakte en sagsbehandler i sekretariatet, skal du henvende dig via kontaktknappen på din sag i Tilskudsportalen.

Hvis du ikke har ansøgt via Tilskudsportalen, så se her.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og det er derfor, du skal afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvis du får tildelt et residency-ophold via denne pulje, skal du efterfølgende sende os en evaluering af opholdet.

Hvem vurderer ansøgningen

Ved ansøgninger om residency på Nuuk Kunstmuseum og MMCA udvælger Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst 5-10 ansøgere til en shortliste. Herefter er det residency-værten, der foretager den endelige udvælgelse på baggrund af de ansøgere, udvalget har shortlistet.

Ved ansøgninger om residencypå ISCP er det Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage et residencyophold.

Opdateret 31. marts 2023