Søg puljer

Nedenfor finder du alle Slots- og Kulturstyrelsens, Kulturministeriets samt Statens Kunstfonds åbne puljer. Når puljefristen udløber kan du ikke længere ansøge og det er ikke muligt at åbne ansøgningsformularen via ansøgningslinket.

81 muligheder

Program Frist

Godkendelse af forestillinger: Refusionsordningen

Producenter af professionel scenekunst kan søge om at få godkendt en færdigproduceret forestilling til at indgå i Refusionsordningen for kommuners og ikke-kommunale institutioners udgifter til køb af forestillinger. Der er to årlige frister den 2. oktober 2023 og den 1. marts 2024

Børn og unge , Kommuner , Scenekunst , Performing arts

02.10.2023, kl. 14:00

Scenekunst: Internationale aktiviteter

Tilskud til enkeltstående internationale aktiviteter på op til 75.000 kr. inden for scenekunstområdet. OBS. Ansøgningsfristen er kl. 14.00.

Scenekunst , Internationalt , Børn og unge

02.10.2023, kl. 14:00

Honorarstøtte til rytmiske spillesteder

Tilskud til spillesteders og musikforeningers udgifter til musikerhonorarer

Musik

02.10.2023, kl. 14:00

Huskunstnerordningen

Tilskud til kunstnerhonorar i forbindelse med børn og unges møde med professionelle kunstnere i skoler, dagtilbud med mere.

Tværgående , Arkitektur , Billedkunst , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Børn og unge , Film

02.10.2023, kl. 14:00

Artist in residence under Huskunstnerordningen

Kommuner, der ønsker at have en kunstner/kunstnergruppe tilknyttet i en længere periode med det overordnede formål at fremme børn og unges møde med kunst, kan her søge tilskud til kunstnerens/kunstnergruppens honorar.

Tværgående , Arkitektur , Billedkunst , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Børn og unge , Film

02.10.2023, kl. 14:00

Internationale besøgsprogrammer og netværksaktiviteter

Tilskud til internationale besøgsprogrammer og netværksaktiviteter for udenlandske og danske musikaktører. OBS! Der gives ikke transportstøtte til koncertturnéer. Her henvises til puljerne til internationale koncertaktiviteter hos genreorganisationerne.

Musik , Internationalt

02.10.2023, kl. 14:00

Tilskud til lokalradio 2024

Driftstilskud til ikkekommerciel lokalradio

Medier

02.10.2023, kl. 14:00

Tilskud til lokal-tv 2024

Tilskud kan søges af alle ikkekommercielle lokal-tv-stationer, der har programtilladelse i MUX 1 til lokal programvirksomhed.

Medier

02.10.2023, kl. 14:00

Bestillingsopgaver - musik

Tilskud til bestilling af ny musik hos skabende kunstnere inden for alle former for musik.

Musik

03.10.2023, kl. 14:00

Europa-Nævnets Pulje C 1. runde 2024

Tilskud ydes til projekter der fremmer oplysning og debat i Danmark om det europæiske fællesskab (EU), herunder udvikling af deltagelsesdemokrati.

Folkeoplysning

06.10.2023, kl. 14:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Opdateret 31. maj 2023