Forfattermøder for voksne

Tilskud til honorarer til forfattere, oversættere og illustratorer i forbindelse med enkeltstående litteraturmøder med et publikum.
Note:

Der er to årlige frister. Næste frist er 13. august 2024, og vi åbner for ansøgninger senest en måned inden da.

Kunstområde :

Frist

 • 13.08.2024, kl. 14:00

Ny tilskudsportal

Denne pulje søges igennem vores tilskudsportal med NemID. Søger du på vegne af en virksomhed, institution eller lignende, skal du benytte en medarbejdersignatur.

Hvem kan søge?

Arrangører af litteraturmøder mellem en forfatter, oversætter eller illustrator og et publikum. Af hensyn til spredning af kunststøtten kan du maksimalt søge tilskud til i alt 3 forfattermøder per afholdelsessted ved hver ansøgningsfrist.

DU KAN SØGE TILSKUD TIL:

Honorarer til forfattere, oversættere og illustratorer i forbindelse med enkeltstående litteraturmøder med et publikum

DU KAN IKKE SØGE TILSKUD TIL:

 • forfattermøder for børn og unge. Her henvises du til at søge puljen Levende litteraturmøder for børn og unge
 • større arrangementer med mere end tre forfattere, festivaler mv. Her henvises du til at søge puljen Større litterære arrangementer og formidling
 • forfattermøder, hvor litteraturen falder uden for udvalgets støtteområde. Det vil sige litteratur inden for forskning, undervisning, egns- og lokalhistorie, hånd- og hobbybøger, selvhjælps- og livsstilsbøger, ordbøger, kataloger og lignende
 • arrangementer, der er afholdt inden ansøgningsfristen
 • arrangementer, der ikke er offentligt tilgængelige
 • dit eget eller nære venners honorar. Arrangøren skal kunne forholde sig objektivt til kvaliteten af forfatters/illustrators/oversætters forfatterskab.

Arrangementer med forfattere af true crime, krimier og kendis-selvbiografier støttes som udgangspunkt heller ikke.

Statens Kunstfond opfordrer ansøgere til at indtænke grøn bæredygtighed i deres virke. Hvis du ønsker at følge projektets forbrug og blive klogere på indsatsområder, kan du finde inspiration og værktøjer til arbejdet med grøn bæredygtighed her.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds formål er bl.a. at fremme litteraturen og adgangen til litteratur i Danmark samt udbredelsen af dansk litteratur i udlandet.

Projektstøtteudvalget for Litteratur ønsker med denne pulje at styrke nytænkende litteraturmøder mellem et publikum og forfattere af høj kvalitet, sådan at mange i hele landet – og særligt nye målgrupper ­– kan få mulighed for at møde litteraturen, og at litteraturen bliver en aktiv del af deres kulturelle liv.

Sådan vurderes din ansøgning

Formelle krav

For at kunne søge støtte skal følgende formelle krav være opfyldt:

 • Den optrædende forfatter/illustrator/oversætter skal have udgivet/illustreret/oversat mindst ét værk inden for udvalgets støtteområde.
 • Arrangementet skal være tydeligt annonceret og offentligt tilgængeligt.

Kvalitet

Ansøgninger, der lever op til de formelle krav, bliver vurderet af udvalget på projektets kunstneriske kvalitet. Udvalget vurderer det ansøgte projekt som helhed for at vurdere den kunstneriske kvalitet. I vurderingen af kvalitet lægger udvalget vægt på:

 • forfatterens litterære kvalitet. I vurderingen af litterær kvalitet ser udvalget efter kunstnerisk og personlig nødvendighed og efter professionel og sproglig kunnen. Vilje til at afsøge nye temaer og udtryk tæller positivt med, ligesom kulturel og samfundsmæssig relevans.
 • at du med arrangementet forholder dig til målgruppen og afsøger muligheder for enten at nå nye målgrupper, der sjældent er i kontakt med litteraturen; eller tænker i nye, kreative koncepter i tilrettelæggelsen af forfatterens møde med publikum
 • hvordan arrangementet er annonceret, fx med henblik på at nå nye målgrupper.

Spredning af kunststøtte

Udvalget prioriterer, at støtten når ud i hele landet, særligt arrangementer der har vanskeligere vilkår for at tiltrække et stort publikum eller opnå finansiering fra anden side, fx i den geografiske periferi.

Udvalget prioriterer at støtte ansøgninger om forfattermøder, der i lavere grad vurderes at kunne bære sig selv økonomisk, fx ansøgninger fra private arrangører og ildsjæle frem for offentlige arrangører med eget budget.

Ved prioritering mellem flere støtteværdige ansøgninger kan udvalget vælge at prioritere projekter og ansøgere, der ikke tidligere eller i mere begrænset omfang har modtaget støtte. Indsender I flere ansøgninger/en ansøgning med flere arrangementer, forbeholder udvalget sig retten til at prioritere mellem ansøgningerne. 

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du indsender ansøgningen via Tilskudsportalen, som du finder her på siden. Når du først har oprettet din profil på Tilskudsportalen, kan du til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bilag og oplysninger med, inden du indsender ansøgningen.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.

DU SKAL UDFYLDE FØLGENDE I TILSKUDSPORTALEN:

 • hvilke forfattere, illustratorer eller oversættere, du søger honorar til. Du kan maks. søge honorar til tre forfattere, illustratorer eller oversættere per arrangement (maks. 75 tegn)
 • hvor arrangementet bliver afholdt (maks. 30 tegn)
 • hvad arrangementets indhold er (maks. 300 tegn). Beskriv ideen bag arrangementet. Er der arbejdet med nye koncepter?
 • målgruppe og annoncering (maks. 600 tegn). Hvem er målgruppen for arrangementet? Forsøger I, at nå ud til nye målgrupper? Hvor mange personer, forventer I, vil deltage i arrangementet? Hvordan er arrangementet annonceret?

DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ:

 • at du ikke kan eftersende en ansøgning, men inden for ansøgningsperioden kan du (fra samme sag) redigere din ansøgning og indsende en ny version. Mangler din ansøgning information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning
 • at det altid er den senest indsendte ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske informationer for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt
 • at du som udgangspunkt ikke kan overdrage din ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden person, herunder juridisk person eller virksomhed. Det er derfor vigtigt, at du får afklaret, hvem der er ansøger, inden du indsender din ansøgning. Samtidig skal du sikre, at der er tilknyttet en NemKonto til det CVR-nummer, du benytter.

Hvis du er fritaget for Digital Post eller grundet helt særlige forhold ikke kan anvende den digitale selvbetjeningsløsning skal du skrive til post@slks.dk.

Økonomi

Litteraturmøder med én forfatter/illustrator/oversætter støttes med 6.000 kroner i tilskud til honorar. Ved arrangementer med flere kunstnere ydes der 5.000 kroner i støtte til honorar per forfatter/illustrator/oversætter. Der kan maksimalt søges honorar til tre personer pr. ansøgning.

UDBETALING

Hvis du får tilskud, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden du får et eventuelt tilsagn, og tilskuddet bliver udbetalt.

Vi udbetaler først et eventuelt tilskud til dig, når du har afrapporteret. Det betyder, at du i første omgang selv skal afholde udgifter til forfatter/oversætter/illustrators honorar, hvorefter vi refunderer tilskudsbeløbet til dig, når du har afrapporteret.

Dit tilskud vil blive indberettet til SKAT, da vi har indberetningspligt. Det er uanset om og hvordan du skal beskattes af tilskuddet. Langt de fleste af vores tilskud bliver indberettet med AM-bidrag.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning senest 8 uger efter ansøgningsfristen.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter se en kvittering på skærmen. Du modtager ikke en mail.

Du kan under hele forløbet se din ansøgning i Tilskudsportalen under ’Mine ansøgninger’.

Det er dit eget ansvar, at de nødvendige oplysninger er sendt med – så husk at kigge din ansøgning godt igennem. Hvis noget mangler, kan du stående på samme sag sende en redigeret version, så længe det foregår inden ansøgningsfristen. Denne version 2 skal være fuldstændig.

Al kommunikation imellem os om din sag sker gennem Tilskudsportalen.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Derfor skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om, hvem der skal modtage tilskud.

Opdateret 31. marts 2023