Søg puljer

Nedenfor finder du alle Slots- og Kulturstyrelsens, Kulturministeriets samt Statens Kunstfonds åbne puljer. Når puljefristen udløber kan du ikke længere ansøge og det er ikke muligt at åbne ansøgningsformularen via ansøgningslinket.

95 muligheder

Program Frist

Scenekunst: Deltagelse på Internationale Tanzmesse NRW 2024

Koreografer og kompagnier kan ansøge om at deltage på den danske stand på Internationale Tanzmesse NRW den 28. – 31. august 2024 i Düsseldorf. Derudover kan du søge om tilskud, hvis du er udtaget af Tanzmesse til at pitche eller at vise en forestilling som en del af det officielle program.

Scenekunst , Internationalt , Performing arts , International

22.02.2024, kl. 14:00

Formidlingsordningens pulje 3 til arrangører af turnéteater

Til arrangører af turnerende teater sæson 2023/2024.

Scenekunst

01.03.2024, kl. 14:00

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets pulje til kapacitetsopbygning gennem internationale samarbejder

Kulturministeriet og Udenrigsministeriet ønsker at fremme den tværfaglige kapacitetsopbygning inden for kultursektoren i Danmark ved at støtte kapacitetsopbygning, der understøtter Kulturministeriets og Udenrigsministeriets strategiske ramme for Danmarks internationale kultursamarbejde. Kapacitetsopbygning skal ske i samarbejde med udenlandske kulturelle partnere. Kapacitetsopbygningen skal være målrettet inden den strategiske rammes tre områder 1) Bæredygtighed og grøn omstilling, 2) Tech og den demokratiske dialog og 3) Land og By.

Internationalt

01.03.2024, kl. 14:00

Kulturpulje til projekter mellem Grønland og Danmark

Puljen løber i perioden 2023-2026 med én årlig frist. I 2024 er frist for ansøgning den 1. marts kl. 14:00

Billedkunst , Scenekunst , Litteratur , Musik , Internationalt , Kunsthåndværk og design , Folkeoplysning , Almen kultur , Almennyttige formål , Børn og unge , Museer , Tværgående

01.03.2024, kl. 14:00

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets pulje for strategiske udviklingsprojekter under den strategiske ramme 2023-2024

Kulturministeriet og Udenrigsministeriet ønsker at understøtte udviklingsprojekter der understøtter den strategiske ramme for det internationale kultursamarbejde. Puljen er målrettet strategiske udviklingsprojekter under strategiens tre områder 1) Bæredygtighed og grøn omstilling, 2) Tech og den demokratiske dialog og 3) Land og By.

Internationalt

01.03.2024, kl. 14:00

Redaktionel produktionsstøtte - Ansøgning

Tilskud til nyhedsmedier til produktion af redaktionelt indhold.

Medier

05.03.2024, kl. 14:00

Godkendelse af forestillinger: Refusionsordningen

Teatre, producenter af professionel scenekunst og scenekunstaktører, som har erfaring som kuratorer, kan søge om at godkendt en professionel forestilling til at indgå i Refusionsordningen for kommuners og ikke-kommunale institutioners udgifter til køb af forestillinger (inklusive udenlandske gæstespil. Forestillingen skal være færdigproduceret på ansøgningstidspunktet. Der er tre ansøgningsfrister: 6. marts 2024, 15. august 2024, 1. november 2024

Børn og unge , Kommuner , Scenekunst , Performing arts

06.03.2024, kl. 14:00

Europa-Nævnets Pulje C 2. runde 2024

Tilskud ydes til projekter der fremmer oplysning og debat i Danmark om det europæiske fællesskab (EU), herunder udvikling af deltagelsesdemokrati.

Folkeoplysning

08.03.2024, kl. 14:00

Kulturministeriets Forskningspulje

Arkitektur , Billedkunst , Litteratur , Musik , Internationalt , Kunsthåndværk og design , Medier , Biblioteker , Almen kultur , Almennyttige formål , Børn og unge , Museer , Kommuner , Film , Tværgående , Forskning , Folkeoplysning , Idræt

11.03.2024, kl. 12:00

Kunsthåndværk- og designprojekter i Danmark og udlandet

Tilskud til projekter for og med dansk kunsthåndværk og design både i Danmark og udlandet.

Kunsthåndværk og design

11.03.2024, kl. 14:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opdateret 31. maj 2023