Søg puljer

Nedenfor finder du alle Slots- og Kulturstyrelsens, Kulturministeriets samt Statens Kunstfonds åbne puljer. Når puljefristen udløber kan du ikke længere ansøge og det er ikke muligt at åbne ansøgningsformularen via ansøgningslinket.

91 muligheder

Program Frist

Performancetolkning af koncerter, scenekunstforestillinger mm.

Aktører der producerer og/eller arrangerer professionelle koncert- og scenekunstaktiviteter kan søge om honorar inklusiv forberedelse, afvikling og eventuelle rejse- og opholdsudgifter til professionelle tegnsprogstolke med speciale i performancetolkning i forbindelse med enkeltstående opførelser af koncerter eller scenekunstforestillinger. Ordningen har til formål at give døve og hørehæmmede børn, unge og voksne i hele landet mulighed for at opleve koncerter og forestillinger på lige fod med alle andre.

Scenekunst , Musik

06.05.2024, kl. 15:00

Garantiordningen – optagelse af forestillinger

Optagelse af forestillinger til Garantiordningen for voksenturneteatre vedrørende sæsonerne 2023/24 og 2024/25.

Scenekunst

03.06.2024, kl. 14:00

Scenekunstforestillinger til KSelekt i sæson 2025/2026

Optagelse af professionelle scenekunstforestillinger til KSelekt på Lille Scene i Skuespilhuset på Det Kongelige Teater i sæson 2025/2026. KSelekt er et samarbejde mellem Statens Kunstfond og Det Kongelige Teater

Scenekunst

03.06.2024, kl. 14:00

Amatørmusik

Tilskud til aktiviteter inden for amatørmusik.

Musik

15.08.2024, kl. 14:00

Publikationer og anden musikformidling

Tilskud til trykte og digitale publikationer samt anden formidling om musik

Musik

15.08.2024, kl. 14:00

Koncertvirksomhed og musikfestivaler

Tilskud til afholdelse af koncerter og musikfestivaler i Danmark.

Musik

15.08.2024, kl. 14:00

Børn og unge - læringsmiljøer og talentudvikling

Tilskud til musikpædagogiske projekter og talentudvikling.

Musik , Børn og unge

15.08.2024, kl. 14:00

Orkestre, bands, kor og ensembler

Tilskud til udgifter og aktiviteter for orkestre, bands, kor og ensembler.

Musik

15.08.2024, kl. 14:00

Viden, dialog og debat

Tilskud til professionelle aktørers produktion og facilitering af viden, dialog og debat inden for billedkunstområdet.

Billedkunst

15.08.2024, kl. 14:00

Can Lis: Residency-ophold på Mallorca for arkitekter med flere

Tilskud til og ophold i huset Can Lis på Mallorca som residency-ophold for danske arkitekter og folk med tilknytning til arkitekturscenen

Arkitektur

04.09.2024, kl. 14:00
Opdateret 31. maj 2023