Søg puljer

Nedenfor finder du alle Slots- og Kulturstyrelsens, Kulturministeriets samt Statens Kunstfonds åbne puljer. Når puljefristen udløber kan du ikke længere ansøge og det er ikke muligt at åbne ansøgningsformularen via ansøgningslinket.

84 muligheder

Program Frist

Børn og unge - læringsmiljøer, talentudvikling og innovativ kunstpædagogik

Tilskud til musikpædagogiske projekter, talentudvikling og partnerskaber.

Musik , Børn og unge

04.10.2024, kl. 14:00

Tidsskriftsstøtte

Tilskud til produktion af danske kunst- og kulturtidsskrifter.

Tværgående , Arkitektur , Billedkunst , Film , Kunsthåndværk og design , Litteratur , Musik , Scenekunst

10.10.2024, kl. 14:00

Børn, unge og arkitektur

Tilskud til at skabe projekter, der styrker børn og unges forhold til arkitekturen

Arkitektur , Børn og unge

11.10.2024, kl. 14:00

Tværæstetiske projekter for musik og scenekunst

Tilskud til projekter, turnéaktiviteter og projektudvikling i krydsfeltet mellem musik og scenekunst

Tværgående , Musik , Scenekunst , Børn og unge

15.10.2024, kl. 14:00

Kommunale billedkunstråd

Tilskud til kommunale eller lokale billedkunstråd.

Billedkunst

24.10.2024, kl. 14:00

Refusion af udgifter til visningsvederlagsordningen

Refusion af institutioners udgifter til visningsvederlag til kunstnere, kunsthåndværkere og designere for udstillinger, der har haft åbningsdato i perioden 7. november 2023 – 6. november 2024.

Billedkunst

07.11.2024, kl. 14:00

Bibliotekspenge for bøger – Dokumentation for bidrag.

Du skal dokumentere dit bidrag, hvis du har bidraget til en bog med flere end 3 bidragydere, hvis du er illustrator på en oversættelse, eller hvis du ikke er nævnt som bidragyder i Nationalbiografien. Hvis du er nævnt som bidragyder i Nationalbibliografien og I er flere end 3 bidragydere, skal du også indsende dokumentation. Du skal også indsende dokumentation, når du ønsker at fravige Nationalbibliografiens opdeling i primære og sekundære bidragydere.

Litteratur , Biblioteker , Bibliotekspenge

31.12.2024, kl. 23:59

Opstart af nye udstillingsplatforme

Tilskud til opstart af nye udstillingsplatforme i Danmark

Billedkunst

10.01.2025, kl. 14:00

Arbejdslegater for billedkunst

Arbejdslegater for billedkunstnere

Billedkunst

15.01.2025, kl. 14:00

Arbejdslegater for arkitektur

Arbejdslegater for arkitekter.

Arkitektur , Architecture

03.02.2025, kl. 14:00
Opdateret 09. april 2024