Søg puljer

Nedenfor finder du alle Slots- og Kulturstyrelsens, Kulturministeriets samt Statens Kunstfonds åbne puljer. Når puljefristen udløber kan du ikke længere ansøge og det er ikke muligt at åbne ansøgningsformularen via ansøgningslinket.

Bemærk at du har mulighed for at abonnere på puljefrister. Gå ind på den relevante pulje og vælg "Modtag mail om frister" i højre side.

94 muligheder

Sorteret efter puljenavn

Ordning Frist

Pulje for kompensationsordning for den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler), daghøjskoler og Folkeuniversitetet

Bemærk at ansøgningsfristen allerede er den 11/12/2020 klokken 23:59.

Covid-19, Folkeoplysning, Idræt

11. december 2020, kl. 23:59

Pulje til 1.000 nye fællesskaber mod ensomhed (tilskud på 10.000-15.000 kr.)

Puljen kan søges løbende, indtil puljen er fordelt. Dog kan puljen senest søges den 14. december 2020. Ansøgningerne bliver behandlet ud fra et først til mølle princip. OBS! Muligheden for at indsende ansøgninger stoppes midlertidigt, da vi har modtaget langt flere ansøgninger, end vi forventer at kunne støtte. Vi forventer ikke, at puljen åbnes igen i år.

Covid-19, Folkeoplysning, Museer, Idræt, Almen kultur, Almennyttige formål, Tværgående

14. december 2020, kl. 23:59

Pulje til 1.000 nye fællesskaber mod ensomhed (tilskud på 15.000-99.000 kr.)

Puljen kan søges løbende, indtil puljen er fordelt. Dog kan puljen senest søges den 10. december 2020. Ansøgningerne bliver behandlet ud fra et først til mølle princip. OBS! Muligheden for at indsende ansøgninger stoppes midlertidigt, da vi har modtaget langt flere ansøgninger, end vi forventer at kunne støtte. Vi forventer ikke, at puljen åbnes igen i år.

Covid-19, Folkeoplysning, Museer, Idræt, Almen kultur, Almennyttige formål, Tværgående

10. december 2020, kl. 23:59

Pulje til aktiviteter på biografområdet

Puljen giver tilskud til biografers omkostninger forbundet med filmforevisninger. Det er en betingelse for at opnå tilskud, at ansøger i forbindelse med filmforevisningerne har iværksat særlige publikumsfremmende tiltag. Filmforevisningerne skal afvikles i perioden fra og med den 1. december 2020 til og med den 31. december 2020. I starten af januar åbnes der for ansøgninger til anden runde, som har frist den 8. februar 2021, hvor der gives tilskud til filmforevisninger i perioden fra og med den 1. januar 2021 til og med den 31. januar 2021.

Covid-19

7. december 2020, kl. 23:59

Pulje til erhvervelser - løbende frist til d. 2. december 2020 - Museer

Støtte til erhvervelser af genstande, værker eller præparater til museernes samlinger.

Museer

Løbende

Pulje til støtte af fribyer

Danske kommuner kan søge tilskud til litterære aktiviteter i forbindelse med fribyordningen

Litteratur

Løbende

Puljen til miljø- og energiforbedringer på godkendte folkehøjskoler i 2021

Godkendte folkehøjskoler kan søge om et tilskud til en miljø- og energiforbedring, som på sigt skal bidrage til en mere grøn og bæredygtig højskole.

Folkeoplysning

1. februar 2021, kl. 23:59

Refusion af kommuners udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst

Refusionen kan kun søges af kommuner, der én gang årligt sender en samlet opgørelse over køb til Slots- og Kulturstyrelsen.

Scenekunst, Kommuner, Børn og unge

1. april 2021, kl. 23:59

Refusion af udgifter til visningsvederlagsordningen

Refusion af institutioners udgifter til visningsvederlag til kunstnere, kunsthåndværkere og designere for udstillinger, der har haft åbningsdato i perioden 7. november 2020 – 6. november 2021.

Billedkunst

6. november 2021, kl. 23:59

Registrering af radio- og tv-foretagender

Hvis du vil sende radio eller lineært tv i Danmark, skal du først registreres som "radio- eller fjernsynsforetagende" hos Radio- og tv-nævnet.

Medier

Løbende
Opdateret 28. januar 2020

Afrapportering

Tilskudsmodtagere skal afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen.
Aflæg regnskab