Søg puljer

Nedenfor finder du alle Slots- og Kulturstyrelsens, Kulturministeriets samt Statens Kunstfonds åbne puljer. Når puljefristen udløber kan du ikke længere ansøge og det er ikke muligt at åbne ansøgningsformularen via ansøgningslinket.

Bemærk at du har mulighed for at abonnere på puljefrister. Gå ind på den relevante pulje og vælg "Modtag mail om frister" i højre side.

10 muligheder

Sorteret efter puljenavn

Ordning Frist

Aktivitetspulje til kulturaktiviteter

Puljen giver tilskud til, at nye eller allerede planlagte publikumsrettede kulturaktiviteter kan gennemføres under hensyntagen til COVID-19-restriktioner og -retningslinjer for eksempel med reduceret publikumskapacitet. Puljens anden periode har to frister. I første ansøgningsrunde, som har frist den 7. december 2020, gives tilskud til aktiviteter, som afvikles i perioden fra og med den 1. november til den 31. december 2020. I starten af januar åbnes der for ansøgninger til anden runde, som har frist den 8. februar 2021, hvor der gives der tilskud til aktiviteter i perioden 1.-31. januar 2021.

Billedkunst, Scenekunst, Litteratur, Musik, Folkeoplysning, Museer, Covid-19, Arkitektur, Biblioteker, Almen kultur, Børn og unge, Tværgående, Kommuner

7. december 2020, kl. 23:59

Kompensation for arrangører af større kultur- og idrætsarrangementer som følge af COVID-19

Ordningen har til formål at yde kompensation for tab ved aflysning, udskydelse eller væsentlige ændringer af kultur- og idrætsarrangementer på Kulturministeriets område. Den gælder for arrangementer med et forventet deltagerantal på mere end 350 personer samtidigt, eller hvor betingelserne for afvikling af sådanne arrangementer er væsentligt ændret som følge af COVID-19 i perioden 6. marts – 31. august 2020. OBS Ordningen er blevet forlænget til 31. januar 2021. Det er endnu ikke muligt at søge for den forlængede periode. Nærmere information følger snarest på denne side.

Covid-19, Arkitektur, Scenekunst, Billedkunst, Litteratur, Musik, Kunsthåndværk og design, Idræt, Børn og unge, Museer, Almen kultur, Tværgående

31. december 2020, kl. 23:59

Midlertidig kompensationsordning for særligt nødlidende kulturinstitutioner mv. der som følge af COVID-19-foranstaltninger er i risiko for at gå konkurs

Kompensation til særligt nødlidende kulturinstitutioner mv. der modtager driftstilskud mv. fra Kulturministeriet eller visse driftslignende tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet, og der som følge af COVID-19-foranstaltninger er i risiko for at gå konkurs.

Covid-19, Arkitektur, Billedkunst, Scenekunst, Litteratur, Musik, Biblioteker, Museer, Film, Kunsthåndværk og design, Folkeoplysning, Tværgående, Idræt, Almen kultur, Børn og unge

1. februar 2021, kl. 23:59

Midlertidig kunststøtteordning for kunstnere med kombinationsindkomster

Grundet den ekstraordinære situation med COVID-19 ønsker Kulturministeriet at støtte professionelle kunstnere med kompensation for tabt indtægt på deres kunstneriske virke. Ordningen dækker tillægsperioden fra den 9. juli til og med den 31. august 2020, perioden fra den 1. september til og med den 31. oktober 2020 samt perioden 1. november til og med 31. december 2020. Perioderne 1. september til og med 31. oktober 2020 samt 1. november til og med 31. december 2020 er rettet mod kunstnere, som er særligt ramt af COVID-19-relaterede restriktioner.

Arkitektur, Billedkunst, Scenekunst, Litteratur, Musik, Kunsthåndværk og design, Covid-19

31. januar 2021, kl. 23:59

Pulje for kompensationsordning for den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler), daghøjskoler og Folkeuniversitetet

Bemærk at ansøgningsfristen allerede er den 11/12/2020 klokken 23:59.

Covid-19, Folkeoplysning, Idræt

11. december 2020, kl. 23:59

Pulje til 1.000 nye fællesskaber mod ensomhed (tilskud på 10.000-15.000 kr.)

Puljen kan søges løbende, indtil puljen er fordelt. Dog kan puljen senest søges den 14. december 2020. Ansøgningerne bliver behandlet ud fra et først til mølle princip.

Covid-19, Folkeoplysning, Museer, Idræt, Almen kultur, Almennyttige formål, Tværgående

14. december 2020, kl. 23:59

Pulje til 1.000 nye fællesskaber mod ensomhed (tilskud på 100.000-1.000.000 kr.)

Puljen er åben for ansøgninger indtil den 3. december 2020 kl. 23:59.

Covid-19, Folkeoplysning, Museer, Idræt, Almen kultur, Almennyttige formål, Tværgående

3. december 2020, kl. 23:59

Pulje til 1.000 nye fællesskaber mod ensomhed (tilskud på 15.000-99.000 kr.)

Puljen kan søges løbende, indtil puljen er fordelt. Dog kan puljen senest søges den 10. december 2020. Ansøgningerne bliver behandlet ud fra et først til mølle princip.

Covid-19, Folkeoplysning, Museer, Idræt, Almen kultur, Almennyttige formål, Tværgående

10. december 2020, kl. 23:59

Pulje til aktiviteter på biografområdet

Puljen giver tilskud til biografers omkostninger forbundet med filmforevisninger. Det er en betingelse for at opnå tilskud, at ansøger i forbindelse med filmforevisningerne har iværksat særlige publikumsfremmende tiltag. Filmforevisningerne skal afvikles i perioden fra og med den 1. december 2020 til og med den 31. december 2020. I starten af januar åbnes der for ansøgninger til anden runde, som har frist den 8. februar 2021, hvor der gives tilskud til filmforevisninger i perioden fra og med den 1. januar 2021 til og med den 31. januar 2021.

Covid-19

7. december 2020, kl. 23:59

Støtte til forlystelsesparkers tilsynsafgift til forlystelsesapparater og erhvervskøretøjer i 2020

Kulturministeriet etablerer en kompensationsordning, hvorigennem udgifter, som forlystelsesparker har haft i forbindelse med syn af forlystelsesapparater og/eller erhvervskøretøjer i 2020, refunderes.

Covid-19

11. december 2020, kl. 23:59
Opdateret 28. januar 2020

Afrapportering

Tilskudsmodtagere skal afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen.
Aflæg regnskab