Søg puljer

Nedenfor finder du alle Slots- og Kulturstyrelsens, Kulturministeriets samt Statens Kunstfonds åbne puljer. Når puljefristen udløber kan du ikke længere ansøge og det er ikke muligt at åbne ansøgningsformularen via ansøgningslinket.

Bemærk at du har mulighed for at abonnere på puljefrister. Gå ind på den relevante pulje og vælg "Modtag mail om frister" i højre side.

4 muligheder

Sorteret efter frist

Ordning Frist

Pulje til kunst og kultur i udsatte boligområder 2022

Puljens formål er at understøtte og fremme aktivt medborgerskab gennem lokalt forankrede kunst-og kulturaktiviteter i udsatte boligområder. Puljen prioriterer projekter, der rammesætter selvorganiserende fællesskaber på tværs af køn, alder, uddannelse, samt sociale, religiøse og kulturelle tilhørsforhold.

Museer, Folkeoplysning, Idræt, Børn og unge, Kommuner

2. november 2021, kl. 23:59

Grib engagementet – Når musik og kunst udfolder børn og unges nysgerrighed og mod

Pulje til kommunale modelforsøg med at få flere børn og unge til at møde kunst og kultur.

Kommuner, Børn og unge, Musik, Billedkunst, Kunsthåndværk og design, Litteratur, Scenekunst, Tværgående, Arkitektur

10. november 2021, kl. 23:59

BOGglad-puljen - Fornyelse af bogsamlinger i dagtilbud, SFO’er, fritids- og klubtilbud

Ansøg om midler til at indkøbe bogsamlinger til dagtilbud, SFO’er og fritids- og klubtilbud i et forpligtende kommunalt samarbejde.

Litteratur, Børn og unge, Kommuner, Biblioteker

10. november 2021, kl. 23:59

Godkendelse af forestillinger: Refusionsordningen

Teatre kan søge om at få godkendt en færdigproduceret forestilling til at indgå i Refusionsordningen for kommuners udgifter til køb af forestillinger. Der er to årlige fristen den 15. juni og den 15. september. OBS! Internationale gæstespil oprettes som selvstændig pulje fra og med fristen 17. januar - ansøgningsvejledning og skema ligger klar senest én måned før fristen.

Børn og unge, Kommuner, Scenekunst

15. juni 2022, kl. 14:00
Opdateret 22. oktober 2021

Afrapportering

Tilskudsmodtagere skal afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen.
Aflæg regnskab

Ny tilskudsportal

Fra 1. oktober 2021 indfaser vi en ny portalløsning for vores ansøgere. Tilskudsportalen kræver, at du logger på med NemID eller lignende. Du kan til at begynde med kun søge få puljer der, men fra årsskiftet skal du søge alle vores puljer via Tilskudsportalen.

Læs mere om portalen

Direkte adgang til MIN SIDE i Tilskudsportalen

Hvis du allerede har oprettet en ansøgning i Tilskudsportalen kan du tilrette den løbende ved at logge dig på MIN SIDE:

Link til MIN SIDE på tilskudsportalen