Søg puljer

Nedenfor finder du alle Slots- og Kulturstyrelsens, Kulturministeriets samt Statens Kunstfonds åbne puljer. Når puljefristen udløber kan du ikke længere ansøge og det er ikke muligt at åbne ansøgningsformularen via ansøgningslinket.

Bemærk at du har mulighed for at abonnere på puljefrister. Gå ind på den relevante pulje og vælg "Modtag mail om frister" i højre side.

121 muligheder

Sorteret efter frist

Ordning Frist

Tilskud til lokalradio 2022

Driftstilskud til ikkekommerciel lokalradio

Medier

29. september 2021, kl. 12:00

Tilskud til lokal-tv 2022

Tilskud kan søges af alle ikkekommercielle lokal-tv-stationer, der har programtilladelse i MUX 1 til lokal programvirksomhed.

Medier

29. september 2021, kl. 12:00

Den nationale nedlukning fra og med den 9. december 2020: Midlertidig kompensationsordning for faste omkostninger til kulturinstitutioner på Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets område, der er i økonomisk krise som følge af COVID-19

Kompensation som bidrag til dækning af faste omkostninger for selvejende institutioner m.v. på Kulturministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets område, hvor offentligt tilskud til drift udgør halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter. Kompensationsordningen gælder fra og med den 9. december 2020 til og med den 28. februar 2021.

Covid-19

30. september 2021, kl. 23:59

Midlertidig kompensationsordning for særligt nødlidende kulturinstitutioner mv. der som følge af COVID-19-foranstaltninger er i risiko for at gå konkurs

Ordningen yder kompensation til særligt nødlidende kulturinstitutioner og kulturinstitutioner, som er i risiko for at gå konkurs som følge af COVID-19-foranstaltninger. Puljen kan søges af kulturinstitutioner, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet. Der kan søges for perioden 9. marts 2020 – 30. juni 2021. Ansøgningsfristen er den 30. september 2021.

Covid-19, Arkitektur, Billedkunst, Scenekunst, Litteratur, Musik, Biblioteker, Museer, Film, Kunsthåndværk og design, Folkeoplysning, Tværgående, Idræt, Almen kultur, Børn og unge

30. september 2021, kl. 23:59

”Faste omkostninger light”: Kompensation for faste stedbundne omkostninger til kulturinstitutioner på Kulturministeriets område under den nationale nedlukning fra og med den 9. december 2020

Kompensation som bidrag til dækning af stedbundne faste omkostninger for selvejende institutioner m.v. på Kulturministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets område, hvor offentligt tilskud til drift udgør halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter. Kompensationsordningen gælder fra og med den 9. december 2020 til og med den 28. februar 2021.

Covid-19

30. september 2021, kl. 23:59

Midlertidig kompensationsordning for faste omkostninger til kulturinstitutioner på Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets område, der er i økonomisk krise som følge af COVID-19 i perioden den 1. marts 2021 til den 30. juni 2021

Kompensation som bidrag til dækning af faste omkostninger for selvejende institutioner m.v. på Kulturministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets område, hvor offentligt tilskud til drift udgør halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter. Kompensationsordningen gælder for perioden fra og med den 1. marts 2021 til og med den 30. juni 2021.

Covid-19

30. september 2021, kl. 23:59

”Faste omkostninger light”: Kompensation for faste stedbundne omkostninger til kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet samt seks navngivne kommunale koncert- og kulturhuse i økonomisk krise som følge af COVID-19, marts-juni 2021

Kompensation som bidrag til dækning af stedbundne faste omkostninger for kommunale institutioner der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet (f. eks. statsanerkendte, kommunalt ejede museer) samt følgende kommunale koncert- og kulturhuse: Værket Randers, Musikhuset Aarhus, Vejle Musikteater, Musikteatret Albertslund, Ringsted Kongrescenter og Kulturværftet Helsingør. Kompensationsordningen gælder fra og med den 1. marts 2021 til og med den 30. juni 2021.

Covid-19

30. september 2021, kl. 23:59

"Faste omkostninger light”: Kompensation for faste stedbundne omkostninger til kulturinstitutioner på Kulturministeriets område under den nationale nedlukning fra og med den 1. marts 2021 til og med den 30. juni 2021

Kompensation som bidrag til dækning af stedbundne faste omkostninger for selvejende institutioner m.v. på Kulturministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets område, hvor offentligt tilskud til drift udgør halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter. Kompensationsordningen gælder fra og med den 1. marts 2021 til og med den 30. juni 2021.

Covid-19

30. september 2021, kl. 23:59

Midlertidig kompensationsordning for faste omkostninger til kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet samt seks navngivne koncert- og kulturhuse i økonomisk krise som følge af COVID-19 i perioden den 1. marts til den 30. juni 2021

Kompensation som bidrag til dækning af faste omkostninger for kommunale institutioner der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet (f. eks. statsanerkendte, kommunalt ejede museer) samt følgende kommunale koncert- og kulturhuse: Værket Randers, Musikhuset Aarhus, Vejle Musikteater, Musikteatret Albertslund, Ringsted Kongrescenter og Kulturværftet Helsingør. Kompensationsordningen gælder for perioden fra og med den 1. marts 2021 til og med den 30. juni 2021.

Covid-19

30. september 2021, kl. 23:59

Den nationale nedlukning fra og med den 9. december 2020: Midlertidig kompensationsordning for faste omkostninger til kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet og seks koncert- og kulturhuse i økonomisk krise som følge af COVID-19

Kompensation som bidrag til dækning af faste omkostninger for kommunale institutioner der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet (f. eks. statsanerkendte, kommunalt ejede museer) samt følgende kommunale koncert- og kulturhuse: Værket Randers, Musikhuset Aarhus, Vejle Musikteater, Musikteatret Albertslund, Ringsted Kongrescenter og Kulturværftet Helsingør. Kompensationsordningen gælder fra og med den 9. december 2020 til og med den 28. februar 2021.

Covid-19

30. september 2021, kl. 23:59
Opdateret 31. august 2021

Afrapportering

Tilskudsmodtagere skal afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen.
Aflæg regnskab

Ny tilskudsportal

Fra 1. oktober 2021 indfaser vi en ny portalløsning for vores ansøgere. Tilskudsportalen kræver, at du logger på med NemID eller lignende. Kun få udvalgte puljer vil til at begynde med skulle søges via portalen, mens du fra årsskiftet vil skulle søge alle vores puljer via Tilskudsportalen.

Læs mere om portalen