Søg puljer

Nedenfor finder du alle Slots- og Kulturstyrelsens, Kulturministeriets samt Statens Kunstfonds åbne puljer. Når puljefristen udløber kan du ikke længere ansøge og det er ikke muligt at åbne ansøgningsformularen via ansøgningslinket.

Bemærk at du har mulighed for at abonnere på puljefrister. Gå ind på den relevante pulje og vælg "Modtag mail om frister" i højre side.

96 muligheder

Sorteret efter frist

Ordning Frist

Kompensation til særligt nødlidende kulturinstitutioner med sæsonbetonet scenekunstvirksomhed mv. under COVID-19, som falder uden for den generelle arrangementspulje

Producenter af professionel sæsonbetonet scenekunstvirksomhed mv., der ikke modtager driftstilskud fra Kulturministeriet kan søge kompensation for tab ved aflyste eller udskudte forestillinger, eller hvor betingelserne for afvikling er væsentligt ændret. Forestillingerne skal have været planlagt til afholdelse i Danmark i perioden 9. marts til og med den 31. oktober 2020.

Scenekunst, Covid-19

30. november 2020, kl. 23:59

Midlertidig kompensationsordning for produktionsomkostninger til kulturinstitutioner mv. der modtager driftstilskud mv. fra Kulturministeriet eller visse driftslignende tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet

Kompensation til kulturinstitutioner mv., der modtager driftstilskud mv. fra Kulturministeriet, som har forventede kompensationsberettigede omkostninger på 100.000 kr. eller mere for perioden fra og med den 9. marts til og med den 31. august 2020, eller mere end 135.000 kr. i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 31. oktober 2020 og som har omkostninger knyttet til produktion af publikumsrettede aktiviteter, som er blevet aflyst eller udskudt som følge af de indførte foranstaltninger til forhindring af smitte med COVID-19.

Covid-19, Arkitektur, Billedkunst, Scenekunst, Litteratur, Musik, Kunsthåndværk og design, Biblioteker, Folkeoplysning, Almen kultur, Museer, Film, Tværgående, Idræt, Børn og unge

30. november 2020, kl. 23:59

Kompensation for produktionsomkostninger for sæsonafhængige selvstændige, kunstnere mv. der IKKE har modtaget kompensation fra Erhvervsstyrelsen eller Slots- og Kulturstyrelsens ordninger for sæsonafhængige selvstændige, kunstnere mv.

Kulturministeriet etablerer en kompensationsordning, der støtter sæsonafhængige selvstændige, freelancere, freelancere med A- og B-indkomst og professionelle kunstnere for tabte produktionsomkostninger tilknyttet perioden inden 6. april 2020 og som er direkte relateret til arrangementer, der er aflyst, væsentligt ændret eller udskudt grundet COVID-19.

Arkitektur, Billedkunst, Scenekunst, Litteratur, Musik, Kunsthåndværk og design, Film, Covid-19

30. november 2020, kl. 23:59

Kompensation for produktionsomkostninger for sæsonafhængige selvstændige, kunstnere mv. der har modtaget kompensation fra Erhvervsstyrelsen eller Slots- og Kulturstyrelsens ordninger for sæsonafhængige selvstændige, kunstnere mv.

Kulturministeriet etablerer en kompensationsordning, der støtter sæsonafhængige selvstændige, freelancere, freelancere med A- og B-indkomst og professionelle kunstnere for tabte produktionsomkostninger tilknyttet perioden inden 6. april 2020 og som er direkte relateret til arrangementer, der er aflyst, væsentligt ændret eller udskudt grundet COVID-19.

Arkitektur, Billedkunst, Scenekunst, Litteratur, Musik, Kunsthåndværk og design, Film, Covid-19

30. november 2020, kl. 23:59

Midlertidig kunststøtteordning for kunstnere med kombinationsindkomster

Grundet den ekstraordinære situation med COVID-19 ønsker Kulturministeriet at støtte professionelle kunstnere med kompensation for tabt indtægt på deres kunstneriske virke. Ordningen dækker tillægsperioden fra den 9. juli til og med den 31. august 2020 samt en ny periode fra den 1. september til og med den 31. oktober 2020. Perioden fra 1. september til og med 31. oktober 2020 er rettet mod kunstnere, som er særligt ramt af COVID-19-relaterede restriktioner.

Arkitektur, Billedkunst, Scenekunst, Litteratur, Musik, Kunsthåndværk og design, Covid-19

30. november 2020, kl. 23:59

Bibliotekspenge for musik og lyd – individuel ansøgning (musik)

Dette er det individuelle ansøgningsskema for bibliotekspenge for musik og lyd, også kaldet rådighedsbeløb for grammofonplader mv. Her finder du vejledning til, hvordan du tilmelder dig og registrerer nye værker siden sidste udbetalingsrunde.

Litteratur, Biblioteker, Musik

1. december 2020, kl. 23:59

Bibliotekspenge for musik og lyd – indlæsere af lydbøger

Dette er ansøgningsskemaet for indlæsere af lydbøger, der søger om del i bibliotekspenge for musik og lyd, også kaldet rådighedsbeløb for grammofonplader mv. Her finder du vejledning til, hvordan du tilmelder dig og registrerer nye værker siden sidste udbetalingsrunde.

Litteratur, Biblioteker

1. december 2020, kl. 23:59

Bibliotekspenge for musik og lyd – kollektiv ansøgning (musik)

Dette er det kollektive ansøgningsskema for bibliotekspenge for musik og lyd, også kaldet rådighedsbeløb for grammofonplader mv. Det kollektive ansøgningsskema kan anvendes af grupper, orkestre og kor med minimum 18 medlemmer. Her finder I vejledning til, hvordan I tilmelder jer og registrerer nye værker siden sidste udbetalingsrunde.

Litteratur, Biblioteker, Musik

1. december 2020, kl. 23:59

Sydslesvigudvalget - Projekttilskud 2021

Projekttilskud ydes til foreninger, organisationer mv. til enkeltstående projekter, hvis varighed ikke overstiger tre finansår. Sydslesvigudvalget har fastsat en tilskudspolitik for fordelingen af projekttilskud.

Folkeoplysning, Internationalt

1. december 2020, kl. 23:59

Pulje til 1.000 nye fællesskaber mod ensomhed (tilskud på 100.000-1.000.000 kr.)

Puljen er åben for ansøgninger indtil den 3. december 2020 kl. 23:59.

Covid-19, Folkeoplysning, Museer, Idræt, Almen kultur, Almennyttige formål, Tværgående

3. december 2020, kl. 23:59
Opdateret 28. januar 2020

Afrapportering

Tilskudsmodtagere skal afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen.
Aflæg regnskab