Frit valg af enkeltkanaler

Boxer TV A/S har ved brev af af 22. november 2013 oplyst, at man har planer om at indføre udbud af à la carte enkeltkanaler i form af et nyt tv-produkt med arbejdstitlen Flex1+ og om at nedlægge Boxers nuværende tv-pakke Flex4. Boxer anmodede herefter om Radio- og tv-nævnets godkendelse.

Radio- og tv-nævnet tog Boxers anmodning om lancering af det beskrevne tv-produkt Flex1+ og om nedlæggelsen af tv-pakken Flex4 til efterretning. Endvidere tog nævnet den heraf følgende nedjustering af gennemsnitsprisen i tv-pakkerne pr. kanal pr. 1. januar 2014 fra de tidligere oplyste kr. 19,57 til kr. 18,82 til efterretning. Endelig godkendte nævnet nedjusteringen af Boxers gennemsnitlige antal kanaler pr. pakke fra 3,70 til 3,68.

Radio- og tv-nævnets afgørelse kan findes neden for.

Opdateret 24. juni 2019