On-demand

On demand-audiovisuelle medietjenester behøver ingen programtilladelse eller registrering hos Radio- og tv-nævnet, men skal overholde en række regler i henhold til radio- og fjernsynslovgivningen.

Hvad er en "on demand audiovisuel medietjeneste"?

On demand audiovisuelle medietjenester er i radio- og fjernsynsloven defineret som følger:

  • Der er tale om en audiovisuel medietjeneste, der udbydes med henblik på, at programmer kan modtages på et brugervalgt tidspunkt,
  • programmerne skal modtages på den enkelte brugers anmodning på grundlag af et programkatalog udvalgt af medietjenesteudbyderen, og
  • tjenestens hovedformål skal være at udbyde informerende, underholdende eller oplysende billedprogrammer med eller uden lyd til almenheden.
  • Tjenesten udsendes via elektroniske kommunikationsnet som defineret i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (se faktaboksen til højre om elektroniske kommunikationsnet).

Hertil hører for eksempel video-on-demand tjenester på internettet og mobilnetværk mv., hvor brugeren kan downloade film eller andre audiovisuelle programmer på et tidspunkt, vedkommende selv har valgt.

Tv-foretagenders net-tjenester, hvor enkelte film og programmer, som har været sendt på de traditionelle platforme, kan downloades, kan også typisk være omfattet af reglerne.

Du kan læse mere om de regler, der gælder for disse tjenester på følgende sider:

Samlet oversigt over reglerne om video on demand

Slots- og Kulturstyrelsen har udarbejdet en samlet oversigt over reglerne om video on demand.

Oversigten er relevant for alle medievirksomheder, der har levende billeder på deres website.

Du kan hente den samlede oversigt neden for.

De vigtigste regler for video on demand er desuden samlet og forklaret i en kort oversigt over reglerne, som du også kan finde neden for.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)