Registrering af en tv-kanal

Hvis man udøver tv-programvirksomhed via satellit, fællesantenneanlæg, jordbaserede digitale sendemuligheder eller internet, skal man ansøge om at blive registreret hos Radio- og tv-nævnet. 

Hvem skal registreres?

Hvis du vil sende lineært tv (flow tv) i Danmark, skal du først registreres som fjernsynsforetagende hos Radio- og tv-nævnet. Registreringspligten gælder for udøvelse af programvirksomhed både via kabel, satellit eller internet. MUX 1-stationer og udbydere, der udelukkende stiller programmer til rådighed on demand, er undtaget fra registreringspligten.

Hvis man ønsker at udsende programmer på mere end en kanal, skal hver kanal registreres særskilt.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet er bl.a. at sikre, at radio- og tv-foretagender kender til reglerne på området, herunder f.eks. reglerne for beskyttelse af mindreårige.

Endvidere fører Radio- og tv-nævnet tilsyn med registreret programvirksomhed. Nævnet påtaler overtrædelser og kan i grove tilfælde træffe afgørelse om midlertidig eller endelig indstilling af programvirksomheden.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Når du skal udfylde ansøgningsskemaet, er det en god idé at have den relevante bekendtgørelse ved hånden. Den hedder bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt on demand-audiovisuel programvirksomhed og kan findes på Kulturministeriets hjemmeside.

Ansøgningsskemaet kan hentes nederst på denne side. Ansøgningen skal indeholde præcise svar på de spørgsmål, der stilles i ansøgningsskemaet. Såfremt foretagendet er organiseret således, at de har vedtægter, skal disse vedhæftes.

Ansøgningsskemaet indeholder spørgsmål om:

 • Selve foretagendet, herunder navn, adresse m.v.
 • Programvirksomhedens type (radio eller tv, samt hvorvidt der sendes via satellit, fællesantenneanlæg, jordbaserede digitale sendemuligheder, kortbølgesendemuligheder eller internet)
 • Organisationsform.
 • Økonomiske forhold.
 • Programvirksomhedens karakter.
 • Målgrupper, som programvirksomheden retter sig imod.
 • Kodning.
 • Geografisk område.
 • Sendetider.
 • Starttidspunkt for programvirksomheden.

 

 

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt ansøgningen, vil sekretariatet for Radio- og tv-nævnet læse din ansøgning. Har du glemt at indsende oplysninger el.lign., vil sekretariatet kontakte dig med henblik på at få sagen fuldt oplyst. Sagen vil herefter komme på dagsordenen til det førstkommende møde i Radio- og tv-nævnet.

 

 

Sådan vurderes din ansøgning

Først ses der på de objektive kriterier, herunder om foretagendet hører under dansk myndighed, om der udøves registreringspligtig programvirksomhed m.v.

Dernæst ses der på, om foretagendet har besvaret alle spørgsmålene i ansøgningsskemaet tilfredsstillende.

Endelig træffer Radio- og tv-nævnet afgørelse.

 

 

Hvornår får du svar?

Du vil få svar få dage efter, at Radio- og tv-nævnet har behandlet din ansøgning. Radio- og tv-nævnet holder møde én gang om måneden.

 

 

Regler for registrerede tv-kanaler

Når du er registreret som tv-kanaler det dit ansvar altid at leve op til gældende lovgivning. Du kan holde dig orienteret om gældende lovgivning på Kulturministeriets hjemmeside og derudover er du altid velkommen til at kontakte Radio- og tv-nævnet direkte på rtv@slks.dk.

For registrerede radiokanaler gælder blandt andet følgende regler:

Generelle regler 

 • Programmer, som i alvorlig grad kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, herunder navnlig programmer, som indeholder pornografi eller umotiveret vold, må ikke udsendes.
 • Andre programmer, som kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, må ikke sendes, medmindre det ved valget af sendetidspunkt eller ved tekniske foranstaltninger sikres, at mindreårige i udsendelsesområdet normalt ikke ser eller hører udsendelserne. Når programmerne udsendes i ukodet form, skal der forud for dem gives en akustisk advarsel, eller de skal under hele deres varighed være markeret med et visuelt symbol.
 • Programmerne må ikke på nogen måde tilskynde til had på grund af race, køn, religion, nationalitet eller seksuel observans.

Regler for optagelse og opbevaring af programmer
Tv-kanalerhar pligt til at optage alle programmer i deres fulde udstrækning. Det vil sige den fulde programflade inklusiv reklamer, breakers mv.

Optagelserne skal opbevares i 6 måneder og må ikke ændres, slettes eller destrueres.

Regler om reklamer, sponsorering og produktplacering
For registrerede tv-kanalergælder de samme regler som for øvrige tv-kanaler. Det vil sige, at I skal opfylde reglerne om reklamer, sponsorering og produktplacering i radio- og fjernsynslovens kapitel 11 og i bekendtgørelse om reklamer og sponsorering i radio, fjernsyn og on-demand audiovisuelle medietjenester samt indgåelse af partnerskaber.

Identifikation og information til seerne
Registrerede fjernsynsforetagender skal sikre, at seerne og brugerne har vedvarende og umiddelbar adgang til følgende oplysninger:

 • Navnet på foretagendet.
 • Den fysiske adresse, hvor foretagendet er etableret.
 • Kontaktoplysninger om foretagendet herunder foretagendets e-post-adresse eller web-sted.
 • Oplysninger om Radio- og tv-nævnet som den kompetente tilsynsmyndighed.

Ansøgningsskema

Det udfyldte ansøgningsskema og vedtægter skal sendes pr. mail til rtv@slks.dk

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)