Årsrapporter

Neden for finder du Medienævnets årsrapporter.

Årsrapporten omfatter en kvantitativ og kvalitativ beskrivelse af årets aktiviteter, herunder redegørelse for administrationen af tilskudsordningerne samt en oversigt over tildelte tilskud.

2021

Medienævnets årsrapport 2021 (opdateret den 4. april 2022)

Opdateret 21. september 2022