Årsrapporter

Neden for finder du Medienævnets årsrapporter.

Årsrapporten omfatter en kvantitativ og kvalitativ beskrivelse af årets aktiviteter, herunder redegørelse for administrationen af tilskudsordningerne samt en oversigt over tildelte tilskud.

Opdateret 25. april 2023