Fokus på ældre stenalder

Forskning

 • Der er stort efterslæb på publiceringsområdet
 • Der er behov for udgravning af en super locus classicus: en stor moderne og banebrydende forskningsudgravning, der kan udvikle udgravningsmetoder og forskningsudbytte
 • Ældre stenalderforskningen bør være åben for nye ideer
 • International forskning er vigtig
 • Det teoretiske fundament er vigtigt
 • Naturvidenskab er vigtig
 • Antropologi er vigtig
 • Tværvidenskab generelt er vigtig

Faglig support

 • Faglig støtte i udgravningsfasen bør være obligatorisk
 • Der bør være et fast ekspertpanel til rådgivning i ældre stenalder i Danmark
 • Der bør være følgegrupper på de store udgravninger (helst to eksperter)

Ældre stenalder i Danmark

 • Store regionale forskelle. Delvist geografisk betinget. Delvist fagligt betinget. Delvist pga. anlægsarbejdernes intensitet
 • Behov for øget bevidsthed om ældre stenalderpotentiale i ansvarsområderne

Særlig fokus på

 • Funktionsbestemmelser
 • Tværvidenskab
 • Geofysik: vil i nogen grad kunne afsløre hyttetomter og grave
 • Fjordanalyser: svarende til Vedbæk-analysen. Behov f.eks. ved Lammefjorden

Fundgrupper og anlæg, der bør opprioriteres

 • Maglemose-benmateriale
 • Lokaliteter med bevarede anlæg
 • Overpløjede lokaliteter

Behov for metodeudvikling inden for

 • Udgravningsmetoder
 • Lokalisering
 • Prisbevidste analysemetoder

Bevaring for eftertiden

 • Behov for udpegning og in situ-bevaring af de fineste lokaliteter man kender til
 • Fredninger, hvor der må jordbehandles, bør genovervejes/skærpes

Trusler

 • Dyrkning og erosion (land og marin)
 • Hold øje med kulturarvsarealernes tilstand 
 • Naturgenopretning (land)
 • Opgravning af dødishuller (land)
 • Overset ved anlægsarbejde - ældre stenalder dukker tilfældigt op under de øvre lag og perioder (land)
 • Ændring af strømforhold (marin)
 • Ålegræsdød. Ålegræs "binder" og bevarer lokaliteter på havbunden (marin)

Rekognoscering

 • HAM-metoden - pløjning til sporing af flintkoncentrationer
 • HEM-metoden - nye Maglemosepladser
 • Hollænder-metoden - boringer i fossile fjordområder

Optimering og prioritering på udgravninger

 • Brug udgravningsstrategi
 • Brug faglig støtte af ekspertpanel
 • Prioritering på udgravning vigtig
 • Prioritér anlæg for fundspredning, og forstyrrede lag
 • Opvej kvalitet frem for kvantitet
 • Fokus på funktionsanalyser
 • Brug totalstation og feltregistreringskontor

Kategorisering udgravninger på baggrund af væsentlighed og bevaringsgrad

 • Kategori 1 - gennempløjede lokaliteter
 • Kategori 2 - gennempløjede lokaliteter med bevarede strukturer
 • Kategori 3 - ikke gennempløjede lokaliteter med bevarede strukturer og med gode organiske bevaringsforhold

Dokumentation

 • Benyt fælles identifikation og dokumentation
 • Brug detailplaner ved kategori 2 og 3-lokaliteter (totalplaner - rummer ofte for mange data og faser)

Budgetlægning

 • Budgetlægning kan i særlige tilfælde følge byarkæologiske udgravninger, i de dele af udgravningen, hvor der er kulturlag og stratigrafisk komplekse anlæg
 • Der kan i særlige tilfælde være behov for øgede midler til efterbehandling, konservering og naturvidenskab af de velbevarede kategori 3-lokaliteter

Efterbearbejdning

 • Efterbearbejdning kan i særlige tilfælde omfatte refitting og spredningsanalyser, på baggrund af en vurdering af potentialet
 • Efterbearbejdning kan om muligt påbegyndes allerede i felten, da det er væsentligt i forbindelse med de løbende prioriteringer, der skal foretages

Arkæologi i vand og på land

 • Marine lokaliteter er ofte forstyrrede, men kan rumme rigt organisk materiale. Landjord rummer oftere in situ-forhold
 • Marin- og landarkæologi kan drage nytte af at udveksle viden og gensidig rådgivning

[Tilbage til toppen]

 

 

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)