Litteratur om ældre stenalder

Aaby, B. 2006a: Pollenanalytiske og vegetationshistoriske undersøgelser i forbindelse med arkæologisk udgravning af boplads HEM 2981 ved Bølling Sø i 2005. Upubliceret rapport i forbindelse med afrapportering til Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation.

Aaby, B. 2006b. Pollenanalytiske og vegetationshistoriske undersøgelser i forbindelse med arkæologisk udgravning af boplads HEM 2981 ved Bølling Sø i 2006. Upubliceret rapport i forbindelse med afrapportering til Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation.

Aaby, B. 2006c. HEM 3885. Pollenanalytiske undersøgelser af pollenprøver fra profil gennem stenlægning. Upubliceret rapport i forbindelse med afrapportering til Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation.

Aaby, B. 2006d. Landskab og vegetation omkring Bølling Sø siden sidste istid. I: B.V. Eriksen (red.): Stenalderstudier. Tidligt mesolitiske jægere og samlere i Sydskandinavien, s.161-174. Højbjerg.

Aaby, B. 2008. Geologi og vegetation gennem 15.000 år. I: Bølling Sø og Stenholt Skov - Historie og Natur, s. 6-9.

Aaris-Sørensen, K. 2009. Diversity and dynamics of the mammalian fauna in Denmark throughout the last glacial-interglacial cycle, 115-0 kyr BP. Fossils and Strata 57, 1-59.

Andersen, L.R. 2007. Gammelbosig II - en lille jagtstation fra maglemosekulturen. Herning Museum. Midtjyske fortællinger 2007, s. 45-50.

Andersen, L.R. 2008. En ny redskabstype fra maglemosekulturen. Sammensætning af kvartsit fra Dværgebakke I. Herning Museum. Midtjyske fortællinger 2008, s. 77-84.

Andersen, L.R. 2010 .Maglemosekultur ved Bølling Sø i Midtjylland. En samlet fremstilling og analyse af alle kendte Maglemosepladser i den vestlige del af Bølling Sø området med henblik på at belyse bosættelsen i et synkront og diakront perspektiv. Kandidatspeciale, Aarhus Universitet

Andersen, L.R. & T. Møbjerg 2009. Arkæologi og muldvarpeskud - nye undersøgelser ved Bølling Sø. Herning Museum. Midtjyske fortællinger 2009, s. 37-44.

Andersen, L.R. & T. Møbjerg 2011 (i tryk). Early Mesolithic Settlements at Lake Bølling, Central Jutland, Denmark. In Meso 2010: The eight international conference on the Mesolithic in Europe. Santander 2010.

Andersen, S. H. & Sterum, N. 1971. Gudenåkulturen. Holstebro Museum, Årsskrift 1970-71.

Andersen, S. H. 1985. Tybrind Vig. A preliminary report on a submerged Ertebølle settlement on the west coast of Fyn. Journal of Danish Archaeology 4, 52-69.

Andersen, S.H. 2001. Jægerstenalderen. Oldtiden i Danmark. Sesam, Copenhagen.

Andersen, S.H. 2005. En glittestok fra Dogger Banke i Nordsøen (English summary: A flaker from the Dogger Bank in the North Sea). KUML 2005, 9-16.

Andersen, S.H. 2009. Ronæs Skov. Marinarkæologiske undersøgelser af kystboplads fra Ertebølletid (summary in English). Nationalmuseet & Jysk Arkæologisk Selskab, Højbjerg.

Andersen, S.H. 2013. Tybrind Vig. Submerged Mesolithic settlements in Denmark. The National Museum of Denmark & Jutland Archaeological Society. Højbjerg.

Andersen, S.H. & Malmros, C. 1985. "Madskorpe" på Ertebøllekar fra Tybrind Vig. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1984, 78-95.

Andrén, T., Björck, S., Andrén, E., Conley, D., Zillén, L. & Anjar, J. 2011. The Development of the Baltic Sea Basin during the last 130 ka. In: Harff, J., Björck, S. & Hoth, P. (eds.) The Baltic Sea Basin. Springer, Heidelberg, pp. 75-97.

Arneborg, J., Heinemeier, J., Lynnerup, N., Nielsen, H.L., Rud, N. & Sveinbjörnsdóttir, Á. E. 1999. Change of diet of the Greenland Vikings determined from stable carbon isotope analysis and 14C dating of their bones. Radiocarbon 41 (2), 157-168.

Bennike, O., Andreasen, M.S., Jensen, J.B., Moros, M. & Noe-Nygaard, N. 2012. Early Holocene sea-level changes in Øresund, southern Scandinavia. Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin 26, 29-32.

Bennike, O. & Jensen, J.B. 2013. A Baltic Ice Lake lowstand of latest Allerød age in the Arkona Basin, southern Baltic Sea. Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin 28, 17-20.

Björck, S. (1995) Late Weichselian to Early Holocene developments of the Baltic Sea - with implications for coastal settlements in the southern Baltic region. In: Fischer, A. (ed.) Man and Sea in the Mesolithic. Coastal Settlement Above and Below Present Sea Level. Oxbow, Oxford, pp. 23-34

Boas N. A. 1987. Rude Mark. A Maglemosian Settlement in East Jutland. Journal of Danish Archaeology, vol. 5,1986.

Casati, C. & L. Sørensen 2006. Ålyst - et bopladskompleks fra Maglemosekulturen på Bornholm. Foreløbige resultater baseret på ukonventionelle udgravningsmetoder. I: Eriksen, B.V (ed). Stenalderstudier. Tidligt mesolitiske jægere og samlere i Sydskandinavien. Jysk Arkæologisk Selskab, 241-275.

Christensen C. 1993. Land og Hav. Da klinger i muld.... 25 års arkæologi i Danmark.

Christensen, S. T. 2008. Slidsporsanalyser af flint fra Dværgebakke I. En undersøgelse af skrabere fra en ahrensburg/maglemoseboplads i Midtjylland. Herning Museum. Midtjyske fortællinger 2008, s. 65-76.

Cziesla, Erwin 1990: Siedlungsdynamik af steinzeitlichen Fundplätzen. Metodische Aspekte zur Analyse latenter Strukturen. Bonn 1990.

Craig, O.E., Steele, V.J., Fischer,A., Hartz, S., Andersen, S.H., Donohoe, P., Glykou, A., Saul, H., Jones, D.M., Koch, E. & Heron, C.P. 2011. Ancient lipids reveal continuity in culinary practices across the transition to agriculture in Northern Europe. PNAS 1107202108.

Dal, H. .2014. Arkæologi på havbunden. Historien om udgravning af en stenalderboplads i Tybrind Vig. Jysk Arkæologisk Selskab, Aarhus.

Davidsen, K. 1983. Stenalderfund fra østersbanker ved Kølholm i Roskilde Fjord (English summary: Neolithic underwater votive offerings). Antikvariske Studier 6, 127-136.

Dencker, J. 1999. En stenalderskov. Marinarkæologisk Nyhedsbrev fra Roskilde 12, 35-36.

Dencker, J. 2002. Storstrømmen og Guldborgsund - stenalderlokaliteter i et undersøisk kabeltracé. Marinarkæologisk Nyhedsbrev fra Roskilde 19, 8-9.

Enghoff, I.B. 2010. Regionality and biotope exploitation in Danish Ertebølle and adjoining periods. The Royal Danish Academy of Sciences and Letters, Copenhagen.

Ewald, L. 2001: Maglemosekultur på Fyn. Danmarks jægerstenalder - status og perspektiver. Beretning fra symposiet Status og perspektiver inden for dansk mesolitikum. Redigeret af Ole Lass Jensen, Søren A. Sørensen og Keld Møller Hansen

Fischer A. 1985. Late Paleolithic Finds. In: K. Kristiansen (ed.) Archaeological Formation Processes.

Fischer, A. 1987. Stenalderbopladsen på Argusgrunden - en 7.000-årig bebyggelse på bunden af Smålandsfarvandet (English summary: The Stone-Age Site on the Argus Bank). Fortids­minder og kulturhistorie. Antikvariske studier 8, 11-58. Copenhagen.

Fischer, A. 1988. Fortidsminder. Havbundsundersøgelser. Råstoffer og fredningsinteresser. Storebælt. Oversigt. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Copenhagen, pp. 106- 112 + bilag C4.

Fischer, A. 1989. Fortidsminder. Havbundsundersøgelser. Råstoffer og fredningsinteresser. Sejerø Bugt. Oversigt. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Copenhagen, pp. 83-89 + bilag C4.

Fischer A. 1990. A Late Palaeolithic flint workshop at Egtved, east Jutland - a glimpse of the Federmesser culture in Denmark. Journal of Danish Archaeology, vol. 7. 1988.

Fischer A. 1993. Marinarkæologiske forundersøgelser forud for en fast etablering af en fast Øresundsforbindelse. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen 1993.

Fischer A. 1993. Senpalæolitikum. Da klinger i Muld... 25 års arkæologi i Danmark. Fischer. A. & Søren A. Sørensen 1983: Stenalder på den danske havbund. Antikvariske Studier 6.

Fischer, A. 1993a. Stenalderbopladser på bunden af Smålandsfarvandet. En teori afprøvet ved dykkerbesigtigelse. Stone Age settlements in the Småland Bight. A theory tested by diving. Skov- og Naturstyrelsen, Hørsholm.

Fischer, A. 1993b. Stenalderbopladser på bunden af Øresund. Afprøvning af en model. Del 1, det centrale Øresund. Skov- og Naturstyrelsen, Copenhagen.

Fischer, A. 1995. Epilogue to the Man & Sea Symposium. In: Fischer, A. (ed.) Man and Sea in the Mesolithic. Coastal Settlement Above and Below Present Sea Level. Oxbow, Oxford, pp. 431-435.

Fischer A. 1995. An entrance to the Mesolithic world below the ocean. Status of ten years' work on the Danish sea floor. Man and Sea in the Mesolithic.

Fischer, A. 1997a. Drowned forests from the Stone Age. In: Pedersen, L., Fischer, A. & Aaby, B. (eds.) The Danish Storebælt Since the Ice Age - Man, Sea and Forest. A/S Storebælt Fixed Link, Copenhagen, pp. 29-36.

Fischer, A. 1997b. Archaeologists in deep water. In: Pedersen, L., Fischer, A. & Aaby, B. (eds.) The Danish Storebælt Since the Ice Age - Man, Sea and Forest. A/S Storebælt Fixed Link, Copenhagen, pp. 57-62.

Fischer, A. 1997c. People and the sea - settlement and fishing along the Mesolithic coasts. In: Pedersen, L., Fischer, A. & Aaby, B. (eds.) The Danish Storebælt Since the Ice Age - Man, Sea and Forest. A/S Storebælt Fixed Link, Copenhagen,pp. 63-77.

Fischer, A. 1997d. Stenalderbopladser på bunden af Øresund. Afprøvning af en model - del 2, det centrale og sydlige Øresund. Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Copenhagen.

Fischer, A. 2003a. Trapping up the rivers, trading across the sea, In: L. Larsson, H. Kindgren, K. Knutsson, D. Loeffler & A. Åkerlund (eds.) Mesolithic on the Move. Papers presented at the Sixth International Conference on the Mesolithic in Europe, Stockholm 2000. Oxbow, Oxford, pp. 405-413.

Fischer, A. 2003b. Tissø og Åmoserne som trafikforbindelse og kultsted I stenalderen. In: Pedersen, L. (ed) Tissø og Åmoserne - kulturhistorie og natur. Fra Holbæk Amt 2003. Historisk Samfund for Holbæk Amt, Kalundborg, pp. 27-44.

Fischer, A. 2004. Submerged Stone Age - Danish examples and North Sea potential. In: Flemming, N. (ed.) Submarine prehistoric archaeology of the North Sea. Research priorities and collaboration with industry. CBA Research Report 141. English Heritage/Council for British Archaeology, York, pp. 23-36.

Fischer, A. 2004. Submerged Stone Age - Danish examples and North Sea potential. In: Flemming, N. (ed.) Submarine prehistoric archaeology of the North Sea. Research priorities and collaboration with industry. CBA Research Report 141. English Heritage/Council for British Archaeology, York, pp. 23-36.

Fischer, A. 2006. Fiskeri i lange baner. Årets gang på Kalundborg og Omegns Museum. Kulturhistorier, beretning og regnskab 2005, 70-75.

Fischer, A. 2011. Stone Age on the continental shelf: an eroding resource. In: Benjamin, J. Bonsall, C., Pickard, C., Fischer, A. (eds.) Submerge Prehistory. Oxbow Books, Oxford, pp. 298-311.

Fischer, A. 2013. The Stone Age Flood in Denmark and Mesopotamia. In: Bergerbrant, S. & Sabatini, S. (eds.) Counterpoint: Essays in Archaeology and Heritage Studies in Honour of Professor Kristian Kristiansen. BAR International Series 2508, pp. 35-42.

Fischer, A. & Sørensen, S. A. 1983. Stenalder på den danske havbund. Antikvariske studier 6, 104-126.

Fischer, A. & Hansen, J. S. 2005. Mennesket og havet i ældre stenalder. In: Bunte, C. (ed.) Arkeologi och naturvetenskap. Lund, Gyllenstiernska Krapperupstiftelsen, Lund, pp. 277-297.

Fischer, A. & Malm, T. 1997. The settlement in the submerged forest in Musholm Bay. In Pedersen, L., Fischer, A. & Aaby, B. (eds.) The Danish Storebælt since the Ice Age - man, sea and forest. A/S Storebælt Fixed Link, Copenhagen, pp. 78-86.

Fischer, A., Richards, M., Olsen, J., Robinson, D., Bennike, P., Kubiak-Martens, L. and Heinemeier, J. 2007a. The composition of Mesolithic food - evidence from a submerged settlement on the Argus Bank, Denmark. Acta Archaeologica 78, 163-178.

Fischer, A., Olsen, J., Richards, M., Heinemeier, J., Sveinbjörnsdóttir, A. and Bennike, P. 2007b. Coast-inland mobility and diet in the Danish Mesolithic and Neolithic - evidence from stable isotope values of humans and dogs. Journal of Archaeological Science 34, 2125-2150.

Fischer, A., Clemmensen, L.B., Donahue, R., Heinemeier, J., Lykke-Andersen, H., Lysdahl, P., Mortensen, M.F., Olsen, J., Petersen, P.V. 2013. Late Palaeolithic Nørre Lyngby - a northern outpost close to the west coast of Europe. Quartär 60, 137-162.

Fischer. A. & Søren A. Sørensen 1983: Stenalder på den danske havbund. Antikvariske Studier 6.

Flemming, N.C. et al. 2014. Land beneath the Waves. Position Paper 21 of the European Marine Board. Ostend.

Galili, E. and Weinstein-Evron, M. 1985. Prehistory and paleoenvironments of submerged sites along the Carmel Coast of Israel. Paléorient 11(1), 37-52.

Galili, E., Weinstein-Evron, M., Hershkovitz, I., Gopher, A., Kislev, M., Lernau, O., Kolska Horowitz, L. and H. Lernau 1993. Atlit-Yam: A Prehistoric Site on the Sea Floor off the Israeli Coast. Journal of Field Archaeology 20, 133-156.

Galili, E., Eshed, V., Rosen, B., Kislev, M., Simchoni, O., Hershkovitz, I. and Gopher A. 2010. Evidence for a separate burial ground at the submerged Pottery Neolithic site of Neve-Yam, Israel. Paléorient 35(1), 31-46.

Galili, E. and Rosen, B. 2010. Preserving the maritime cultural heritage of the Mediterranean, a cradle of cultures, religions and civilizations - the holy land perspective. Journal of coastal conservation and Coastal Management, special issue 14, 303-315.

Galili, E. and Rosen, B. 2011. Submerged Neolithic settlements off the Mediterranean Carmel coast of Israel and water mining in the Southern Levant. Neo- Lithics 2/10, 47- 52.

Gregory, D. 2009. Aggressive shipworms eating underwater cultural heritage. New EU project to protect underwater cultural heritage from shipworm in the Baltic. In: Maritime Archaeology Newsletter from Denmark, No.24, Esbjerg, pp. 19-22.

Gregory, D. & Appelquist, C. 2011. The spread of shipworm into the Baltic: a brief history. In: Björdal, C.G. & Gregory, D. (eds.) WreckProtect. Decay and protection of archaeological wooden shipwrecks. Archaeopress Ltd, Oxford, pp. 88-90.

Groh, A., Dietrich, R. & Richter, A. 2014. Geodetic evidence and modelling of sea-level changes and load-induced crustal deformations in the southern Baltic Sea. In: Harff, J. & Lüth, F. (eds.) SINCOS II - Sinking Coasts: Geosphere, Ecosphere and Anthroposphere of the Holocene Southern Baltic Sea. Bericht der Römisch-Germanischen Kommission 92(2011), 17-40.

Heron, C., Andersen, S.H., Fischer, A., Glykou, A., Hartz, S., Saul, H., Steele, V. & Craig, O. 2013. Illumination the Late Mesolithic: residue analysis of 'blubber' lamps from Northern Europe. Antiquity 87, 178-188.

Holm J 1972. Istidsjægere på Ærø. Fynske Minder 1972.

Hublin, J.-J., Weston, D., Gunz, Ph., Richards M., Roebroeks, W., Glimmerveen, J. & Anthonis, L. 2009. Out of the North Sea: the Zeeland Ridges Neandertal. Journal of Human Evolution 57, 777-785.

Jensen, J. B., Bennike, O., Witkowski, A., Lemke, W. & Kuijpers, A. 1997. The baltic Ice Lake in the southwestern Baltic: sequence-, chrono- and biostratigraphy. Boreas 26, 217-236.

Jensen, J.B., Bennike, O., Lemke, W. & Kuipers, A. 2005. The Storebælt gateway to the Baltic. Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin 7, 45-48.

Jensen, H.J. & T. Møbjerg 2007. Et røgeri fra ældre stenalder ved Bølling Sø? Herning Museum. Midtjyske fortællinger 2007, s. 51-62.

Jensen, O. L. 2003. A Sunken Dwelling from the Ertebölle Site Nivå 10, Eastern Denmark. I: L. Larsson, H. Kindgren, K. Knutsson, D. Loeffler and A. Åkerlund (eds.), Mesolithic on the Move. Papers presented at the Sixth International Conference on the Mesolithic in Europe, Stockholm 2000, 230-238. Oxford, Oxbow Books.  

Jensen, O.L. 2006. Stenalderjægernes hytter og grave ved Nivå. Hørsholm Egns Museum. Årbog 2005-2006, 6-31.

Jensen, O. L. 2009. Dwellings and graves from the Late Mesolithic site of Nivå 10, eastern Denmark. I: S. B. McCartan, R. Schulting, G. Warren and P. Woodman (eds.), Mesolithic Horizons. Papers presented at the Seventh International Conference on the Mesolithic in Europe, Belfast 2005.Volume I, 465-472. Oxford, Oxbow Books.

Jessen, K. & Jonassen, H. 1935. The composition of the forest in Northern Europe in Epipalæolithic time. Det Kongelige danske Videnskabernes Selskab. Biologisk Meddelelse XII,1. Copenhagen.

Johansson A. D. 1995. The Ertebølle Culture in South Zealand, Denmark. Man and Sea in the Mesolithic.

Johansson A. D. 1996. A Base Camp and Kill Sites from the Bromme Culture on South Zealand, Denmark. The Earliest Settlement of Scandinavia. Acta Archaeologica Lundensia, series in 8°, No. 24.

Johansson, A. D. 2013. Et liv med flint. En amatørarkæologs erindringer. Sammenslutningen af Danske Amatørarkæologer, Lundby.

Karsten, P. 1994. Att kasta yxan i sjön. En studie över rituell tradition och förändring utifrån skånska neolitiska offerfund. Acta Archaeologica Lundensia, Series in 8o, no. 23. Almqvist & Wiksell, Stockholm.

Koch, E. 1998. Neolithic Bog Pots from Zealand, Møn Lolland and Falster. Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab, Copenhagen.

Krause-Jensen, D. og Rasmussen, M.B. 2009. Historisk udbredelse af ålegræs i danske kystområder. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet - Faglig rapport fra DMU 755.

Larsson M. & Olausson D. 1992 Archaeological field survey - methods and problems. I: The Archaeology of the Landscape. Acta Archaeologica Lundensia, N.19.

Larsson L. 1983. Mesolithic Settlement on the Sea Floor in the Strait of Oresund. I: Masters, P. M. & Flemming, N. C. (eds) Quaternary Coastlines and Marine Archaeology.

Lambeck, K., Rouby, H., Purcell, A., Sun, Y. & Sambridge, M. 2014. Sea level and global ice volumes from the Last Glacial Maximum to the Holocene. PNAS 111(43), 15296-15303.

Lind, T. 1940. Fra Bornholms Museum. Bornholmske Samlinger 27, 286-288. Lotz, P. (2000) Stenalderens jægere og fiskere i Vestsjælland. Historisk samfund for Sorø Amt, Årbog 2000, 66-81.

Lotz, P. 2000. Stenalderens jægere og fiskere i Vestsjælland. Historisk samfund for Sorø Amt, Årbog 2000, 66-81. Lotz, P. 2008. 50 år på havbunden. Fund & Fortid. Arkæologi for Alle 2008 (1) 24-25.

Lubell, D. & Jackes, M. 1994. The Mesolithic-Neolithic transition in Portugal: Isotopic and dental evidence of diet. Journal of Archaeological Science 21, 201-216.

Madsen B. 1983. New Evidence of Late Palaeolithic Settlement in East Jutland. Journal of Danish Archaeology, vol. 2.1983. Mesolithic Studies. At the beginning of teh 21st Century, 2005: Nicky Milner & Peter Woodman eds.

Madsen, C.L., Dahl, C.M., Thirslund, K.B., Grousset, F., Johannsen, V. K., Ravn, H.P. 2014. Pathways for non-native species in Denmark. IGN Report April 2014. Department of Geosciences and Natural Resource Management, University of Copenhagen.

Malm, T. 1995. Excavating submerge Stone Age sites in Denmark - The Tybrind Vig example. In: Fischer, A. (ed) Man & Sea in the Mesolithic., Oxbow Books, pp. 385-397.

Momber, G., Tomalin, D., Scaife, R., Satchell, J. & Gillespie 2011. Bouldnor Cliff and the submerged Mesolithic landscape of the Solent. CBA monograph Series 164, pp 123-135.

Mathiassen, D. R. (1997) The changing landscape of the Storebælt, from the retreat of the ice to the sea flood. In: Pedersen, L., Fischer, A. and Aaby, B. (eds.) The Danish Storebælt Since the Ice Age - Man, Sea and Forest. A/S Storebælt Fixed Link, Copenhagen, pp. 22-28.

Mertz, E. L. (1924) Oversigt over de sen- og postglaciale niveauforandringer i Danmark. Danmarks Geologiske Undersøgelse II. Række, Nr. 41. Copenhagen.

Mesolithic Studies. At the beginning of teh 21st Century, 2005: Nicky milner & Peter Woodman eds.

Møbjerg, T. 2005a. Dværgebakke. En boplads ved Bølling Sø med fund fra ahrensburg- og maglemosekultur. Herning Museum. Midtjyske fortællinger 2005, s. 12-16.

Møbjerg, T. 2005b. Bølling Sø. Naturvidenskabelige analyser i forbindelse med Herning Museums undersøgelser fra 2001-2005 Upubliceret rapport, udarbejdet af Herning Museum for Skov- og Naturstyrelsen.

Møbjerg, T. 2006. Overgård. En boplads fra sidste del af ertebøllekulturen. Midtjyske fortællinger 2006 s. 21-26.

Møbjerg, T. 2008a. Arkæologiske undersøgelser ved Bølling Sø. Samspillet mellem natur og kultur gennem mere end 10.000 år. I: Bølling Sø og Stenholt Skov - Historie og Natur, s. 11-21.

Møbjerg, T. 2008b. Nye bopladsfund fra Brande. Herning Museum. Midtjyske fortællinger 2008, s. 85-101.

Møbjerg, T. 2012: Dværgebakke I - A Danish Mesolithic site with activity areas for children? A mind set on flint. Studies in Honour of Dick Stapert. Red. M.J.L.Th. Niekus, M. Street & Th. Terberger: s 393-400.

Møbjerg, T. & J.J. Kærgaard 1998. Undersøgelser af kulturhistoriske levn i Bølling Sø området. Forundersøgelser: Oldtid og middelalder. Upubliceret rapport, udarbejdet af Herning Museum for Skov- og Naturstyrelsen.

Møbjerg, T. & H. Rostholm 2002a. Arkæologiske Undersøgelser i Bølling Sø området. Herning Museums forundersøgelsesfase 2. Upubliceret rapport, udarbejdet af Herning Museum for Skov- og Naturstyrelsen.

Møbjerg, T. & H. Rostholm 2002b. Arkæologiske Undersøgelser i Bølling Sø området. Herning Museums forundersøgelsesfase 3. Delrapport 1. Upubliceret rapport, udarbejdet af Herning Museum for Skov- og Naturstyrelsen.

Møbjerg, T. & H. Rostholm 2006. Foreløbige resultater af de arkæologiske undersøgelser ved Bølling Sø. I: B.V. Eriksen (red.): Stenalderstudier. Tidligt mesolitiske jægere og samlere i Sydskandinavien, s.147-159. Højbjerg.

Møbjerg, T. & S.T. Christensen 2006. Dværgebakke. Spor af 3.000 års bosættelse fra ahrensburg- og maglemosekultur ved Bølling Sø. Herning Museum. Midtjyske fortællinger, side 13-20.

Møhl U. 1971. Fangstdyrene ved de danske strande. Kuml 1970.

Mörner, N.-A. 1979. The Fennoscandian uplift and Late Cenozoic geodynamics: geological evidence. GeoJournal 3, 287-318.

Nielsen F.O. XXXX: Nyt om Maglemosekultur på Bornholm XXXXXXXX

Nilsen F. O. 1994. Forudsætninger og muligheder - Bebyggelsesarkæologiske undersøgelser på Bornholm. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen 1994. Nilsson T. 1989. Senglacial bosættelse i Vendsyssel. Kuml 1987.

Nielsen, F.O. & Nielsen, P.O. 2014. De første bønder på Bornholm ca. 3900-3300 f.Kr. In: Nielsen, P.O., Nielsen, F.O. & Adamsen, C. (eds.) Solstensøen. På sporet af Bornholms bondestenalder. Bornholms Museum, Rønne, 15-46.

Olenin, F. Almany, A.C., Cardoso, S. et al. 2010. Marine Strategy Framework Directive. Task Group 2 Report. Non-Indigenous Species. JRC Scientific and Technical Reports. H. Piha (ed). Pachauri, R.K., Allen, M.R., Barros, V.R. et al. 2014. Climate Change 2014: Synthesis Report. Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC, Geneva. Post, K. 2005. A Weichselian marine mammal assemblage from the southern North Sea. Deinsea 11, 21-27.

Olesen, M.W. 2005. 9000 års bebyggelse ved Sdr. Felding. Herning Museum. Midtjyske fortællinger 2005, s. 73-82.

Pedersen L. 1992: Det bedste ligger skjult. ...........................

Pedersen, L. 1997. They put fences in the sea. In: Pedersen, L., Fischer, A. & Aaby, B. (eds.) The Danish Storebælt Since the Ice Age - Man, Sea and Forest. A/S Storebælt Fixed Link, Copenhagen, pp. 124-143.

Pedersen, L. 1997. When the world view turned upside down. In: Pedersen, L., Fischer, A. & Aaby, B. (eds.) The Danish Storebælt Since the Ice Age - Man, Sea and Forest. A/S Storebælt Fixed Link, Copenhagen, pp. 122-123.

Pedersen, L. 1997. Wooden eel weirs - a technology that lasted 7000 years. In: Pedersen, L., Fischer, A. & Aaby, B. (eds.) The Danish Storebælt Since the Ice Age - Man, Sea and Forest. A/S Storebælt Fixed Link, Copenhagen, pp. 144-146.

Pedersen, L. 2013. Eelers in Danish waters - interaction between men and their marine environment over 8000 years. In: Daire, M-Y., Dupont, C., Baudry, A. et al. C. (eds.) Ancient maritime communities and the relationship between people and environment along the European Atlantic coasts. BAR International Series 2570. Archaeopress, Oxford, pp. 163-173.

Pedersen, L. 1997. When the world view turned upside down. In: Pedersen, L., Fischer, A. & Aaby, B. (eds.) The Danish Storebælt Since the Ice Age - Man, Sea and Forest. A/S Storebælt Fixed Link, Copenhagen, pp. 122-123.

Price, T.D. 1995. Some perspectives on prehistoric coastal adaptations and those who study them. In: Fischer, A. (ed.) Man and Sea in the Mesolithic. Coastal Settlement Above and Below Present Sea Level. Oxbow, Oxford, pp. 423-424.

Price T. D. 1995. Some perspectives on prehistoric coastal adaptations and those who study them. Man and Sea in the Mesolithic.

Price, T.D. & Gebauer, A.B. 2005. Smakkerup Huse. A Late Mesolithic Coastal Site in Northwest Zealand, Denmark. Aarhus University Press, Aarhus.

Påsse, T. & Andersson, L. 2005. Shore-level displacement in Fennoscandia calculated from empirical data. GFF 127, 253-268.

Rasmussen J. P. 1918. Affaldspletter fra Stenaldertilhugning. Aarbøger [for Nordisk Oldkyndighed? Red.] 1918. Rostholm, H. 1982. Oldtiden på Herning-egnen. Spor efter mennesker gennem 8000 år. Herning.

Rasmussen, E. 1977. The wasting disease of eelgrass (Zostera marina) and its effect on environmental factors and fauna. In: Mcroy, CP., Helfferich, C. (eds.) Seagrass Ecosystems. A Scientific Perspective. Marcel Dekker, New York, pp 1-51.

Reid, C. 1913. Submerged Forests. Cambridge. Cambridge University Press. Skaarup, J. (1996) Naturbetingede og menneskeskabte årsager til erosion. In: Skaarup, J. & Myrhøj, H.M. (eds.) Submarine Stenalderbopladser - Status og Fremtid.. Det Arkæologiske Nævn. København, pp. 26-32.

Richter, A., Dietrich, R. & Liebsch, G. 2007. Sea-level changes and crustal deformations at the southern Baltic Sea during the last 200 years. In. Harff, J. & Lüth, F. (eds.) SINCOS - Sinking Coasts. Geosphere, Ecosphere and Anthroposphere of the Holocene Southern Baltic Sea. Bericht der Römisch-Germanischen Kommission 88, pp. 81-100.

Rostholm, H. 2001. Bølling Sø - et såkaldt naturgenopretningsprojekt. Fra Ringkøbing Amts Museer 2001, s. 68-86.

Rønne, P. 1997. A Stone Age landing place at Horsekær. In: Pedersen, L., Fischer, A. & Aaby, B. (eds.) The Danish Storebælt Since the Ice Age - Man, Sea and Forest. A/S Storebælt Fixed Link, Copenhagen, pp. 290-294.

Schulting, R.J. & Richards, M. P. 2001. Dating women and becoming farmers: new palaeodietary and AMS dating evidence from Breton Mesolithic cemeteries of Téviec and Hoëdic. Journal of Anthropological Archaeology 20, 314-344.

Smed P. 1987. Undersøiske Fortidsminder. - en registrering. Havbundsundersøgelser, Arkæologi. Skov- og Naturstyrelsen.

Sindbæk, SM 2001, 'Hvad blev der af Gudenåkulturen?'. in OL Jensen, KM Hansen & S Sørensen (eds), Danmarks jægerstenalder. Status og perspektiver. Hørsholm Egns Museum, Hørsholm, pp. 109-114.

Sjöström, A. 2004. Rönneholm 6-10, 12, 14 och 15. Arkeologisk undersökning av ett mesolitiskt boplatskomplex i Rönneholms mosse. Rapporter från Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet. Nr 1.

Skaarup, J. 1983. Submarine stenalderbopladser i Det sydfynske Øhav (English summary: Submarine Stone-Age Settlement Sites in the South Funen Archipelago). Antikvariske studier 6, 137-162. Copenhagen.

Skaarup, J. 1993. Submarine bopladser. Da klinger i muld... 25 års arkæologi i Danmark.

Skaarup, J. & Grøn, O. 2004. Møllegabet II. A Submerged Mesolithic Settlement in Southern Denmark. BAR International Series 1328. Archaeopress, Oxford. Skriver, C. & Borup, P. (2012) Fjordbundens skatte. Skalk 2012 (4), 3-7.

Skriver, C. & Borup, P. 2012. Fjordbundens skatte. Skalk 2012(4), 3 - 7.

Sørensen S. A. 1985. En boplads fra Maglemosekulturen ved Korsbjerggård. ROMU Roskilde Museums Årbog 1984-5. - 1996. Kongemosekulturen i Sydskandinavien. SERIE BY ?

Sørensen, S. A. 2005: ...........[her mangler en?]

Sørensen, S. A. 1996. Kongemosekulturen i Sydskandinavien. Egnsmuseet Færgegården, Jægerspris.

Sørensen, S. A. 2017.The Kongemose Culture. The Royal Society of Northern Antiquaries. Nordiske Fortidsmider Serie B Bid 27. Copenhagen 2017

Sørensen, M. 2007. Teknologi, typologi og traditioner på Dværgebakke I (HEM 2981), Bølling Sø. Foreløbige undersøgelser og tolkninger af stenalderens tidligste bosættelser ved Bølling Sø ud fra det litiske materiale. Upubliceret rapport udarbejdet i forbindelse med afrapportering til Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation.

Tizzard, L. 2013. Seabed Prehistory: A Middle Palaeolithic site in the North Sea. In: Daire, M., Dupont, C.,Baudry, A, Billard, C., Large, J., Lespez, L., Normand, E., Scarre, C. & Bar, S. (eds.) Ancient Maritime Communities and the Relationship between People and Environment along the European Atlantic Coasts. Proceedings of the HOMER 2011 Conference, Vannes (France). British Archaeological Reports, International Series 2570. Archaeopress, Oxford, pp. 51-62.

Uldum, O. C. 2011. The excavation of a Mesolithic double burial from Tybrind Vig, Denmark. In: Benjamin, J., Bonsall, C., Pickard, C. & Fischer, A. (eds.) Submerged Prehistory. Oxbow, Oxford, pp. 15-20.  

Vang Petersen P. 1977. Vedbæk Boldbaner; endnu engang. Vedbækprojektet, i marken og i museerne. Søllerødbogen 1977.

Vang Petersen P. 1995. 220. Hasselø Tværvej. I Arkæologiske udgravninger i Danmark 1994.

Vang Petersen P. 1995. 389. Ørkenen. I Arkæologiske udgravninger i Danmark 1994.

Vang Petersen P. & Johansen L. 1993. Sølbjerg I - An Ahrensburgian Site on a Reindeer Track through Eastern Denmark. Journal of Danish Archaeology, vol. 10. 1991.

Vang Petersen P. 1996. Rensdyrjægere ved Sølbjerg på Lolland. Nationalmuseets Arbejdsmark 1980.

Vang Petersen P. 1996. Tracking Late Glacial reindeer hunters in eastern Denmark. The Earliest Settlement of Scandinavia. Acta Archaeologica Lundensia, series in 8°, No. 24.

Vanstaen, K., Limpenny, D., Lee, J., Eggleton, J., Brown, A., Stelzenmüller, V. 2008. The Scale and impact of fishing activities in the Eastern English Channel: an initial assessment based on existing geophysical survey data. CEFAS, Lowestoft.

Vorting H. C. 1984 Archaeological Field Survey and the Danish Natural Gas Project. Journal of Danish Archaeology vol. 3 1984.

Wigforss J. 1974. Syrhåla Lundby 175. Boplatsområde aldre stenålder. FYND rapporter 1974.

[Tilbage til toppen]

Opdateret 03. august 2022