Open Call: Kandidater til Dansehallernes bestyrelse

Interessenter med kunst-, scenekunst-, og/eller dansefaglig ekspertise kan nu søge om at blive indstillet som medlem til Dansehallernes bestyrelse for perioden 2024-2028. Statens Kunstfond skal indstille nye kandidater med beskikkelse pr. 1. maj 2024. Ansøgningsfristen er 15. december 2023.

Kunstområde :

Frist

 • 08.01.2024, kl. 14:00

Hvem kan søge?

Du kan søge, hvis du har solid erfaring, kompetencer eller faglig ekspertise inden for kultur, kunst, scenekunst og/eller dans. Der bliver også set på, om du har ledelsesmæssige kompetencer eller erfaring med bestyrelsesarbejde.

Du ansøger i dit CPR-nummer. Vi behandler dine oplysninger fortroligt.   

Hvad er formålet med ordningen?

Udvalget har forsøgsvis besluttet at gøre det muligt for alle at tilkendegive interesse for selv at blive medlem af Dansehallernes bestyrelse for at gøre rekrutteringsgrundlaget for udpegning så bredt som muligt. Udvalget skal udpege to medlemmer.

Om Dansehallerne

Dansehallerne skal styrke og fremme professionel dans og koreografi og medvirke til udvikling af kunstformen i Danmark. Dansehallerne skal stille faciliteter til træning og prøveforløb til rådighed for dansere og koreografer. Dansehallerne kan administrere nationale turnéordninger for den moderne samtidsdans og koreografi. Dansehallerne skal endvidere medvirke til fremme af børn og unges interesse for og kendskab til dans.

Dansehallerne finansieres af driftstilskud fra Kulturministeriet og Københavns Kommune samt salg af forestillinger, billetsalg og andre aktiviteter. Derudover modtager institutionen bidrag fra en række fonde og puljer til tidsbegrænsede aktiviteter og projekter.

Dansehallerne ledes af en bestyrelse, hvor medlemmerne tilsammen skal repræsentere juridisk, ledelsesmæssig, økonomisk, markedsføringsmæssig og scenekunstnerisk indsigt. Bestyrelsen sammensættes i overensstemmelse med lov om ligestilling mellem mænd og kvinder.

Bestyrelsesmedlemmer kan ikke præsenteres i eller (co)produceres af Dansehallerne, samtidig med at de sidder i bestyrelsen.

Bestyrelsen for Dansehallerne består af 6 medlemmer: To medlemmer udpeget af Kulturministeren, to medlemmer udpeget af Statens Kunstfond (Projektstøtteudvalget for Scenekunst), ét medlem udpeget af Dansehallernes medarbejdere og ét medlem udpeget af Københavns Kommune. Den nuværende bestyrelse består af:

 • Forperson: Merethe Eckhardt / Udviklingsdirektør i Domstolsstyrelsen
 • Næstforperson: Torben Seldrup / Direktør for Musikhuset Esbjerg
 • Bestyrelsesmedlem: Andreas Constantinou / Kunstnerisk leder af HIMHERANDIT (udpeget af Statens Kunstfond)
 • Bestyrelsesmedlem: Maja Ries / Administrerende leder på Teater Mungo Park (udpeget af Statens Kunstfond)
 • Bestyrelsesmedlem: Karen Vedel / Lektor, Afd. for Teater- og Performancestudier, Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet
 • Medarbejderrepræsentant: Eva Steen Norhagen / Producent, Dansehallerne

Merethe Eckhardt, Torben Seldrup og Eva Steen Norhagen er beskikket frem til 30.04.2026

De nye bestyrelsesmedlemmer skal sidde i fire år fra 1. maj 2024 til 31. april 2027. Der tages forbehold for ændringer i regelgrundlaget for udpegningen af bestyrelsen for Dansehallerne.

Læs mere om Dansehallerne her.

Læs mere om Dansehallernes organisation og den nuværende bestyrelse her.

Sådan vurderes din ansøgning

Udvalget har forsøgsvis besluttet at gøre det muligt for alle at tilkendegive interesse for selv at blive medlem af Dansehallernes bestyrelse for at gøre rekrutteringsgrundlaget for udpegning af medlemmer til teaterbestyrelser så bredt som muligt. Udvalget indstiller fire medlemmer (to kvinder og to mænd) til bestyrelsen i Dansehallerne til kulturministeren, som herefter vælger blandt de fire indstillede kandidater og beskikker to af dem til bestyrelsen.

Kandidater fra dette Open Call kommer til at indgå i udvalgets indstillingsproces og arbejde med at finde de rette kandidater. De to nuværende bestyrelsesmedlemmer udpeget af Statens Kunstfond kan indgå i bruttolisten af kandidater, som udvalget indstiller fra, da de begge kan genudpeges.

Efter ligestillingsloven skal udvalget indstille både en kvindelig og en mandlig kandidat til hver enkelt bestyrelsespost til kulturministeren.

Ansøgningsproceduren foregår ved en vurdering af din skriftlige ansøgning. Udvalget foretager en scenekunstfaglig vurdering af den enkelte ansøgers erfaringer, kompetencer og ekspertise i relation til de siddende bestyrelsesmedlemmers øvrige kompetencer.

Læs mere om den konkrete opgave som medlem af Dansehallernes bestyrelse.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du indsender ansøgningen via Tilskudsportalen, som du finder her på siden. Når du først har oprettet din profil på Tilskudsportalen, kan du til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bilag og oplysninger med, inden du indsender ansøgningen.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.

 

Du skal udfylde dette obligatoriske standardbilag med motiveret ansøgning og CV, som du vedhæfter det elektroniske ansøgningsskema i Tilskudportalen.
Har du tekniske udfordringer med bilagsskemaet, kan du skrive til musc@slks.dk:

 • Din motivation for at blive medlem af Dansehallernes bestyrelse, og hvad du kan bidrage med til bestyrelsen. Vi vil gerne høre, hvad du har på hjerte, og hvordan du ser dig selv indgå i Dansehallernes arbejde (max 1.500 anslag inkl. mellemrum)
 • Dit CV – kort beskrivelse af din faglige profil og dine roller samt dine tidligere opgaver (max 1 side)

Din henvendelse skal være modtaget senest den 15. december 2024 kl. 14.00.

Du kan kun indsende ansøgning på vegne af dig selv.

 

DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ:

 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i PDF format. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du før ansøgningsfristens udløb har mulighed for at redigere en allerede indsendt ansøgning og indsende en ny version på samme sag
 • at du efter ansøgningsfristens udløb ikke kan redigere din ansøgning

Økonomi

Opslaget vedrører kandidater til Dansehallernes bestyrelse.

Hvornår får du svar?

I februar måned 2024 giver udvalget besked til alle ansøgere, hvorvidt de er indstillet til bestyrelseshvervet eller ej. De indstillede får endeligt svar i april. Kulturministeren udpeger de to medlemmer til bestyrelsen i april 2024 og offentliggør beskikkelsen i en pressemeddelelse.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din ansøgning i Tilskudsportalen, får du en skærmkvittering, som du kan downloade, hvis du vil, men du kan altid se din ansøgning og dens status i Tilskudsportalen under ”Mine ansøgninger". Når den er indsendt korrekt, har den status som "Indsendt".

Du modtager ikke en kvitteringsmail, når du har indsendt en ansøgning.

På din ansøgningssag i Tilskudsportalen kan du også se det bilag, du har vedhæftet til ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige oplysninger er sendt med – så husk at kigge din ansøgning godt igennem.

Du kan redigere i en ansøgning, selvom du allerede har indsendt den. Så længe det er før fristens udløb. Hvis du redigerer i en indsendt ansøgning skal du igen sikre dig, at alle nødvendige bilag er sendt med. Udvalget forholder sig udelukkende til den senest indsendte ansøgning. 

Hvis du har brug for at kontakte en sagsbehandler i sekretariatet, skal du henvende dig via kontaktknappen på din sag i Tilskudsportalen eller via kontaktformularen. 

Lovgrundlag

Opdateret 31. marts 2023