Statens Kunstfond

Arbejdslegater for film

Arbejdslegater for skabende kunstnere inden for film og digitale spil

Område:

Frister:

  01. februar 2021, kl. 23:59

* Note: Ansøgningsfristen i 2021 forventes at blive omkring 1. februar. Bemærk, at der kan komme ændringer i ansøgningskriterier og ansøgningsfrist, som offentliggøres senest en måned før ansøgningsfristen.

Hvem kan søge?

 • Skabende kunstnere inden for film og digitale spil. Udvalget giver tilskud til udviklingen af skabende kunstnere, som allerede har en vis produktion bag sig.

Læs mere her hvis du arbejder på tværs af kunstarter, og ønsker at søge om arbejdslegat.

Hvem kan ikke søge?

Du kan ikke søge om arbejdslegat fra Statens Kunstfond, hvis du er studerende på en af de statslige kunstneriske uddannelser (dvs. kunstakademierne, arkitektskolerne, designskolerne, Den Danske Scenekunstskole, Forfatterskolen, musikkonservatorierne, Filmskolen) eller studerende på videregående uddannelser, der er godkendt til SU.

Du kan ikke søge om tilskud til:

 • at foretage karriereskift fra udøvende til skabende kunstner, for eksempel fra skuespiller til instruktør. Du kan først komme i betragtning, når skiftet har fundet sted
 • bogprojekter om film, spil eller relaterede emner
 • produktion af film og spil eller til lønninger til skabende kunstnere i forbindelse med film- og spilproduktioner. Det er Det Danske Filminstituts opgave at give tilskud til produktion af film og spil.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med arbejdslegater er at give højt kvalificerede og talentfulde kunstnere mulighed for at videreudvikle deres kunstneriske arbejde.

Sådan vurderes din ansøgning

Det overordnede kriterium for alle tildelinger fra Statens Kunstfond er kvaliteten af den kunstneriske produktion og det kunstneriske talent.

I sin vurdering lægger det siddende udvalg blandt andet vægt på at støtte kunstnere inden for film og digitale spil:

 • der arbejder med et personligt udtryk
 • der udviser nysgerrighed og dristighed

Da udvalgets midler er begrænsede, kan udvalget ikke imødekomme alle støtteværdige ansøgninger.

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning. Desuden kan udvalget vælge at tage hensyn til, om du modtager tilskud fra Det Danske Filminstitut.

En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via det elektroniske ansøgningsskema, som du finder her på siden – vi modtager ikke fysisk materiale.

Nederst på siden kan du finde ansøgningsskemaet som PDF. Det kan du orientere dig i, så du er sikker på at have alle oplysninger og bilag klar, inden du udfylder den egentlige ansøgning. Det elektroniske ansøgningsskema har nemlig en sikkerhedstimeout på 15 minutter, så du skal udfylde og indsende det relativt hurtigt.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning. 

Du skal vedhæfte følgende bilag:

Bilag 1: obligatorisk bilag, som du henter her. (Skal vedhæftet i ansøgningen)

 • Motiveret kortfattet ansøgningstekst på maksimum en side. Ansøgningsteksten skal indeholde oplysninger om, hvad du søger arbejdsro til, hvor du er i din udvikling som skabende kunstner, hvad du har lavet tidligere, især i de seneste år, og hvor du er på vej hen.
 • CV på maksimum en side.
 • To links til film på Vimeo.   

Bilag 2: ikke obligatorisk

 • Kunstnerisk dokumentation for dit skabende kunstneriske arbejde, for eksempel maksimum 10 manuskriptsider. Bilag 2 vedhæftes særskilt.

Vær omhyggelig med at udvælge den dokumentation, du fremviser for udvalget i din ansøgningen. Det er nemlig umuligt for udvalget, at orientere sig i al dokumentation. Du kan dokumentere dit arbejde i form af mediefiler eller links til hjemmesider, oplæg, treatments, digitalt videomateriale med tidligere eller kommende arbejde. Undlad gerne at indsende trailers for film.

Bemærk, at det er dit ansvar at sikre, at dokumentationen for eksempel på nettet er tilgængelig for udvalget og at links kan åbnes.

Hvis du både søger om rejselegat og arbejdslegat under Legatudvalget for Film, skal du indsende to ansøgninger. Søger du tilskud hos andre udvalg under Statens Kunstfond, beder vi dig også skrive det i ansøgningen.

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt 
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du ikke kan eftersende bilag eller ændre i din ansøgning, når den først er indsendt. Mangler din ansøgning bilag eller anden information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor din kvitteringsmail, hvor dine bilag til ansøgningen vil fremgå.

Økonomi

Du skal ikke søge om et bestemt beløb. Legatudvalget for Film beslutter beløbsstørrelsen på arbejdslegatet, eller om der skal gives et treårigt arbejdslegat.   

Du kan danne dig et indtryk af beløbsstørrelser på arbejdslegater ved at kigge på tidligere tildelinger.

Udbetaling

Hvis du får et legat, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden du får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er flyttet fra Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt tilskuddet til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Modtager du:

 • et arbejdslegat, bliver det udbetalt senest tre uger efter, du har modtaget svarbrevet.
 • et treårigt arbejdslegat, bliver det udbetalt i tre rater. Den første rate bliver udbetalt i løbet af tre uger efter, du har modtaget svarbrevet. Anden og tredje rate bliver udbetalt de følgende to år. Du vil få oplyst datoer for udbetaling af anden og tredje rate i dit tilsagnsbrev.

Vær opmærksom på, at der ikke er trukket skat af det udbetalte beløb, og at vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen som skattepligtig B-indkomst.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning på e-mail senest 12 uger efter ansøgningsfristen.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

Lovgrundlag

Afgørelser bliver truffet efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2013).

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Modtager du et treårigt arbejdslegat, vil du efter de tre år blive bedt om at indsende en beretning om legatets betydning for dit kunstneriske arbejde. 

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Statens Kunstfonds Legatudvalg for Film, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Kontakt

Har du spørgsmål til puljen eller din ansøgning? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen
Modtag mail om frister

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)