Arbejdslegater for film

Arbejdslegater for skabende kunstnere inden for film og digitale spil
Note:

Ansøgningsvejledningen opdateres og ansøgningsskemaet lægges på senest en måned før fristen.

Kunstområde :

Frist

 • 03.02.2025, kl. 14:00

Hvem kan søge?

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med arbejdslegater er at fremme kunst i Danmark ved at give højt kvalificerede og talentfulde kunstnere mulighed for at videreudvikle deres kunstneriske arbejde. Et arbejdslegat gives alene til udvikling af dit kunstneriske arbejde og dermed ikke til andre former for projekter eller arbejdsopgaver.

Sådan vurderes din ansøgning

Det overordnede kriterium for alle tildelinger fra Statens Kunstfond er kvaliteten af den kunstneriske produktion og det kunstneriske talent.

I vurderingen lægger det siddende udvalg blandt andet vægt på at støtte kunstnere inden for film og digitale spil:

 • der tør satse og vise kunstnerisk mod og nerve
 • der vil forandre, bevæge og stille spørgsmål til verden
 • der fortæller ud fra en nødvendighed og et ønske om at møde publikum

Vi er opmærksomme på

 • diversitet i køn, alder, etnicitet og social baggrund blandt ansøgere fra hele landet
 • ansøgere, der arbejder med fortællinger for børn og unge
 • ansøgere, der arbejder tværkunstnerisk og med nye udtryksformer

Da udvalgets midler er begrænsede, kan udvalget ikke imødekomme alle støtteværdige ansøgninger.

 • Udvalget giver tilskud til udviklingen af skabende kunstnere, der allerede har en vis produktion bag sig.
 • Udvalget støtter ikke produktion af film og spil eller til lønninger til skabende kunstnere i forbindelse med film- og spilproduktioner. Det er Det Danske Filminstituts opgave at give tilskud til produktion af film og spil.
 • Udvalget støtter ikke ansøgere, der ønsker at foretage karriereskift fra udøvende til skabende kunstner, for eksempel fra skuespiller til instruktør. Du kan først komme i betragtning, når skiftet har fundet sted.
 • Udvalget støtter ikke bogprojekter om film, spil eller relaterede emner.

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du indsender ansøgningen via Tilskudsportalen, som du finder her på siden. Når du først har oprettet din profil på Tilskudsportalen, kan du til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bilag og oplysninger med, inden du indsender ansøgningen.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning. 

Hvis du er fritaget for Digital Post eller grundet helt særlige forhold ikke kan anvende den digitale selvbetjeningsløsning, skal du skrive til post@slks.dk.

Du skal vedhæfte følgende bilag:

Bilag 1: obligatorisk bilag, som du henter her. (Skal vedhæftes i ansøgningen)

 • Motiveret kortfattet ansøgningstekst på maksimum en side. Ansøgningsteksten skal indeholde oplysninger om, hvad du søger arbejdsro til, hvor du er i din udvikling som skabende kunstner, hvad du har lavet tidligere, især i de seneste år, og hvor du er på vej hen.
 • CV på maksimum en side.
 • To links til film eller spil på Vimeo.   

Bilag 2: ikke obligatorisk

 • Kunstnerisk dokumentation for dit skabende kunstneriske arbejde, for eksempel manuskript (max. 10 sider), visuelt materiale, designdokument (spil). Bilag 2 vedhæftes særskilt.

Vær omhyggelig med at udvælge den dokumentation, du fremviser for udvalget i din ansøgningen. Det er nemlig umuligt for udvalget, at orientere sig i al dokumentation. Du kan dokumentere dit arbejde i form af mediefiler eller links til hjemmesider, oplæg, treatments, digitalt videomateriale med tidligere eller kommende arbejde. Undlad gerne at indsende trailers for film.

Bemærk, at det er dit ansvar at sikre, at dokumentationen, for eksempel på nettet, er tilgængelig for udvalget og at links kan åbnes.

Hvis du både søger om rejselegat og arbejdslegat under Legatudvalget for Film, skal du indsende to ansøgninger. Søger du tilsku hos andre udvalg under Statens Kunstfond, beder vi dig også skrive det i ansøgningen.

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 25 MB i alt
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word, MP3 og MP4. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du før ansøgningsfristens udløb har mulighed for at redigere en allerede indsendt ansøgning og indsende en ny version på samme sag
 • at du efter ansøgningsfristens udløb ikke kan redigere din ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har indsendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet
 • at bilag modtaget efter ansøgningsfristens udløb ikke vil blive vedlagt din ansøgning
 • som udgangspunkt kan du ikke overdrage din ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden juridisk person eller virksomhed. Derfor er det vigtigt, at du får afklaret, hvem der er ansøger, inden du indsender din ansøgning. Samtidig skal du sikre, at der er knyttet en NemKonto til det CVR-nummer, du benytter.

Økonomi

Du skal ikke søge om et bestemt beløb. Legatudvalget for Film beslutter beløbsstørrelsen på arbejdslegatet.

Du kan danne dig et indtryk af beløbsstørrelser på arbejdslegater ved at kigge på tidligere tildelinger.

Udbetaling

Hvis du får et legat, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden du får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er flyttet fra Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt tilskuddet til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Modtager du et arbejdslegat, bliver det udbetalt senest tre uger efter, du har modtaget svarbrevet.

Vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen. Vær opmærksom på, at der ikke er trukket skat af det udbetalte beløb. Modtager du tilskuddet i dit CPR-nummer, indberettes tilskuddet som skattepligtig B-indkomst.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning senest 12 uger efter ansøgningsfristen. Du modtager en notifikationsmail, når dit svar ligger klar på din profil i Tilskudsportalen, medmindre du har fravalgt dette.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, får alle ansøgere svar i Tilskudsportalen eller via email, og samtidig bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Hvis du ikke har ansøgt via Tilskudsportalen, kan du se hvordan du får svar her.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din ansøgning i Tilskudsportalen, får du en skærmkvittering, som du kan downloade, hvis du vil, men du kan altid se din ansøgning og dens status i Tilskudsportalen under ”Mine ansøgninger". Når den er indsendt korrekt, har den status som "Indsendt".

Du modtager ikke en kvitteringsmail, når du har indsendt en ansøgning.

På din ansøgningssag i Tilskudsportalen kan du også se de bilag, du har vedhæftet til ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgning godt igennem.

Du kan redigere i en ansøgning, selvom du allerede har indsendt den. Så længe det er før fristens udløb. Hvis du redigerer i en indsendt ansøgning skal du igen sikre dig, at alle nødvendige bilag er sendt med. Udvalget forholder sig udelukkende til den senest indsendte ansøgning.  

Hvis du har brug for at kontakte en sagsbehandler i sekretariatet, skal du henvende dig via kontaktknappen på din sag i Tilskudsportalen.

Hvis du ikke har ansøgt via Tilskudsportalen, så se her.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Modtager du et treårigt arbejdslegat, vil du efter de tre år blive bedt om at indsende en beretning om legatets betydning for dit kunstneriske arbejde. 

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Legatudvalg for Film, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Opdateret 31. marts 2023