Søg puljer

Nedenfor finder du alle Slots- og Kulturstyrelsens, Kulturministeriets samt Statens Kunstfonds åbne puljer. Når puljefristen udløber kan du ikke længere ansøge og det er ikke muligt at åbne ansøgningsformularen via ansøgningslinket.

81 muligheder

Program Frist

Europa-Nævnets Partipulje

1-årigt tilskud for partier i folketinget samt danske partier eller bevægelser, som er valgt ind i Europa-Parlementet. Tilskud til aktiviteter der har til formål at fremme debat og oplysning om det europæiske fællesskab.

Folkeoplysning

06.10.2023, kl. 14:00

Europa-Nævnets Pulje A

1-årigt tilskud for organisationer, der har debat og oplysning om det europæiske fællesskab (EU) som hovedformål.

Folkeoplysning

06.10.2023, kl. 14:00

Europa-Nævnets Pulje B

1-årigt tilskud for organisationer, der har debat og oplysning om det europæiske fællesskab (EU) som en del af deres formål, men hvis hovedformål er et andet.

Folkeoplysning

06.10.2023, kl. 14:00

Kulturpulje til projekter mellem Grønland og Danmark

Puljen løber i perioden 2023-2026 med to årlige frister. I 2023 vil der være frist den 6. oktober, hvorefter der henholdsvis vil være en forårs- og en efterårsfrist.

Billedkunst , Scenekunst , Litteratur , Musik , Internationalt , Kunsthåndværk og design , Folkeoplysning , Almen kultur , Almennyttige formål , Børn og unge , Museer , Tværgående

06.10.2023, kl. 14:00

Pulje til styrkelse af forskerkompetencer – anden opkvalificering 2023

Museer

11.10.2023, kl. 14:00

Pulje til styrkelse af forskerkompetencer - forskervurdering 2023

Museer

11.10.2023, kl. 14:00

Tidsskriftsstøtte

Tilskud til produktion af danske kunst- og kulturtidsskrifter.

Tværgående , Arkitektur , Billedkunst , Film , Kunsthåndværk og design , Litteratur , Musik , Scenekunst

12.10.2023, kl. 14:00

Tværæstetiske projekter for musik og scenekunst

Tilskud til projekter, turnéaktiviteter og projektudvikling i krydsfeltet mellem musik og scenekunst

Tværgående , Musik , Scenekunst , Børn og unge

16.10.2023, kl. 14:00

Godkendelse af udenlandske gæstespil: Refusionsordningen

Teatre og scenekunstaktører, som har erfaring som kuratorer, kan søge om at få godkendt et færdigproduceret professionelt udenlandsk gæstespil til at indgå i Refusionsordningen for kommuners og ikke-kommunale institutioners udgifter til køb af forestillinger. Der er fem årlige frister den 16. januar, den 16. marts, den 16. maj, 16. august og den 16. oktober kl. 14.00.

Scenekunst , Internationalt , Børn og unge , Kommuner

16.10.2023, kl. 14:00

Formidlingsordningen – Godkendelse af forestilling

Godkendelse af en teaterforestilling som professionel scenekunst med henblik på at ansøge om formidlingstilskud fra Formidlingsordningen. Ansøgninger modtaget den 20. oktober, 10. februar, 11. april, 2. september behandles inden for en måned.

Scenekunst

20.10.2023, kl. 14:00
Opdateret 31. maj 2023