Søg puljer

Nedenfor finder du alle Slots- og Kulturstyrelsens, Kulturministeriets samt Statens Kunstfonds åbne puljer. Når puljefristen udløber kan du ikke længere ansøge og det er ikke muligt at åbne ansøgningsformularen via ansøgningslinket.

82 muligheder

Program Frist

Ophold på udenlandske residencies

Tilskud til ophold på udenlandske residencies for danske billedkunstnere og kuratorer.

Billedkunst , Internationalt

15.08.2024, kl. 14:00

Kuratoriske researchrejser

Tilskud til kuratoriske researchrejser for institutionsledere, kuratorer og andre kunstformidlere.

Billedkunst

15.08.2024, kl. 14:00

Værkproduktion og udstillinger

Tilskud til værkproduktion, formidling og udstilling af samtidskunst i Danmark og udlandet.

Billedkunst , Internationalt

15.08.2024, kl. 14:00

Godkendelse af forestillinger: Refusionsordningen

Teatre, producenter af professionel scenekunst og scenekunstaktører, som har erfaring som kuratorer, kan søge om at få godkendt en professionel forestilling til at indgå i Refusionsordningen for kommuners og ikke-kommunale institutioners udgifter til køb af forestillinger (inklusive udenlandske gæstespil). Forestillingen skal være færdigproduceret på ansøgningstidspunktet. Der er tre ansøgningsfrister: 15. august 2024, 1. november 2024 og 1. marts 2025

Børn og unge , Kommuner , Scenekunst , Performing arts

15.08.2024, kl. 14:00

Amatørmusik

Tilskud til aktiviteter inden for amatørmusik.

Musik

15.08.2024, kl. 14:00

Publikationer og anden musikformidling

Tilskud til trykte og digitale publikationer samt anden formidling om musik

Musik

15.08.2024, kl. 14:00

Orkestre, bands, kor og ensembler

Tilskud til udgifter og aktiviteter for orkestre, bands, kor og ensembler til kommende års aktiviteter

Musik

15.08.2024, kl. 14:00

Kunstkritik, viden og debat

Tilskud til professionelle aktørers produktion og facilitering af kunstkritik, viden og debat inden for billedkunstområdet.

Billedkunst

15.08.2024, kl. 14:00

Børn og unges møde med billedkunst

Tilskud til projekter, der giver børn og unge i hele landet mulighed for at møde billedkunst af høj kvalitet i eksperimenterende formidlingsformater, som er målrettet dem.

Billedkunst

15.08.2024, kl. 14:00

Koncertvirksomhed

Tilskud til afholdelse af koncerter i Danmark

Musik

15.08.2024, kl. 14:00
Opdateret 09. april 2024