Den Jyske Kunstfond

Den Jyske Kunstfond dækker Jylland og omliggende øer (f.eks. Fanø, Als, Mors, Livø, Læsø, Anholt og Samsø).

Bestyrelse

Jakob Bonderup
(bestyrelsesleder), forstander på Engelsholm Højskole

Trine Bang
direktør for Kulturmødet Mors

Rikke Andersen
spillestedsleder ved Fermaten

Opdateret 12. maj 2022

Forretningsorden