Den Jyske Kunstfond

Den Jyske Kunstfond dækker Jylland og omliggende øer (f.eks. Fanø, Als, Mors, Livø, Læsø, Anholt og Samsø).

Bestyrelse

Jakob Bonderup (bestyrelsesleder), forstander på Engelsholm Højskole
Udpeget af kulturministeren

Trine Bang, direktør for Kulturmødet Mors
Udpeget af kulturministeren

Rikke Andersen, spillestedsleder ved Fermaten
Udpeget af kulturministeren

Marit Benthe Norheim, billedkunstner, Hjørring
Udpeget af kulturministeren efter indstilling af Region Nordjylland

Opdateret 30. juni 2022

Forretningsorden

Ansøgningsvejledning og skema