Regionale kunstfonde

Øernes Kunstfond og Den Jyske Kunstfond skal understøtte udviklingen af lokale kunstproduktioner og etableringen af økonomisk bæredygtige kunstvirksomheder og kunstmiljøer.

De to kunstfonde dækker hele landet med undtagelse af Region Hovedstaden - dog inklusive Bornholm. 

Det vil være muligt at ansøge om tilskud fra fondene ved én årlig ansøgningsfrist.

Vi åbner for ansøgninger til næste frist den 1. juni 2021. Næste ansøgningsfrist er den 2. september 2021.

I 2021 er der afsat i alt 7 millioner kroner til uddeling i de to kunstfonde. 

Kunstfondenes bestyrelser

De to regionale kunstfonde er ledet af af to uafhængige bestyrelser: 

Øernes Kunstfond
Den Jyske Kunstfond

Bestyrelsesmedlemmerne har tilsammen en stor og bred erfaring med netop at arbejde i krydsfeltet mellem kunst, kultur, iværksætteri og vækst. Det er bestyrelserne, der fastsætter de nærmere kriterier for deres vurdering af ansøgningerne. 

Formål med fondene

Fondenes formål er at understøtte, at kunststøtten når ud i hele Danmark og på den måde hjælper med at skabe en geografisk balance i kulturlivet.

Fondene skal støtte udviklingen af kunstmiljøer, økonomisk bæredygtige kunstvirksomheder og kulturelt iværksætteri, der skaber erhvervsmæssig vækst i de lokale kunstmiljøer. 

Hvem kan søge?

Både private, kunstnergrupper, iværksættermiljøer, netværk og foreninger kan søge kunststøtte fra de regionale kunstfonde. 

Læs mere om ansøgning og kriterier 

Der benyttes ansøgningsskema. Ansøgninger modtages kun digitalt.

Læs ansøgningsvejledning til Den Jyske Kunstfond
Læs ansøgningsvejledning til Øernes Kunstfond

Opdateret 28. maj 2021

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Ansøg Den Jyske Kunstfond

Ansøg Øernes Kunstfond

Eksempler på ansøgninger

Kommissorium

Kommissorium (pdf)