Nu skal danske øers kulturliv blomstre

13.12.2018
Den regionale fond ”Øernes Kunstfond” har netop uddelt den første runde puljemidler. Fonden har valgt at støtte i alt 17 projekter, der skal sætte gang i kulturelt iværksætteri på de danske øer.

En lydpark i Rønnebæksholm ved Næstved fortæller levende historier om kulturhistorien for børn og voksne. Et tidligere bådebyggeri i Dyreborg på Fyn skal være café, butik og kreativt værksted for kunst og kreativt iværksætteri, og på Bornholm vil produktionsfælleskabet ”Sansâga” udvikle og formidle online-platformen ”Sansâga Walks”, hvor turister og bornholmere kan høre lokale fortællinger, mens de oplever det smukke landskab. 

Det er bare nogle få eksempler på projekter, der netop har modtaget støtte fra Øernes Kunstfond. Fonden modtog i den første ansøgningsrunde i alt 49 ansøgninger, og 17 projekter har fået besked om, at de vil modtage støtte. 

Formand for Øernes Kunstfond, Mette Blum Marcher, siger:

”Nærmest på vores 1-års fødselsdag er vi klar med midler fra Øernes Kunstfond til 17 rigtig spændende projekter. Vores første ansøgningsrunde har vist, at der er en meget stor interesse for fonden og de midler, vi har til rådighed, der skal skabe forbindelse mellem kultur og iværksætterne på de danske øer. 

Ansøgningsfeltet har været utrolig bredt, men fælles for dem alle er, at der har været et ønske om at styrke arbejdet mellem lokale iværksættere og det private erhvervsliv. Det tegner godt for fremtiden, og vi ser allerede nu frem til den næste ansøgningsrunde, hvor vi håber på endnu flere ansøgninger fra alle, der har mod på og lyst til at styrke kunst- og kulturlivet.”

Samlet set blev der søgt om tilskud for i alt 12.5 millioner kroner, og der blev i første ansøgningsrunde uddelt 2.3 millioner kroner. Øernes Kunstfond havde 2.3 millioner kroner til rådighed. 

Eksempler på støttede projekter:

Skulpturelt kraftcenter – innovativ ungdom

Foreningen 51Cth er et nyopstartet atelierfællesskab - et kraftcenter for samtidskunst i Roskilde. 

51Cth står for en videreudvikling af det skulpturelle felt - og de dertilhørende fagligheder - på et højt professionelt plan, der i samspil med lokale aktører og med direkte kobling til det lokale erhvervsliv udfordrer samtidskunsten. 

Odense Sommeropera – musikundervisning for børn

I sommeren 2019 starter Odense Sommeropera et projekt op med opera for børn, hvor eventyret ”Hans og Grete” af Brødrene Grimm indtager Eventyrhaven i Odense og tager børn i alderen 5 til 10 år med på en spændende rejse gennem musik, eventyr og leg. 

Odense Sommeropera skal være en ny årlig begivenhed, der beriger Odense og Fyn med musikalske oplevelser og gør det mere attraktivt at studere, arbejde og bosætte sig på Fyn.

Brogade 37 - et litteraturhus – lokal ildsjæl skaber talentudvikling

Med et partnerskab af forfattere, et ungedemokratiprojekt og et litteraturmagasin vil der blive skabt et fællesskab, der udvikler skrivetalenter og eksponerer forfattere i Svendborg på Fyn. 

Litteraturhuset bliver ramme om et fællesskab omkring bogen, der fremmer det kreative iværksættermiljø gennem nye samarbejder. Litteraturhuset vil håndplukke 30-50 aktuelle danske titler, der indkøbes, sælges og markedsføres særskilt.

Fakta om Øernes Kunstfond

Øernes Kunstfond består af formand Mette Blum Marcher (direktør på Guldagergaard), Sarah Smed (formidlingschef Forsorgsmuseet i Svendborg) og Jacob Soelberg (CEO ved Nordic Artists Management). 

Alle medlemmer af Øernes Kunstfond er udpeget af kulturminister Mette Bock. 

Fakta om de regionale kunstfonde

I forbindelse med vedtagelsen af finanslovsaftalen 2018 blev regeringen og Dansk Folkeparti enige om at etablere to regionale kunstfonde: Øernes Kunstfond og Den Jyske Kunstfond. 

Øernes Kunstfonds og Den Jyske Kunstfonds formål er at støtte og styrke udviklingen af kunstmiljøer og økonomisk bæredygtige kunstvirksomheder uden for hovedstadsområdet. 

Fondene skal de næste fire år varetage opgaven med at uddele 2,3 millioner kroner fra hver fond til kulturelt iværksætteri. 

Læs mere om de regionale kunstfonde

Yderligere oplysninger:

Fondssekretær Sabrina Højbjerg, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 74 45 31, sah@remove-this.slks.dk 

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95 

Opdateret 03. juni 2020